Pastor Christian Mölk | Biskopen och jungfrun

Debatten om jungfrufödseln fortsätter! Mitt senaste blogginlägg i ämnet: ”Om jungfrufödseln inte stämmer”, har haft ovanligt många läsare. Jag tror ämnet intresserar eftersom det berör så grundläggande och viktiga läror i vår kristna tro.

Många har eftersökt, och däribland jag, ett förtydligande och klarläggande, så att vi inte råkar anklaga någon för något som personen ifråga aldrig har påstått. Nu har biskop Antje Jackelén förtydligat sig i artikeln: ”Replik från Antje Jackelén”.

Huruvida detta var ett bra svar eller inte låter jag andra bedöma, men helt klart har hon lyckats väcka Svenska kyrkans engagemang angående Jesus identitet, något som är väldigt positivt!

En del har lyft fram att det faktiskt bara är två evangelier som beskriver jungfrufödseln, och därmed insinuerat att det inte är lika trovärdigt som om alla fyra hade tagit upp händelsen. Men där skulle jag vilja vända på steken: det är faktiskt TVÅ evangelier som beskriver att Jesus föddes av en jungfru, på riktigt!

“Också i er egen lag står det skrivet att vad två människor vittnar är giltigt.” (Joh 8:17)

“Efter två eller tre vittnens samstämmiga vittnesmål skall varje sak avgöras.” (2Kor 13:1b)

Och faktum kvarstår, om man inte tror att jungfrufödseln faktiskt ägde rum, då får man, som jag skrev i mitt förra blogginlägg, även problem indirekt med Skriftens auktoritet, Marias trovärdighet, inkarnationen, försoningen, uppståndelsen, trosbekännelserna och kyrkohistorien.

Misstolka gärna inte mina blogginlägg som att jag på något sätt kritiserar Svenska kyrkan, jag vill verkligen bara väl. Men ibland funderar jag på om inte Svenska kyrkan gör sig själv en björntjänst när det framstår som att man inte längre är förankrad i Bibeln. Vad blir det liksom av den kristna tron om den inte längre är väl förankrad i Guds ord? En vishetslära? En allmänhetsreligion? New age? Mitt enkla och naiva råd är att sätta ner ankaret i Guds ord och lita på att Bibeln stämmer. Även om man inte förstår allt så är det den dyrbaraste skatt som går att finna, värd att sälja sin åker för!

   “Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den, och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper den åkern.” (Matt 13:44)

Kyrkans tidning – Präst i läronämnden lämnar Svenska kyrkan i protest
Kyrkans tidning – Antje Jackelén
Kyrkans tidning – Jungfrufödelsen och Jackelén
Kyrkans tidning – Varför jag inte håller med Antje Jackelén
Kyrkans tidning – Den breda vägens ÄB-kandidater
Kyrkans tidning – Ambitiös utfrågning kan ändra utgång av ÄB-val
Dagen – Antje Jackelén håller inte med om kritiken
Dagen – Ledande teolog går ur Svenska kyrkan
Dagen – Skrivs nytt kapitel i kyrkohistorien?
Tidskriften Evangelium – Vem säger ärkebiskopskandidaterna att jag är?

Tagged with →  
 • Tomas

  Så det blev ungefär samma sak som Hammar sa för 10 år sen.

  Läser man lite av kyrkofäderna så ser man att de gjorde en stor grej av att Maria var jungfru. Det var en viktig del i det mönster (typologi) som gör man kan ana frälsningshistorien redan i gamla testamentet (Joh 5:46). Ta t.ex Irenaeus av Lyon i hans Hot Heresierna så skriver han:

  ”För precis som den förra blev vilseledd av ord från en ängel,
  så att hon flydde från Gud när hon hade överträtt hans ord,
  så fick också den senare, genom en ängels ord,
  höra det glada budskapet om att hon skulle bära Gud, lydig till hans ord.

  Och om den tidigare var olydiga mot Gud,
  så blev den senare övertalad att vara lydig mot Gud,
  så att jungfru Maria skulle bli förespråkare (advocata) för jungfrun Eva.

  Och så, som människosläktet föll i träldom till döds på grund av av en jungfru, så är det räddas av en jungfru,
  jungfrulig olydnad har balanseras i motsatt skala av jungfruliga lydnad.”

  Fallet kom genom en man och en jungfrus olydnad. På samma sätt kom räddningen genom en man och en jungfrus lydnad. Jungfru Marias lydnad gör henne till advokat för jungfru Eva enligt Irenaeus. Kvinnan får en framskjuten roll i hans Teologi!

  Tjipps

  /Tomas

 • @Tomas: Jag har faktiskt fortfarande lite svårt att hänga med i Jackeléns resonemang. Ena stunden säger hon: ”Den som tolkar jungfrufödelsen som en biologisk fråga har helt missat poängen.” för att nästa stund säga: ”jag bekänner gärna min tro med den apostoliska och den nicenska trosbekännelsens ord” (dvs: ”född av jungfrun Maria”). Hur blir en jungfrufödelse INTE en biologisk fråga??

 • Tomas

  @Christian Mölk: Jag tror att hon tänker att ”Jag bekänner att han är född av jungfrun Maria” och med det menar jag att jungfrudom är en sorts mystisk/andlig titel för att tala om att Jesus var speciell. På nåt sätt.

  Ungefär som en del säger ”Kristi kropp för dig utgiven” och med det menar – här har du en bit vanligt bröd som du skall äta medan du tänker på Jesus.

  När Ordet har förlorat sin hela mening, när det är urvattnat och tomt, då väljer vi att fylla det med våra analyser om vad det skulle kunna betyda för oss idag. Istället för att våga tro.

  /Tomas

 • @Tomas: Det känns som ett akademiskt korrekt svar. Men en biskop bör ju först och främst vara en ”teolog”, i ordets rätta bemärkelse.

 • Som jag har skrivit på min blogg, så tror jag att det härrör ur upplysningstidens tänkande. Sedan åtminstone 1800-talet tror många teologer och kyrkliga prelater inte längre att religiösa utsagor uttrycker sanningar om verkligheten som kan vara sanna eller falksa. Utan religiösa utsagor är snarast ett uttryck för våra religiösa känslor. Därför tolkar inte Jackelén trosbekännelsens ord som att de uttrycker sanningar om verkligheten, utan hon tolkar det som att de uttrycker den religiösa människans känslor av beundran mm inför det mystifika. Typ…

 • Det är nog klarare uttryckt på min blogg. Blev lite väl koncist och kvällstrött skrivet här :)

 • @Mikael Karlendal: Känns som ett steg i att göra Svenska kyrkan till en slags ”allmän religion”, som alla kan skriva under på, oavsett om man har omvänt sig eller ens tror på Jesus.

 • @Christian Mölk: Klart är väl i alla fall att man håller på att distansera sig från Lutheranism på många sätt. Det är på något sätt ironiskt att efter att ha gjort sig av med mycket av idéerna kring Maria han haft med sig, så valde Luther att behålla tron på hennes _livslånga_ Jungfrudom och nu vill man inte ens kännas vid att hon var Jungfru när hon födde vår Frälsning.

  Många troende vänner i Svenska Kyrkan är oroliga, och de behöver våra förböner.

  /Tomas

 • Jeanette Hasselquist

  Jag bär på en berättelse, en upplevelse. Jag bor i Lunds stift, där ju Jackelén är biskop. Det hade varit visitation i vårt pastorat – är väl ca ett år sen. Jag hade inte deltagit i de olika arrangemangen men bestämde mig för att gå på den avslutande gudstjänsten som var i vår stad Ängelholm. Den annonserades som lovsångsgudstjänst och det lät lockande. Jag gick dit och såg alla med stort ansvar i pastoratet. Har väl aldrig sett så många präst och diakon kragar samlade i vårt pastorat. Sen andra anställda, frivilliga och andra.
  Jag satt där och väntade på att få lovsjunga Gud tillsammans med alla övriga. Få överlämna mig till Herren, tillsammans med övriga. Att tillsammans med alla övriga söka Herren, (om)vända oss mot Herren.. För visst finns det mycket av vår egen självgodhet här, vår styrka.. som står i vägen för Guds och Hans kraft. Jackelén predikade. Hon berättade om allt hon varit med om på besöket här. Om vår vackra natur, om fina människor, om engagemang, om företagandet… Alla satt och mös där de fick påspätt sin självgodhet. Och visst är det fint med uppmuntran men nu väntade jag på andra sidan av myntet som Jackelén måste ha sett. Förmaningen.. Det kom ingen. Alla hade växt ett snäpp till i sin egen styrka. Jag mådde illa. Lovsång? Det blev ingen lovsång. Varför skulle vi lovsjunga Gud? Vi som är så bra och kan själva!

 • @Tomas: Undrar vad Svenska kyrkans ledning skulle tycka om Martin Luthers åsikter :) Skulle han kunna bli ärkebiskop?

 • @Jeanette Hasselquist: Tråkig upplevelse du har haft! Hoppas du hittar en fin kristen gemenskap. Skicka ett mail om du vill ha hjälp med det.

 • Klaus S

  Man vet ju inte mycket precis, men kanske är det ändå något värt. Jag både håller med och inte med de som är upprörda över liberalteologin. Det jag håller med om är pga att jag själv tror på inkarnationen, förkroppsligandet, som ett centralt tema i kristendomen. Jesus själv, undren och kanske jungfrufödelsen, fungerar både på både ett symboliskt och alldeles konkret sätt (jag tror tom att skapelsen själv är en pågående konkretiseringsprocess, en pågående skapelse mot en ny himmel och en ny Jord där det andliga ska bli konkretiserat och det konkreta förandligat).

  Att BARA se det biologiskt konkreta i jungfrufödelsen är för mig tomt och lite avguderi, men å andra sidan, att BARA se det andliga, symboliska i det blir ganska värdelöst, så båda aspekterna måste finnas med, samtidigt.
  Dessutom så är Svenska Kyrkan inte så lite absurd när de försöker vara allas vän och bara sparka in redan vidöppna dörrar och annat sådant. En kyrka har faktiskt alldeles förlorat sin sälta och kan inte användas till något alls förutom ”En Lugn Stund” som det stod på en av kyrkans affischer häromåret. Vill man vara allas vän blir man ingens vän och om Svenska Kyrkan bara ska vara ett slags allmänreligion så kan de faktiskt lägga ner.

  Å den andra sidan håller jag inte med om att just detta skulle vara så avgörande med tron på jungfrufödelsen. Det vibbar lite sexualneuros om det och det finns saker som är långt mer centrala. Förstår inte riktigt varför man blir SÅ arg på just detta.

 • @Klaus S: ”Förstår inte riktigt varför man blir SÅ arg på just detta.”

  Egentligen tycker jag att uttalandet om Jesus och Mohammed och att Jesus inte är den enda vägen till Gud är mer allvarligt, men valde att ta upp just detta av olika skäl.

  Det finns mycket att säga om ärkebiskopskandidaternas uttalanden, men jag känner inget behov av att allt för mycket lägga mig i ett annat samfunds val av ledare. Vill Svenska kyrkan ha ledare med dessa åsikter så är det Svenska kyrkans bekymmer inte mitt. Däremot är jag lite förvånad över att inte fler präster och teologer internt ifrågasätter mer. En teolog har ju avgått, men det hade nästan varit mer intressant om hon istället hade tagit debatten.

 • @Christian Mölk: Jag vet inte om man kan säga att det inte är mitt bekymmer. För det handlar om identitet och tillhörighet. Vad som samlar och vad som skiljer.

  Ser man på den Niceanska trosbekännelsen så kom den till för att just definiera vad som är kristenlära och vad som är villolära. Innan dess fanns ingen tydlig definition. Kejsaren, som sammankallade kyrkomötet, ville att kyrkoledarna skulle bestämma vad som var kristendom och inte för att kunna vara en samlande kraft och få slut på käbblet inom den nya stadsreligionen. Hade Arianus sida gått segrande ur den kampen hade vi varit typ ”Jehovas vittnen” hela bunten idag.

  Så om Svenska Kyrkan går ut och säger, ”Ok grabbar, vi är inte längre kristna, vi är allmän-troende!” så är det inte längre något att bry sig om vad de säger. Var och en äger rätt att definiera sig själv. Men när en ledande figur i svenska kyrkan hävdar och insinuerar att MIN bekännelse, det som definierar MIN tro, kanske inte nödvändigtvis behöver vara sann eller viktigt, då rör det rimligtvis även mig.

  /Tomas

 • @Tomas: Ja, är man inte medlem i Svenska kyrkan gör man nog klokt i att låta Svenska kyrkans medlemmar själva välja sina ledare. Men utan tvekan bör vi ifrågasätta uttalanden som berör våra gemensamma kristna trosbekännelser, Bibeln, osv.

  Jag är dock uppriktigt förvånad att inte fler inom Svenska kyrkan tar debatten med sina ledare. OAS-rörelsen borde ju exempelvis uttala sig.

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.