Pastor Christian Mölk | Konkurreras den kristna tron ut?

Idag är jag glad över att Niklas Piensoho, Stockholms pingstförsamlings föreståndare, får predika i Storkyrkan i samband med riksdagens öppnande. Niklas är en fantastisk predikant och jag tror han kommer att göra det väldigt bra.

Tyvärr är nog detta ett positivt undantag, för det är väl ingen stor nyhet att kristendomens förhållande till samhället långsamt men säkert har ändrats den senaste tiden. I Örebro får inte längre kyrkorna komma och informera i skolorna om konfirmation, något som även jag i Timrå stötte på. Jag ansökte om att få komma till högstadieskolorna här på orten för att informera om konfirmation, men fick nej. Jag var inte välkommen.

Men om den kristna tron inte är välkommen på skolorna i Timrå så erbjuds istället det buddhistiska mindfulness ut inom vården och det hinduiska yoga lärs ut på en skola i Stockholm. Är det möjligtvis en ny trend i samhället att stänga ute den kristna trons företrädare och samtidigt lära ut österländska religioners metoder?

Även den traditionsenliga gudstjänsten i Storkyrkan börjar stöta på patrull. Nu tänker Humanisterna hålla ett konkurrerande seminarium för de riksdagsledamöter som inte vill gå till kyrkan.

På ett sätt så tycker jag att det är bra att samhället blir mer sekulariserat. I Nepal exempelvis, så har de kristna kämpat i åratal för att det tidigare hinduiska kungadömet ska bli ett sekulariserat land eftersom det ju då förhoppningsvis garanterar alla religioners frihet. Det är ju självklart viktigt att vi aldrig tvingar på någon vår egen religion.

Det är inte alltid lätt för en troende att navigera rätt i religion, politik och samhälle. Kommer vi i framtiden att se ännu mer av att den kristna tron konkurreras ut från samhällets offentliga rum samtidigt som andra religioner släpps in?

Läs mer:
Niklas Piensoho lyfte svensk pingstmission i sin predikan
I dag predikar Piensoho för riksdagsledamöterna
Skola i Örebro stoppar information om konfirmation
”Vi vill se ett sekulärt alternativ”
”Kungens roll vid riksmötet är negativ för demokratin”
Mindfulness hos barnmorskan
Är svensk yoga religiöst?
Peter Althin: Stanna hemma kungen
I dag öppnar Riksdagen
”Kungen bör inte inviga riksmötet”

 • Hej Christian!
  Jag tror inte vi kan vänta oss några ”silkesvantar!” i framtiden.
  Jag tror tvärtom vi får ett allt hårdare klimat i samhället

  Den troende står ju också i motsatsförhållande till världen idémässigt. Världen hatar oss säger Jesus i Joh. 15:18-19. Liksom de hatar Jesus själv.
  Nu är det ju så att om vi försöker bli vän med världen, skapa goda relationer till dem, så blir vi Guds fiende. Det beror på vart våra goda relationer är ämnade att uppnå. Om vi vill anpassa oss eller hävda Jesus.

  Kan vi i våra relationer hålla fast vid att bibeln är Guds ord, eller måste vi rucka på det för att våra relationer skall vara fortsatt goda? Med samhället, med människorna.

  Om vi blir utestängda med dagens mindre provocerande budskap, hur skulle det då inte vara om vi fasthåller vad Jesus och apostlarna lärde fullt ut?
  /Stig

 • @Stig Melin: Min uppfattning är att det går att ha goda relationer även med icke troende människor. Profeten Daniel är ju ett gott exempel på hur man kan behålla sin fromhet trots att man jobbar i en statlig verksamhet. Åtminstone till en viss gräns så kan man bibehålla goda relationer, men kommer man till ett läge då man måste välja sida så är ju valet inte svårt.

 • Christian:
  Goda relationer är ju alltid eftersträvansvärt, så är det ju. Annars kommer man ingenstans. Men – de får inte leda os fel. Det är ju inte på förekommen anledning jag skriver, bara en allmän iakkttagelse.
  Apropå!
  Hur ser du på den här problematiken?

  http://stig-melin.blogspot.se/

  Lite lurigt, kanske
  Allt gott
  /Stig

 • @Stig Melin: ”Hur ser du på den här problematiken?”

  Är det böckerna om himlen du åsyftar?

  Jag har inte läst böckerna ifråga så det är ju svårt att uttala något vettigt. Rent generellt så läser jag inte sådana böcker men det kan ändå vara intressant. Jag ser det inte som omöjligt att Gud låter en del människor se övernaturliga saker, även om jag ofta är skeptisk. Man ska åtminstone akta sig noga för att bygga sin tro mer på såna böcker än på Bibeln.

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.