Pastor Christian Mölk | Vår store Gud och Frälsare

Jag vet att Peter Halldorf i många avseenden är en kontroversiell figur (ja, jag skriver ”figur” eftersom han ser ut som en sån med det där skägget ;), men jag har alltid gillat djupet i hans undervisning, även om det finns många aspekter som jag inte håller med om. Det jag framförallt gillar är hans undervisning om Jesu gudomlighet och jag hade verkligen velat lyssna på hans föreläsningar på Hönökonferensen där Halldorf konstaterar att ”Det är bara Gud som kan frälsa människan” och ”om inte Jesus är sann Gud kan han möjligen vara en förebild men inte en frälsare”.

Detta med Jesu gudomlighet är så centralt i den kristna tron, samtidigt som det är nästan omöjligt att greppa. Min erfarenhet är att hjärnan är trög i att förstå detta samtidigt som hjärtat med öppna armar omfamnar denna underbara kunskap!

“medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet.” (Titusbrevet 2:13)

 • SÅ Gerdvall

  Christian, att man kan uppfatta det så olika. Jag lyssnade också på denna predikan.

  Det kristna gudsbegreppet är utformat genom hellenistisk påverkan, till skillnad från judendomens, bibelns och apostlarnas. Paulus ger en tydlig beskrivning på den Gud han tror på i 1 Tim 6:14-16:

  ”…bevara det som han (Gud) har befallt rent och oförfalskat, till vår Herre Jesu Kristi ankomst, som han (Gud) skall låta oss få se när tiden är inne, han (Gud), den salige, ende Härskaren, konungarnas Konung och herrarnas Herre, som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma, och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt! Amen.”

  – Denna beskrivning av Gud är inte kompatibel med kyrkofädernas treeniga trosbekännelse.

  Gud är absolut en och inte sammansatt på något sätt.

  Han existerar av sig själv och ger existens till allt som existerar och leder allt enligt sin egen viljas syften.

  Han befinner sig inte inom tid och rum utan råder över och är utanför allt skapat.
  Han har ingen kropp och liknar ingenting.
  Han förändras inte och har inga brister och behöver absolut ingenting.

  Om Jesus är den förstfödde i hela skapelsen (vilket han förvisso är), eller mer korrekt, skapelsens förstfödde, så befinner han sig inom skapelsen och kan därför inte vara den Evige Guden.
  Att han har ett gudomligt ursprung är något annat. Jesus dog och föddes på nytt genom att Gud uppväckte honom och Jesus är idag gudomliggjord genom att Gud givit honom liv i sig själv, d v s Guds eviga liv. Det är en oerhörd skillnad på att vara den Ende Guden enligt Paulus beskrivning och kyrkofädernas beskrivning av en treenig Gud som i sig har tagit upp en mänsklig natur i Jesus. Det är en avgörande skillnad på att vara den Osynlige YHWH och att bli given detta namn för att göra YHWH´s gärningar.

  Nu tror jag den Evige Guden har stort fördrag med våra beskrivningar av honom och jag påstår inte att kyrkans gudsförståelse skulle utestänga en gemenskap med Gud, men den har vi genom Jesus och inte genom att vi tror att Jesus är vår Gud.

  Det som är helt klart i NT är att Jesus och vi har samma Gud och Fader. Detta sägs av Jesus själv och upprepas av Paulus även efter Jesu uppståndelse.

  Fråga: Hur kan Gud Sonen ha Gud Fadern till sin Gud?

  Ha en skön semester!

 • Vad är det för saker du inte håller med Halldorf om?

 • @SÅ Gerdvall: Jag vill helst inte att du sprider MFS villolära på min blogg. Vi har redan diskuterat Jesu gudomlighet många gånger tidigare och trots att jag visat utifrån Bibeln att Jesus är Gud så fortsätter du förneka det som apostlarna bekände; att Jesus är vår Herre och Gud. Jag ber dig därför vänligen men bestämt att avstå från att sprida MFS obibliska läror här.

 • @Samuel Varg Thunberg (@samuelvarg): Jag kan ha fel, men jag har uppfattat honom som att han alldeles för okritiskt anammar ortodoxa praktiker. Jag har ingenting emot ekumenik, snarare tvärtom, men jag tycker att vi pingstvänner borde våga vara betydligt mer kritiska mot katolska och ortodoxa läror.

 • SÅ Gerdvall

  Christian, jag sprider ingen obiblisk lära. I så fall skulle du kunna besvara min fråga varför Jesus har en Gud. Men det är lättare att stänga ute den man inte kan bemöta, än att ha ett seriöst samtal.

  Dessutom är Tit 2:13 manipulerat i den översättning du citerar.

  Citat: ”Notice Paul’s literal words. The passage does not say, ”the glorious appearing.” The verse says we are awaiting ”the appearing of the glory of.” By changing the word ”glory” to the adjective ”glorious” in order to modify the word ”appearing,” we would totally change the meaning of Paul’s words.
  When we realize that Jesus is going to come again in the glory of his Father, the truth of the matter becomes quite clear. In the immediately preceding context we find Paul discussing ”God our Savior,” a reference to God the Father. And at verse 13, Paul is here telling us that we are awaiting ”the appearing of the glory of of our great God and Savior.” We are appearing the glory of God the Father and that glory is Jesus Christ.

  ”Awaiting the blessed hope and appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ.”

  ”For the Son of Man is going to come in the glory of his Father with his angels” (Matthew 16:27).

  På detta sätt skapas bevis för att Jesus är Gud. Mycket fult.

  Det finns många fler än MFS som har ett bibliskt gudsbegrepp. Isaac Newton var ingen dumskalle prscis, han anses som den mest briljante fysikern och vetenskapsmannen i historien. Han hade samma gudsbegrepp som MFS, det unitariska.

  Jag frågar igen: Kan den andra personen i Gudomen ha en Gud?
  Mvh
  Stig Åke

 • @SÅ Gerdvall: Vad i den tidigare skrivna meningen ”Jag vill helst inte att du sprider MFS villolära på min blogg” är det du inte förstår?

  Att jag skulle ha svårt att bemöta dig är ju märkligt att du skriver eftersom vi har haft otroligt långa offentliga debatter som vem som helst kan läsa i kategorin Treenigheten.

  Ber dig än en gång sluta sprida MFS villoläror på min blogg. Vi har redan diskuterat dem och det ledde ingen som helst vart.

 • SÅ Gerdvall

  ”Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse,” Ef 1:3

  – Jag har samma uppfattning som Paulus här. Är det villolära?

  Johannes har samma uppfattning när det gäller att Jesus har en Gud:

  ”Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt SIN Gud och Fader, honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter, amen.” Upp 1:5-6

  Om detta är villolära berätta då vad ”Jesu Gud och Fader” betyder. Jag är villig att korrigera mig.
  Mvh
  Stig Åke Gerdvall

 • @SÅ Gerdvall: För tredje gången ber jag dig nu sluta. Vi har redan diskuterat detta otaliga gånger.

 • SÅ Gerdvall

  Christian Mölk: ”För tredje gången ber jag dig nu sluta. Vi har redan diskuterat detta otaliga gånger.”

  – Nej, den frågan tog vi aldrig upp då.

  Jag tolkar det som att du inte kan svara på en så grundläggande fråga: Vem är Jesu Gud? Paulus välsignar denna Gud ett otal gånger, Johannes likaså, men du är svarslös efter fyra års teologiska studier.

  Ok, jag befriar dig från att behöva svara. Vi hänför detta till treenighetens mysterier så kan du känna dig trygg i fortsättningen. :)
  Var välsignad i din pastorsgärning!
  Stig Åke

 • @SÅ Gerdvall: Nej Stig-Åke, jag är inte svarslös, däremot vill jag inte att du ska få utrymme att sprida din villolära på min blogg.

  För fjärde gången ber jag dig nu sluta.

 • SÅ Gerdvall

  Kära Christian, om du vet vem som är Jesu Kristi Gud och Fader, så säg det. Jag tror inte att du har något svar.
  Mvh
  Stig-Åke

 • @SÅ Gerdvall: För femte gången ber jag dig nu sluta.

 • SÅ Gerdvall

  Det är alltså så att vissa texter av Paulus får inte kommenteras.
  Jag förstår din rädsla.
  Var välsignad i din envishet.

 • @SÅ Gerdvall: Nej Stig-Åke, du har missuppfattat, man får visst kommentera Paulus alla texter. Dock vill jag inte att du sprider MFS villoläror här på min blogg. Du och jag har redan diskuterat Treenigheten i otaliga blogginlägg här på min blogg och jag vill inte fortsätta med det eftersom du då sprider MFS villoläror. Vänligen respektera detta.

 • Elisabeth

  Ja, juden Jesus engagerar ! Pingstpastor och teol.dr. Göran Lennartsson skriver om att sätta in Jesus i den judiska miljön och att det numera är den vägledande för massiv bibelforskning över hela världen. Det erkänns också att Nya testamentet är en judisk bok. Han skriver också att antijudisk teologi grumlar Bibeln. Att ersättningstänkandet medförde en utarmning av kristen teologi. Dess skapare var Ignatius, biskop i Antiokia ca 69-108, som myntade begreppet ”kristendom” som motsatsen till ”judendom”. Alltså, så ser vi att Jesus, lärjungarna och sedermera apostlarna var alla judar och bekände 3 ggr /dag att Gud är EN i synagogan. Alla visste att Jesus ”var kommen i köttet” och är ”människa liksom vi”..

 • SÅ Gerdvall

  Christian: ”Nej Stig-Åke, du har missuppfattat, man får visst kommentera Paulus alla texter.”

  – Bra, då kan du ge mig din kommentar på Ef 1:3.

  ”Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse,”

  – Min fråga med anledning av Paulus påstående är: Vem är ”Jesu Kristi Gud och Fader”?
  Mvh
  Stig-Åke

 • @SÅ Gerdvall: För sjunde gången, jag vill inte att du sprider MFS villoläror på min blogg. Vi har redan diskuterat Treenigheten otaliga gånger och det leder bara till att du sprider MFS villoläror. Vänligen respektera detta.

 • SÅ Gerdvall

  Christian, jag diskuterar inte treenigheten, jag ställer en exegetisk fråga angående Ef 1:3. Du skrev ju nyss att alla Paulus texter får kommenteras. Menar du att Paulus inte skrivit Efesierbrevet?
  Mvh

 • @SÅ Gerdvall: Din fråga handlar definitivt om Treenigheten. Varför har du så svårt att respektera?

 • SÅ Gerdvall

  Jag kan inte se något om treenigheten i Ef 1:3. Kan du?
  Mvh

 • @SÅ Gerdvall: Nu är det nionde gången jag ber dig sluta försöka sprida MFS villoläror på min blogg. Du får en sista varning: sluta eller bli satt under moderation. Jag kommer då bara att släppa igenom de kommentarer som inte syftar till att sprida villoläror.

 • SÅ Gerdvall

  Christian, när skall du fatta att en direkt fråga ang. Ef 1:3 inte är att sprida villolära. Förklara i så fall för mig hur en fråga direkt från ett citat av Paulus kan vara villolära?
  Någon logik måste man väl få kräva av en teol kand.
  Du säger att du har svaret, låt höra det så är det slut på detta tramsiga samtal.
  Mvh

 • @SÅ Gerdvall: Därför att jag vet att ditt enda syfte med den frågan är att sprida MFS villoläror. Jag vet av erfarenhet att du inte är intresserad av en sund dialog utan försöker bara sprida dina egna obibliska åsikter. Jag har redan debatterat offentligt otaliga gånger med dig, något alla kan läsa här på min blogg, och jag har inte för avsikt att ännu en gång göra min hemsida till en högtalare för din förening MFS.

 • @Christian Mölk: Vilka är dessa läror du talar om?

 • @Samuel Varg Thunberg (@samuelvarg): Listan kan göras lång, men lite kortfattat kan man ju nämna: bön till helgon, ofelbarhetsdogmen, oviljan att fira nattvard med trossyskon, barndop, osv.

  Dessa är läror jag tycker det är på sin plats att kritisera i en ekumenisk dialog. Men givetvis i en god ton och där stort utrymme ges för respons och diskution.

 • Då är jag mer med på vad du menar.

  Min syn på det hela är (kortfattat och förenklat):

  Bön till helgon – inget jag själv direkt gör men jag ser inget märkligare med det än att fråga någon att be för mig. Det är skillnad på att be till och att tillbe.

  Ofelbarhetsdogmen – du anser påvens ofelbarhet? Ett ofta missuppfattad koncept då RKK inte påstår att påven, som person, är ofelbar utan ämbetet är ofelbart då en Påve uttalar sig ”ex cathedra”. Detta har dock bara hänt 2 gånger i historien. 1854 och 1950.

  Ovilja att fira nattvard ser jag inte hos Halldorf. Tvärtom. Den finns doch hos RKK och vissa ortodoxa kyrkor.

  Barndop – detta ser jag som en självklarhet då allt tyder på att urkyrkan praktiserade det.

 • @Samuel Varg Thunberg (@samuelvarg): För att uttrycka mig milt: verkar som att vi har relativt olik syn på dessa läror :)

 • Vad vi anser om läran är en sak – vad läran faktiskt innebär är en annan.
  Vi kan inte påstå att RKK säger att påven är ofelbar när den inte gör det t.ex.

 • @Samuel Varg Thunberg (@samuelvarg): Instämmer till fullo. Jag har heller aldrig menat att RKK påstår det, det var du som beskrev den läran så. Jag anser dock att även den tillrättalagda beskrivningen av läran är märklig.

  Men i en ekumenisk dialog är det så klart viktigt att låta olika kyrkor själva få beskriva sina läror och förklara hur de tänker. Ofta begår man nämligen misstaget att kritisera en sk ”katolsk” lära som katolikerna inte själva känner igen sig i.

 • Dogmen om påvens ofelbarhet i ”Ex cathedra” har så gott som noll inverkan på den totala läran så att jag anser den helt oviktig för ekumenik på den nivå vi nu har den.
  Det är ju inte direkt på tal att några protestantiska kyrkor skall tvingas in under RKK.
  Vi behöver inte hålla med varandra om allt.

  Men för att återgå till ursprungsdebatten så anser jag Halldorf vara den viktigaste profeten vi har i svensk kristenhet idag.

  Nu är jag förvisso inte pingstvän som han och du är men jag beundrar honom djupt.

 • @Samuel Varg Thunberg (@samuelvarg): ”Men för att återgå till ursprungsdebatten så anser jag Halldorf vara den viktigaste profeten vi har i svensk kristenhet idag.”

  På vilket sätt? Tänker du på hans ekumeniska engagemang?

 • Dels hans ekumeniska engagemang.
  Men kanske främst i hur han knyter an, inte bara pingst, utan den moderna kristenheten med sina rötter och hur viktigt det är att känna till sin egen bakgrund.
  Hans böcker är laddade av skärpa, vishet och andlighet av sällan skådade mått.
  Jag själv är verksam i en kommunitets-liknande gemenskap som, iaf till viss del, utgått från Bjärka Säbys tanke.

 • @Samuel Varg Thunberg (@samuelvarg): Ja, han har skrivit många bra böcker. Nu var det iofs länge sen jag läste dem, men jag minns att jag uppskattade flera av dem.

  Jag har gått på bibelskolan Bjärka-Säby men vi hade i stort sett inget samröre alls med kommuniteten.

 • ”Drick djupt av Anden” är bland det bästa jag läst.

  Du borde hälsa på någon kommunitet. Vi har alltid dörrarna öppna om du kommer till Göteborg.
  … hoppas du inte tycker våra ikoner är avgudar bara. ;-)

 • @Samuel Varg Thunberg (@samuelvarg): Tack för erbjudandet! :)

 • Hej!

  Tycker att frågorna som finns angående Ef.1:3 är berättigade.
  Vad spelar samfundstillhörighet för roll i en teologisk diskussion? Det verkar vara svårt att diskutera vissa bibelverser förutsättningslöst på en del kristna bloggar?
  Sakfrågor undviks ofta och istället används olika anklagelser som varken är logiska eller kärleksfulla.

 • @Azaryahu: Hej!

  Jag tycker också att det är tråkigt att den teologiska diskutionen ofta urartar. Jag kan dock bara ta ansvar för min egen sida och har därför alltid strävat efter att hålla en god ton här.

  Man måste komma ihåg att det inte är en mänsklig rättighet att kommentera på en blogg utan det bygger på ett förtroende. Missbrukar man bloggägarens förtroende trots upprepade varningar får man räkna med är bli avstängd eller åtminstone modererad för en tid. Annars urartar kommenterandet till pajkastning osv.

  Min erfarenhet från teologiska debatter med MFS och likatänkande är tyvärr att kommentatorer ofta försöker provocera fram kommentarer kring väl valda bibelord så att de ska få möjlighet att själva få framföra sina egna åsikter. De beter sig med andra ord som en ulv i fårakläder som enligt egen utsago ”bara vill få höra min åsikt kring ett visst Bibelord” men som snabbt visar ett totalt ointresse för just mina åsikter (som de ju efterfrågat) utan börjar istället sprida sin egen lära utan någon vilja till dialog.

  Jag respekterar MFS åsikter men anser att de borde skaffa egna bloggar där de fritt kan sprida sina läror. Ibland får man nästan intrycket av att de använder som strategi att hellre kommentera på andras bloggar än att själva blogga. Jag ställer inte riktigt upp på det.

  En annan gång kan jag mycket väl tänka mig att föra en förutsättningslös dialog kring ett antal väl valda bibelord, men inte just nu. Jag är på semester och har varken tid eller vilja just nu. Dessutom tycker jag inte att en blogg är det bästa forumet för dialog. Om MFS eller liknande grupper verkligen på riktigt är intresserade av en dialog med just mig om vissa specifika Bibelord så kan de ju bjuda in till ett öppet samtal. Hittills tycker jag de dock har visat prov på rätt så stor respektlöshet.

 • Tomas

  Halldorf är en intressant och rolig figur. Framförallt uppskattar jag honom som medvandrare och ciseron på vägen mot kyrkans rötter och dess tidiga skrifter och brokiga persongalleri.

  Och i just denna roll är han viktig för Kristenheten idag, då många rotlöst letar i märkliga läro-hopkok som går på tvärs med den Kristna kyrkans bekännelser.

  /Tomas

 • @Christian Mölk:

  Hej Christian!

  Tack för ditt svar. Jag förstår vad du menar men jag anser att det inte är konstigt att folk gärna nämner sina egna reflektioner och tolkningar runt vissa svåra bibelverser. Speciellt när det finns vissa teologiska frågor som många frikyrkliga undviker att prata om. Jag kan även tycka att en blogg kan fungera väl när det gäller teologiska debatter så länge tonen är god. För då kan fler ta del av vad som sägs än i en öppen debatt i en kyrka exempelvis.

  Att använda uttryck som villolärare när andra tolkningar ges är heller inte alltid så konstruktivt. Du har ju rätt att tycka så, men låt folk själva bedöma det om så är fallet. Det jag tyvärr har märkt på en del kristna bloggar är att manipulation används ofta och även ett undvikande av sakfrågor, speciellt i känsliga frågor.

  De flesta samfund är vilse när det gäller både lära och religiös praxis, och kanske i synnerhet ditt egna på många områden. Så lite ödmjukhet skadar inte. Vi får hoppas att ni kan få till en öppen debatt i vissa viktiga teologiska frågor.

  MVH/A

 • @Azaryahu: Jag gillar din ton när du skriver! MFS har ett och annat att lära av dig :)

  Jo, självklart får folk gärna nämna sina egna reflektioner kring vilka Bibelord som helst. Problem uppstår dock när vissa personer kommer med frågor om min åsikt kring ett antal väl valda Bibelord, som inte nödvändigtvis hör till sammanhanget, enbart för att sen få dissa just min åsikt för att sen istället berätta hur de själva tänker. Det är en utstuderad strategi för att få sprida sina egna åsikter och det vill jag inte bidra till här på min hemsida. Vill de så gärna berätta sina åsikter kring dessa Bibelord så borde de skaffa sig en egen blogg istället för att missbruka min. Jag vill under inga omständigheter att min sida ska bli en högtalare för MFS.

  Jag håller med om att en teologisk debatt på en blogg kan vara ypperligt bra eftersom vem som helst kan läsa hemifrån i lugn och ro och skapa sig en egen uppfattning. Nackdelen är ju dock att det alldeles för ofta resulterar i pajkastning och fula argumentationstekniker. I så fall tycker jag det är bättre att träffas och föra samtal irl.

  Jag vet att man helst inte ska använda uttrycket ”villolärare” och jag drar mig in i det längsta med detta. Men efter år av debatterande och samtal med MFS och likatänkande så har jag kommit fram till att jag anser att de faktiskt är villolärare, och det står jag för. Paulus kämpade emot villolärare på sin tid och det är något som den kristna kyrkan även får göra idag. När en teologiströmning har gått för långt så behöver man nämna den vid dess rätta namn.

  För något år sen, när jag hade mer tid för teologiska diskutioner, så svarade jag ofta på MFS frågor och gick in i debatt med alla de Bibelord som dök upp, men nu är situationen annorlunda. Det är inte så att jag duckar för vissa Bibelord utan jag har helt enkelt inte tid just nu för att debattera teologi. Jag är på semester och vill ägna min tid åt min familj och släkt, inte åt MFS. Detta har somliga väldigt svårt att förstå och mailar mig med hån och kallar mig för feg och svarslös, men det visar återigen på den respektlöshet som finns bland somliga och ger mig ännu mer skäl till att inte gå in i en debatt med dessa personer.

 • @Tomas: Ja, vi har mycket att lära från de som har gått före. Bara man lär sig att sålla bland de märkligheter som ibland förekom. Själv tycker jag det är intressant att läsa om de debatter som kyrkofäderna hade på samma tema som förekommer idag, exempelvis Treenigheten och Lagen.

 • @Christian Mölk:

  Hej igen! Ja, det är verkligen viktigt att hålla en så god ton som möjligt då det lätt blir känslomässiga utbrott annars och sakfrågan försvinner. Om du inte har tid eller lust att svara bör det även respekteras men det vore intressant och även hederligt av dig vid tillfälle att nämna lite om dina åsikter om exempelvis vissa verser i ex. efesierbrevet. Dessutom skulle det vara intressant att följa en förutsättningslös diskussion mellan en trinitarian och exempelvis en MFS:are när det gäller sakfrågor istället för att beskylla varandra för att vara otrevliga. Tyvärr så har jag märkt att så fort man berör ämnet tre-enighetsläran på en del kristna bloggar så vänds fokus bort från sakfrågan för att istället fokusera på hur något har sagts och andra känslomässiga utspel. Men jag letar vidare i mitt hopp att finna en god och intressant dialog i detta ämne.

 • Tomas

  @Christian Mölk: Man behöver alltid sålla bland människors tankar, vare sig det är är kyrkofäder eller mer moderna tänkare, bloggare och författare :-)

 • @Azaryahu: Ja, det är mycket möjligt att jag skriver något om relationen mellan Fader och Sonen utifrån Efesierbrevet eller något annat Bibelavsnitt. Men just nu har jag annat att lägga tid och tankemöda på.

  Om du inte redan har gjort det så tycker jag du ska kolla in debatten mellan Stefan Gustavsson och Ketriel Blad som var för några år sedan. Mycket sevärd med tanke på ämnet!

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.