Pastor Christian Mölk | Förhärliga ditt namn

“Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar.” (Joh 15:7–8)

Jesu ord ”be om vad ni vill, och ni skall få det” klingar fram och tillbaks i mitt huvud likt pendeln på ett gammalt ur. Jag vet att det är ett ord som är sant, men samtidigt stämmer det inte riktigt med min verklighet. Min erfarenhet är att felet knappast ligger hos Jesus, utan hos mig, och insikten om att jag behöver lära mig vad bön är för något föds inom mig.

Låt mig ta dig med på en resa som kommer sluta med att du, likt Johannes Döparen, brister ut: “Han måste bli större och jag mindre.” (Joh 3:30). Bön handlar inte först och främst om att be om egoistiska saker som man vill ha, utan om att ge Gud utrymme i våra liv. När vi lär oss att be på rätt sätt så kommer Gud att ge oss allt det andra egoistiska som vi också behöver. När vi lär oss att be att Guds namn ska förhärligas här på jorden och i våra liv, då kommer Gud att svara på den bönen. När vi lär oss att be om det som ligger på Guds hjärta, då kommer Gud att svara hastigare än du och jag kan föreställa oss.

Min personliga erfarenhet är att när jag ber Gud att han ska förhärliga sitt eget namn i mitt liv, då brukar det ofta plötsligt dyka upp tillfällen då jag får vittna om min tro på Jesus eller hjälpa någon nödställd. På så sätt förhärligas Guds namn i mitt liv.

Bön: Herre, förhärliga ditt namn i mitt liv.

Läs mer Tankar om bön.

Tagged with →  
 • Mattias

  Hej!
  Är det självklart att avskedstalet kap 14-17 gäller oss idag?
  14:4 visar att det sker en dialog mellan Tomas och Jesus.

 • @Mattias: Varför skulle det inte gälla oss idag? Även om det är en dialog mellan Tomas och Jesus?

 • Mattias

  Vi kan ta till oss det i tro men av texten att döma tycker inte jag att man rent självklart kan säga att det gäller oss.

 • @Mattias: “Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.” (2Tim 3:16–17)

 • Mattias

  @Christian Mölk:
  Skriften i detta fall gäller endast Gt vad jag förstår.

 • @Mattias: Så länge som NT ingår i Bibeln så ingår det i Skriften. Även NT är utandat av Gud och nyttig till undervisning :)

 • Tomas

  @Christian Mölk: Det är även i linje med Petrus åsikt i 2 Petr 3:14 där han tycks inkludera Paulus brev i mängden ”Skrifterna” och kalla resten i denna mängd ”de övriga Skrifterna” (loipos graphe).

  /Tomas

 • Mattias

  @Christian Mölk: Hur vet du vilka skrifter Paulus syftar på här ?

 • @Mattias: Min personliga övertygelse är att Paulus, och även övriga apostlar, mycket väl visste att det de skrev var det Nya förbundets Skrifter. Se Tomas tidigare kommentar.

 • Mattias

  Jag uppfattar det som att Paulus bekräftar att Johannesevangeliet är sant, hade han tillgång till det?

 • @Mattias: Bibelforskarna tror ju att Johannesevangeliet skrevs sent, cirka år 90, samtidigt som man tror Paulus dog år 67. Så det verkar ju inte så troligt att Paulus hade tillgång till Johannesevangeliet :)

 • Mattias

  Hur ska jag då tolka ditt andra svar till mig ?

 • Mattias

  Å ena sidan säger du att Paulus bekräftar att Johannesevangeliet ingår i Skriften och nu säger du att det inte är troligt att han har haft tillgång till det. Hur ska du reda ut detta? Jag väntar med spänning :)

 • @Mattias: För det första, jag har inte skrivit att ”Paulus bekräftar att Johannesevangeliet ingår i Skriften”, det var du som skrev det.

  För det andra, det är inte Paulus som bestämmer vad som ingår i Skriften, det är Guds ansvar. När Paulus skrev ovan Bibelvers behövde han inte ha tillgång till alla Bibelns Skrifter eftersom det är Gud som sammanför dem, det enda han behöver veta är att “Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning”. Sen är det på Guds ansvar att välja vilka av apostlarnas skrifter som ska ingå.

 • Mattias

  Vi utgick från Johannes evangelium, du svarar sedan med 2 Tim 3:16-17 som är skrivet av Paulus ( genom Guds ande)om vi säger så.
  Eftersom Johannesevangeliet inte fanns då kan det knappast ha ingått i Skriften vid det tillfälle då Paulus skickade brevet.
  Jag har svårt att i Bibeln hitta att Gud har bestämt att Nt ska ingå i SKRIFTEN.

 • Mattias

  I 2 Tim säger Paulus (Gud) att varje BOK i Skriften är till nytta.
  Vilka nytestamentliga böcker hade Timotheos tillgång till ?

 • @Mattias: ”Jag har svårt att i Bibeln hitta att Gud har bestämt att Nt ska ingå i SKRIFTEN.”

  Du behöver inte tro detta om du inte vill. Det är helt frivilligt. Själv anser jag dock att NT är en del av Skriften :)

 • Mattias

  Jag förstår om du inte vill bemöda dig med att bemöta mina 2 senaste inlägg, det är ok. Kan du inte eller vill du inte?
  Normalt är du så noggrann med texterna, men nu är det DU som ANSER att det förhåller sig på ett visst sätt. Trovärdigt?…nja
  Men tack ändå för svaren :)

 • @Mattias: Jag får väl erkänna att jag inte riktigt har tid just nu för ingående debatter, jobbar lite för mycket så här direkt efter semestern.

  Exakt vilka Bibeltexter som ska ingå i Skriften och stämma överens med 2 Tim 3:16-17 står ju inte i Bibeln självt, utan sammanställdes utefter ett antal kriterier efter apostlarnas död. Men faktum kvarstår, när de väl blivit accepterade och bekräftade av Herren såsom helig skrift så bör de enligt mig anses ingå i Skriften. Och då gäller Paulus Bibelord även på skrifter som han själv inte hade läst.

 • Mattias

  @Christian Mölk: ”Men faktum kvarstår, när de väl blivit accepterade och bekräftade av Herren såsom helig skrift så bör de enligt mig anses ingå i Skriften”

  När och hur blev de bekräftade av Herren ?

 • @Mattias: I samband med de första kyrkomötena.

 • Mattias

  Härligt att du är på G ikväll!
  Nästa fråga blir lite knepigare, HUR de bekräftades ?

 • Mattias

  I 2 Tim 3:14-15 talar Paulus om heliga skrifter som Timotheos har lärt sig av som förmår att rädda honom genom tron på Kristus Jesus. Det låter som att de skrifterna är ”nytestamentliga” men det kan också vara gammaltestamentliga heliga skrifter. I vers 16 talar han om varje BOK i Skriften. Din lösning är då att Paulus (Gud) har utökat Skriften GT med de heliga skrifter som nämns ovan. Vi har då den ursprungliga Skriften + tillägg eller fortsättning.
  Problemet: Vi vet inte vilka de heliga skrifterna är som Paulus skriver om här och dessutom säger vers 16 ingenting om att Skriften GT skulle vara utökad. Trots detta är det en självklarhet för dig….jag blir lite undrande över dina tankebanor.

 • @Mattias: ”Trots detta är det en självklarhet för dig…”

  Det är en självklarhet för mig att NT ingår i Skriften. När jag läser NT så får jag en personlig förvissning om att så är fallet, och när jag lyssnar på Bibelforskarna så blir jag ännu mer övertygad om att just dessa skrifter ska ingå i Skriften.

  Detta uppdrag fick apostlarna av Jesus. Reflektera gärna över nedan Bibelord:

  “Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig.” (Joh 17:20)

  “De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna.” (Apg 2:42)

  “Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud.” (1Kor 14:37)

  “Jag vill göra klart för er, bröder, att det evangelium som jag har predikat inte kommer från människor. Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa. Jag har tagit emot det genom en uppenbarelse från Jesus Kristus.” (Gal 1:11–12)

 • Tomas

  St. Augustinus skriver: ”The New lies hidden in the Old Testament, and the Old Testament is opened up in the New”.

  Jag tror att om man ser man på ”Skriften” på det viset så blir timliga saker som innan och efter, gamla och nya, och huruvida man hade tillgång till ett visst manuskript vid en viss tidpunkt inte så relevanta eftersom det sanna Ordet uppenbaras i och genom bägge. Guds eviga och levande Ord.

  Eller som katolikerna uttrycker det i sin Katekes: ”Tvärs igenom alla ord i Skriften säger Gud bara ett enda Ord, hans enda och enastående Ord, i vilket han uttrycker sig själv helt och hållet”

  /Tomas

 • Mattias

  @Christian Mölk: Tro/förvissning/vetskap/uppenbarelse/känslan i sitt inre och liknande är ju inte alltid så lätt att klargöra på papper.
  Om du säger att du vet saker genom förvissning så går det inte att diskutera längre utan man får acceptera det bara.
  Tackar för svaren och avslutar för denna gången.

 • @Tomas, @Mattias:

  Baserat på de Bibelord jag visat på ovan så är det för mig helt uppenbart att även NT är en del av Skriften. Men exakt vilka böcker som ska ingå i Skriften står ju inte nedskrivet i varken GT eller NT så det är oundvikligt att samtal kring detta kommer att handla om personlig övertygelse eller i hur stor utsträckning man är villig att lita på den judiska och den kristna traditionen. Jag tycker den sammanställning av NT som är allmänt accepterad utöver kristenheten är en väldigt bra sammanställning.

 • Mattias

  Nu blir det så komiskt att jag måste skicka ett inlägg till, för de fyra senaste bibelorden säger mig ingenting om huruvida NT ska ingå i Skriften. Att Gud eller Paulus i 2 Tim säger att hela Skriften är till nytta är ju helt korrekt även om det bara är GT det handlar om. Jag är inte motståndare till att Bibeln och Skriften är identiska, jag vill bara att den som säger sig veta saker som jag ser som tveksamma ska kunna redogöra för det.

 • @Mattias: Varken GT eller NT definieras någonstans i Bibeln. Däremot ser vi av ovan Bibelord att vi ska hålla fast vid ”apostlarnas lära”, och den har vi nerskriven i NT. Om man inte anser att NT är Helig Skrift på samma nivå som GT så får man ju problem med trovärdigheten i evangeliet och den kristna läran.

 • Mattias

  @Christian Mölk: Du skriver ju själv att Joh 15:7-8 inte stämmer riktigt med din verklighet så då måste väl du också liksom jag ha ett visst mått av problem med trovärdigheten.
  Det verkar många gånger som att Jesus ställer ut ”överlöften”, om någonting ska betraktas som sant på ett sånt sätt att det gäller alla som vill ta del av det får man problem helt enkelt. Sen är det ju så att alla får inte allt, olika nådegåvor tex.
  En del blir profeter men de flesta inte osv.
  Jag tror också att Joh 15:7-8 är sant, men det blir en fråga om HUR sant. En teolog eller ”tänkande” kristen som inte har ett visst problem med bibeln är inte trovärdig, det ingår liksom.

 • @Mattias: Jo, det stämmer att Joh 15:7-8 inte riktigt stämmer med min verklighet, dvs jag får inte allt jag ber om. Men för mig leder det inte till att trovärdigheten för Johannesevangeliet eller NT sänks, utan att jag snarare förstår att det finns mer för mig att upptäcka.

 • Mattias

  @Christian Mölk: Som jag förstår det så kopplar alltid Jesus sina löften till en sorts motprestation av den som vill få del av dem. Det finns villkor som varje person måste uppfylla för att löftena ska kunna bli verklighet. ”OM ni förblir i mig och mina ord i förblir i er”..osv. Det leder till funderingen hur ett sånt liv ska levas. Det kanske är så att du inte uppfyller villkoren för så mycket bönesvar som utlovas enligt Joh 15. Du kanske har brister i ditt kristna liv som så att säga hindrar löftena att verka i den grad som du vill och förväntar dig.

 • @Mattias: Instämmer! Det är det som de här bloggposterna i kategorin ”Tankar om bön” handlar om, dvs att lära sig hur man ska be, hur man ska förhålla sig till Gud, att man gör upp med sina synder osv. Skönt att vi börjar tala samma språk äntligen :)

 • Mattias

  Först födslovärkar och sedan förlossningen :) Hallelujah !

 • Mattias

  Hej !
  Här kommer en bibelvers du kan fundera på :)
  Joh 15:22 vad säger den egentligen ?

 • @Mattias:

  “Om jag inte hade kommit och talat till dem, skulle de inte ha synd, men nu har de ingen ursäkt för sin synd.” (Joh 15:22)

  Kanske hör den versen ihop med denna:

  “Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han människorna att de alla och överallt skall omvända sig.” (Apg 17:30)

  Eftersom du skrev just det Bibelordet så antar jag att du har någon tanke om detta. Utveckla gärna!

 • Mattias

  @Christian Mölk: Så människor som Jesus inte har talat till lever utan synd….Paulus säger ju att alla har syndat…sen kan man fundera på vad det betyder att Gud har haft överseende med okunnighetens tider, har han fortfarande överseende med de som inte har hört ?

 • @Mattias: I Joh 15 tror jag Jesus uttalar sig specifikt om de judiska religiösa ledarna och fariséerna som kunde Bibeln men som ändå inte ville ta emot Messias. Jag tror inte man kan generalisera och mena att de som inte har hört Jesus inte har någon synd.

 • Mattias

  @Christian Mölk: Ja det är nog säkert så men konstigt att Jesus säger att de skulle vara utan synd om han inte talat till dem, var de då utan synd före Jesu offentliga tjänst ? Märkligt

 • @Mattias: Jag har kikat lite bland min Bibelliterattur och hittade en bra kommentar i The Bible Knowledge Commentary:

  “22Om jag inte hade kommit och talat till dem, skulle de inte ha synd, men nu har de ingen ursäkt för sin synd. 23Den som hatar mig hatar också min Fader.” (Joh 15:22–23)

  Jesus came as the Revelation of God. If Jesus had not come, their sin would not be so great. The statement, they would not be guilty of sin (cf. v. 24), must not be taken absolutely as 16:9 shows (cf. 3:19; 9:41). Before Jesus’ coming people might have pleaded ignorance as an excuse for sin (cf. Acts 17:30). But now that the Light has come, those who willfully reject it have no excuse. The revelation in Jesus and by Jesus is so tied to the Father that to hate Jesus is to hate God (cf. John 15:24b).

 • Mattias

  @Christian Mölk: Tackar för denna gång.

 • @Mattias: Varsego.

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.