Pastor Christian Mölk | Känd katolsk teolog vill avsätta påven

En av världens mest kända katolska teologer, Hans Küng, vill se en revolution bland katolska gräsrötter som leder till att påven avsätts. Küng vädjar till präster och kyrkobesökare att ”konfrontera den katolska hierarkin, som han säger är korrupt och saknar trovärdighet”.

Küng tar verkligen i i sin kritik när han i en intervju med tidningen Guardian säger:

”The unconditional obedience demanded of bishops who swear their allegiance to the pope when they make their holy oath is almost as extreme as that of the German generals who were forced to swear an oath of allegiance to Hitler,” he said.

Det enda sättet att reformera katolska kyrkan är underifrån, säger Küng, som själv är katolsk präst men som förbjöds att undervisa i katolsk teologi 1979 eftersom han då ifrågasatte påvens ofelbarhet.

Läs mer:
The Guardian – Catholic theologian preaches revolution to end church’s ‘authoritarian’ rule
Aletheia – Det går mot katolsk tro eller splittring
Dagen – Påvens butler dömd till fängelse

 • Anders Gunnarsson

  Hur mycket ny o het var denna ”nyhet”???

 • Anders,
  Läste om det i fredagens Guardian. Har han yrkat på att avsätta påven tidigare menar du?

 • Anders Gunnarsson

  Christian

  Omm du följt Kung, ser du att han skrikt sig protest-hes i många decenier. Det är inte mycket nytt under solen där. Läs t ex wikipedia. Sen 1971 har han läromässigt varit protestant. Föga smickrande…

 • Ja jag har hörr en del om Kung sen tidigare, men det var nytt för mig att han uppmanar till att avsätta påven.

 • Anders Gunnarsson

  SÅ att en man som konsekvent i 40 år förnekat auktoriteten i Kyrkan, plötsligt drar konsekvenserna av sin protest-tro; är en nyhet?

  Vad blir nästa rubrik?

  ”protestanter har numera enats om att Kyrkan har fel”

  ”lutheraner tycker numera att de politiskt korrekta åsikterna är viktiga”

  Eller kanske; ”flera protestantiska kända teologer tror numera att påven är katolik” :-)

 • Fast det anmärkningsvärda är ju att han är katolik och ändå vill avsätta påven. Med andra ord; alla katoliker håller inte med om den påvliga auktoriteten. Det finns fler röster inom katolska kyrkan än den officiella, något som jag tycker är bra att lyfta fram och inte vifta bort.

 • Anders Gunnarsson

  För min del får de gärna exkommunicera karln. Men det görs rätt sällan, nuförtiden.

  Vari bestod nyheten?

 • @Anders Gunnarsson: Jag kände sen tidigare till att Küng är kritisk till RKK, men för mig var det en nyhet att han förespråkar och vill se en revolution som slutar med att påven avsätts. Att en protestant skulle säga så vore inte så konstigt, men Küng är inte protestant, han är katolik, och därför blir detta väldigt anmärkningsvärt. Det finns fler röster inom Katolska kyrkan än den officiella, och det är värt att lyftas fram och eventuellt diskutera. Att nonchalera, vifta bort och exkommunicera anser jag vara ett väldigt märkligt sätt att hantera kritiska röster.

 • Anders Gunnarsson

  Så då ska påven avgå, för att nån galen professor säger så?

  Hur tänker du då?
  Man blir inte precis klokare av dina svar…

  Att kritisera påven är inget ovanligt, se på St Birgitta. Men att vara protesTant o stå kvar är hyfsat inkonsekven. Kung är protestant i knoppen; då vore det toppen om kroppen slapp den avknoppen.

 • @Anders Gunnarsson: Varför är han galen menar du?

  Menar du att om man som katolik anser att påven bör avsättas så ska man bli exkommunicerad?

 • Anders Gunnarsson

  Det galna är att under 40 år baktala Kyrkan agera totalprotestantiskt o fortfarande stå kvar. Är det inte konsekventare att följa sitt hjärta?

  O nej jag anser inte att alla påvehatare ska exkommuniceras, men med Kung:s position o hans ihärdighet, hade inte det valet känts konstla precis.

 • @Anders Gunnarsson: Varför menar du att han är ”galen”?

  Han är ju inte protestant. Menar du att om man kritiserar påven så borde man inte längre få vara katolik? Får det inte finnas andra röster inom RKK än den officiella?

  Du levererar en väldigt tragisk syn på oliktänkare.

 • Får jag lämna ett litet bidrag i samtalet.

  Inte ens i katolikernas huvudstad

  När man läser Dagens stort uppslagna artikel om katolicismen i Rom visavi evangelsk tro, får vi den information vi behöver för att förstå hur omöjlig ett samarbete med rkk är. Det är ju endast ägnat att öka splittringen i våra församlingar.
  Apropå Rom, kanske en känd replik kan dammas av: ”Åven du, min Brutus”

  Artikelns slutkläm,
  – Vi kan vara vänner, men vi kan inte predika evangeliet tillsammans, eftersom vi inte predikar samma evangelium. Att ha trosgemenskap med katoliker går inte, säger pastor Terry Peretti.

  Naturligtvis skall vi vara vänner, även med katoliker, vi skall tom älska dem, säger Guds ord. Det betyder inte att vi skall sitta ner och diskutera de frågor, man inte kan diskutera med dem, nämligen Jesus och apostlarnas lära.
  Ligger det en form av aningslöshet och ”snedtändning” i tanken att Pingst skall kunna etablera det samarbete som kristna i Rom finner omöjligt?
  Hur har någon kunnat komma fram till det resultatet?
  Jag tycker vi skall isolera de källor som vill leda oss bort från Jesus. Tips, Ulf Ekman, Livets ord och Peter Halldorf, Bjärka Säby, till att börja med.

  Under tiden som dessa samtal pågår förlorar vi dessutom värdefull tid som kunde användas till att vässa församlingarnas förmåga att nå ut med det budskap som är vår uppgift.
  Den som vill hålla sig informerad om vad som håller på att ske bör köpa boken, Templets förhänge – åter på plats?
  av André Thomas-Brés och översatt av Erling Medefjord, utgiven av Gospel Media, http://www.gospelmedia.se

  (mitt förra blogginlägg refererar delvis till den boken.)

  Jag kan utlova en och annan aha-upplevelse från boken.

 • ”Italien har förmodligen den starkaste pingströrelsen i Europa just nu. Det poppar ständigt upp nya församlingar. I hela Italien är över 1 200 kyrkor knutna till Assemblies of God.”

  – Bra, må dom bli fler! Det finns tydligen fler än Hans Küng som genomskådat den korrupta romerskt katolska kyrkan.
  Hälsningar!

 • @Stig Melin: Jag tycker det är bra med samtal med RKK, vi pingstvänner har mycket att dela med oss av till katolikerna. Det finns många läror inom RKK som de behöver göra upp med, och ett utifrånperspektiv tror jag kan vara nyttigt ibland.

 • Christian, du är vänlig, men naiv. RKK kommer inte att påverkas av någon dialog med pingstvänner. Om det blir någon som ändrar sig så är det de som har en dialog med rKK.
  Mvh

 • @: Jag har sett den helige Ande göra större saker än så. Jag har pratat om Jesus med muslimer, ateister, hedningar och alla möjliga sorters människor och sett hur Gud har gjort något i deras hjärtan. Varför skulle det inte gå med katoliker? Det är inte naivt att tro på Guds kraft, det är normalt.

 • Christian, jag är helt med dig när det gäller människorna, men jag skrev rKK. Katoliker är påverkbara likasom alla andra människor. Jag tror också på Guds förvandlande kraft genom Jeshua. :)

  Ps/ När det gäller vännen Anders, så har jag mina tvivel om han är nåbar. Man kan förhärda sig. /Ds

 • Christian!

  Artikelns slutkläm,
  – Vi kan vara vänner, men vi kan inte predika evangeliet tillsammans, eftersom vi inte predikar samma evangelium. Att ha trosgemenskap med katoliker går inte, säger pastor Terry Peretti.

  Enskilda människor, katoliker, muslimer, ateister, eller vem som helst, är en sak. Läran är en helt annan.
  Där finns nog gränsen

 • Jag tycker inte det är fel att ha dialog med RKK så länge som man är stark i sin egen tro. Att man pratar med varann betyder inte att man går i ok. Hur ska RKK kunna bli ifrågasatta om vi inte ens pratar med dem?

 • Christian Mölk, jag förstår inte varför man skall ha en dialog med en institution som aldrig kommer att ändra sin lära hur man än samtalar. Att samtala med enskilda katoliker är en annan sak. Ifrågasätta RKK kan man göra utifrån deras lära och praxis, det behövs ingen som helst dialog för det.
  Mvh

  Ps/ Heder till dig som är modig nog att inte först moderera alla inlägg.
  Och må den Evige välsigna dig i ditt arbete. /Ds

 • Enligt min hållning så är dialog alltid positivt, under förutsättning att man är stark i sin egen tro. Genom dialog kan många missuppfattningar och fördomar upptäckas.

  En dialog mellan officiella muslimska företrädare skulle exempelvis kunna leda till mindre spänningar och bråk i diverse länder, även om de kanske inte ändrar på sina läror. Ett annat exempel är ju Ryssland där en bra dialog mellan frikyrkor och ortodoxa förmodligen skulle förbättra religionsfriheten. På samma sätt tror jag frikyrkors dialog med RKK kan föra mycket gott med sig.

  Är det debattbloggar som modererar alla kommentarer menar du? Det har jag inte för avsikt att göra, modererar bara om någon vid upprepade tillfällen bryter mot mina kommentarsregler.

 • Ja, det är debattbloggar som kollar alla som gör inlägg. Det gör det inte så intressant att ge kommentarer eftersom inläggen inte kommer in i real tid.

  Jo, visst kan jag hålla med dig om att dialoger är generellt bra, men ge gärna exempel på vad det för för gott med sig med dialog med RKK?

  Du skriver att dialog är positivt under förutsättning att man är stark i sin egen tro. Anser du att tron varit så stark att frikyrkigheten klarat att stå emot katolsk/ortodoxa influenser? Jag tänker på Ulf Ekman, Hedin & Halldorf. Har inte pingstpredikanten Peter Halldorf i praktiken slukats med hull och hår. Har inte hans gudstjänster i Bjärka Säby påverkats av katolsk eller ortodox tro! Är det inte dialogen som har varit redskapet för detta?
  Mvh

 • @: ”Jo, visst kan jag hålla med dig om att dialoger är generellt bra, men ge gärna exempel på vad det för för gott med sig med dialog med RKK?”

  Jesus vill ju att det ska finnas enhet mellan alla troende och då är ju dialog en bra början. Förhoppningsvis kan det i förlängningen bli någon form av enhet mellan alla kristna på vår jord, men om man aldrig pratar med varandra så kommer vi ju aldrig någonstans i den frågan.

  Vill dock poängtera att jag givetvis inte är för den enhet som bygger på att alla ska enas under påven.

 • Christian, kan du inte inse att det är just dialog som skapat det som pågår i Bjärka Säby, allt med pingstledningens samtycke?

  Om du inte vill enas under påven, så blir det ingen kristen enhet i världen. Jag tror inte att det var en kristen enhet mellan kyrkor (enligt dagens ekumenik) som Jeshua avsåg i Joh 17.
  Mvh

 • @: Jag är medveten om att vissa har gått för långt i dialogen, men det behöver inte betyda att all dialog är dålig.

  ”Om du inte vill enas under påven, så blir det ingen kristen enhet i världen.”

  Jag håller inte med dig. I det långa loppet så tror jag att vi kristna kommer att enas på ett bra sätt. Men om vi aldrig pratar med varandra så kommer vi definitivt aldrig att nå dit. Enhet mellan troende är något som NT talar väldigt mycket om och något som är väldigt eftersträvansvärt. Att du inte vill se en kristen enhet kan jag förstå, eftersom du inte anser dig vara kristen.

 • @Christian Mölk: ”Att du inte vill se en kristen enhet kan jag förstå, eftersom du inte anser dig vara kristen.”

  – Jag är i gott sällskap med Jeshua och hans apostlar. De var inte heller kristna. :)

  ”Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord* kommer att tro på mig. Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig. ” Joh 17:20-21

  Begrunda denna text och ställ några befogade frågor till den.

  Ber Jeshua att kyrkor och samfund skall förenas?

  Ber Jeshua att de skall vara förena i samma lära?

  Nej, inte ens det. Jeshua ber om att hans efterföljare skall ha samma enhet som han har med Fader. Vilken enhet har de?
  Inte nog med det, även att i denna enhet mellan Jeshua och Fadern skall också Jeshuas lärjungar vara en del av.

  Kan du se att dagens ekumenik speglar det som denna text säger?
  Mvh

 • @: ”Jag är i gott sällskap med Jeshua och hans apostlar. De var inte heller kristna.”

  Enligt min definition så är en kristen ”en person som tror på Jesus”. Så i det avseendet så var ju apostlarna definitivt kristna. I ett annat avseende så betyder kristen en person som är ”i Kristus”, dvs att man har del i vad Kristus har gjort och att man tillhör Kristus.

  Enhet mellan alla som är ”i Kristus” eller som tror på Jesus är med andra ord att förespråka. Men vägen dit är lång och förutsätter att RKK skippar kravet på att alla ska in under påven.

 • Ett prov på den kompromissvilja också pingsts representanter kommer att möta i sin ”dialog” med RKK. Och då är det ändå katolik visavi katolik.

  ”Efter två års samtal mellan Katolska kyrkan i Rom
  och den konservativa katolska utbrytargruppen S:t
  Pius X (SSPX) avbryts nu diskussionerna om ett
  möjligt närmande.

  – Vi kan inte överge den katolska tron i förhandlingar,
  säger ärkebiskopen Gerhard Ludwig Müller.
  Den tyske ärkebiskopen, som leder den mäktiga
  Troskongregationen i Rom, säger i en intervju med
  tyska radiostationen NDR att kyrkan inte kan förhandla
  bort dess grundläggande tro.
  – Det kommer inte att ske några kompromisser
  och jag tror inte att det blir några nya diskussioner,
  säger han enligt nyhetsbyrån Reuters.”

 • Christian, det är inte bara påven som är problematisk, i RKK är det är oerhört mycket mycket mycket mer.

 • @: Tack för att du upplyste mig om det, det hade jag ingen aning om…

  Om jag skulle gå på din linje så borde jag ju heller inte ha dialog med dig, eftersom du är en officiell representant för en organisation med obiblisk lära. Som tur är så gillar inte jag den sortens ovilja till samtal utan är villig att föra en dialog med er om diverse läror och Bibeltexter. På samma sätt vill jag bemöta RKK.

 • @Stig Melin: RKK är väl historiskt sett inte direkt kända för kompromisser… :)

 • Christian: ”Om jag skulle gå på din linje så borde jag ju heller inte ha dialog med dig, eftersom du är en officiell representant för en organisation med obiblisk lära.”

  – Det lustiga är att jag kan säga samma sak om dig. :)
  I alla fall när det gäller obibliskheten.

 • Anders Gunnarsson

  Jag kan hålla med er om en sak; utan påven ingen enhet.

  Bra sammanfattning. Kung borde lyssna på er! :D

  Vincit omnia Veritas!

 • Anders Gunnarsson

  Obiblisk var Ordet o splittringen tog sin boning mitt ibland oss, efter att Sola Scriptura härjat fritt i 500 obibliska år.

 • @Anders Gunnarsson: ”utan påven ingen enhet.”

  Min erfarenhet är annorlunda. Det alla kristna har gemensamt är ju att vi tror på Jesus, och detta är en alldeles utmärkt god grund för enhet. Vi kan bråka om diverse läror hit och dit, men vi borde kunna enas om att Kristus är vår gemensamma Herre.

 • Anders Gunnarsson

  Rätt så, men sen börjar problemen. Nattvardssyn, auktoritet, dopsyn etc, etc

  Jag ser dig som en lem i Kristi Kyrka (om än i ofullständighet). Ni ser mig som förtappad.
  That speaks volumes.

 • @Anders Gunnarsson: Jag ser inte dig som förtappad. När har jag skrivit det?

  Jag anser inte att man måste vara överens om precis allting, så länge som vi är överens om de grundläggande aspekterna i den kristna tron. Vi kan diskutera olika syn på dopet, nattvarden etc, men vi kan ändå enas om att Jesus är Herren och då anser åtminstone jag att vi har någon form av enhet.

 • Anders Gunnarsson

  Ja en ofullständig enhet finns. Jesu bön o Kyrkans hopp är att den blir fullständigare.
  Paulus är inte nådig mot splittringsAndar, 1 Kor 1:10ff o Ef 4 för att ta 2 exempel.

  Enhet ger Anden, splittringen gör människor, som han som tror sig vara Kung:en.

  Kyrie eleison!

 • Anders Gunnarsson

  F ö sa jag att ni (i obestämd form) ser mig som förtappad

 • @Anders Gunnarsson: Det är inte bra att fördomsfullt utgå ifrån vad andra tycker. Jag har iallafall aldrig påstått att du är förtappad, det har jag alldeles för lite kunskap om för att kunna påstå.

 • Oavsett om någon känner sig förtappad vill jag delge er min, och till äventyrs någon mers syn på det katolska inflytandet i världen.

  Vem vill vi tjäna?

  Är det i dialog med katolska kyrkan pingstledningens fokus skall ligga?
  Pelle Hörnmark: ”Bättre kan vi”, sa du en gång. Lagledningen behövs på fältet, inte i något sammanträdesrum.
  Jag vet dom som legat under med 4 – 0 i halvtid, så kom igen nu!

  Vad har pingströrelsen för gemenskap att söka med Roms katolska kyrka?
  Inte mycket, men det kan bli mer. Andens liv viktigast i ekumeniken, säger Olof Djurfeldt.

  När pingstintelligentian sätter sig ner för samtal med den organisation som vi alltid betraktat som förvillad, ger det samtidigt en signal till dem i kristenheten som är mindre andligt begåvade, att vilja hänga på. Om pingsttoppen förstår var gränsen går, är det inte säkert att alla gör det. Därför vore det önskvärt att församlingarna får fortlöpande information om vad som händer, resp. vad som inte händer i de ”känsliga” samtal som pågår.

  RKK och vi har en del gemensamma intressen i folkmoraliska frågor, det är ostridigt,
  det vore väl f.ö. konstigt om våra intressen inte sammanfaller på något område.
  Men utgör de grund även för andra gemenskaper? Församlingarnas inre liv t.ex.

  Jag tycker vi får alarmerande rapporter från våra nyandliga centra, Uppsala och Bjärka Säby, där ökenfäderna resp. klosterlivet spelar stor roll. Jag är långt ifrån säker att pingst- och andra lärare anar de problem som kan följa i kölvattnet av en bibelsyn som ger det resultatet.

  Ord kan betyda olika saker beroende på sammanhang. Ta ordet surdeg t.ex.
  ”Akta er noga för fariséernas och saddukeernas surdeg,” sa Jesus. Han förklarade sedan för sina lärjungar att det var deras lära han avsåg, och deras hyckleri.

  ”Rensa bor den gamla surdegen så att det blir en ny deg. Ni är ju osyrade, för vårt påsklamm, Kristus, är slaktat.”
  Man kan göra en mycket intressant studie om surdegen som symbol genom hela GT, och då konstatera att det alltid är förebilden på det onda eller synden.

  RKK håller dock fast vid sin tolkning: surdegen, lika med evangeliet.
  Jesus var väl hemmastadd i Skrifterna och på vilket sätt de olika förebilderna används. Han hade själv fördömt fariséernas hyckleri och liknade det vid en surdeg som man skulle akta sig för. Han kunde omöjligt ha använt sig av samma bild för att beskriva det förnämligaste av allt i denna värld, evangeliet. Källa: Templets förlåt – återpå plats?

  Roms katolska kyrkas mål är att upprätta Guds rike på jorden. Då får bilden på surdegen bli ett hjälpmedel, det som sägs ge växtkraft. Och Vatikanstatens diplomater hjälpa till.

  Mitt rike är inte av denna världen, sa Jesus.

 • Här är en intressant intervju med Olof Djurfeldt om Pingströrelsens dialog med RKK: http://www.varldenidag.se/nyhet/2012/10/15/Andens-liv-viktigast-i-ekumeniken/

  På frågan ”Enligt katolsk lära finns ”frälsningens fullhet” endast i den katolska kyrkan. Hur påverkar det dialogen?” svarar Djurfeldt:

  ”– Det är naturligtvis ett hinder, men vi har inte i våra samtal mötts av det myndiga tonfallet. Men det är klart att vi är fullt medvetna om att en full gemenskap med Rom innebär att man måste erkänna kyrkans lärosatser och påveämbetet och det har aldrig ingått i vår föreställningsvärld att vi ska göra det, säger Olof Djurfeldt.”

 • Dagens artikels slutsats:

  – Vi kan vara vänner, men vi kan inte predika evangeliet tillsammans, eftersom vi inte predikar samma evangelium. Att ha trosgemenskap med katoliker går inte, säger pastor Terry Peretti.
  Om det är som Olof Djirfeldt säger, varför slösar man tid på något som inte leder till annat än det man kan vara överens om utan någon särskild dialog?
  Det är ett annat evangelium. säger Paulus till galaterna. Det gäller väl även i dag.

 • Anders Gunnarsson

  Stig

  Sitter du och klipper och klistrar på flera bloggar?
  Seriöst!

 • Anders!
  Onekligen ett tungt och besvärande argument i sakfrågan.

 • Anders Gunnarsson

  Stig

  Det bestickAnde är att frifräsare av idag ser Kyrkan som demonisk o vi ser er som syskon (om än ibland obstinnata o ignoranta o pubertala)!

  Hur blev det så o vad för Ande när ett sånt hat?

  Och nej jag tycker inte du är seriös. Eller Pravda. Eller SÅ. Eller andra antikatoliker med egna frambesvärjda hittepåmissuppfattninar.

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.