Pastor Christian Mölk | Är svensk yoga religiöst?

I ett tidigare blogginlägg har jag funderat på varför barnmorskor lär ut det buddhistiska mindfulness. Visst, den svenska varianten av mindfulness är väl kanske inte religiöst, men dess rötter är ju det. Nu har det hinduiska yoga börjat diskuteras sedan SvD uppmärksammat att Östermalmsskolan i Stockholm blivit anmälda för att de har yogaklass för eleverna. Enligt anmälan så är yogans syfte att ”ta kontakt med hinduiska gudar”. Nu är det upp till Skolinspektionen att avgöra om yoga innehåller religiösa inslag och gör det det så borde det med andra ord inte vara tillåtet i dagens konfessionslösa skola. Får inte prästen be på skolavslutningen så borde inte heller yoga vara tillåtet i skolan.

För mig som kristen är detta en knepig fråga. Givetvis vill inte jag delta i en annan religions ritualer eller metoder, men vart går gränsen? Om man som kristen aldrig får göra något som kan tänkas ha en koppling till något hedniskt eller religiöst, då kan man ju snart inte göra något alls.

I Sverige har vi ju t.ex. midsommarstången, tomten, osv. När man åker utomlands så kan det i vissa länder tom vara omöjligt att äta kött som inte är välsignad i någon guds namn.

Kikar man lite i Bibeln så märker man att detta var en fråga som även de första kristna funderade över. Det finns framförallt två saker man kan lära sig från Bibeln. För det första så skriver Paulus:

   “Ät allt som säljs på torget utan att för samvetets skull ställa någon fråga. Ty jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren.” (1Kor 10:25–26)

Av detta kan vi lära oss att vi kan äta julskinka, vi kan äta kött utomlands som har välsignats i någon guds namn, osv. Vi smittas inte automatiskt av någon annan religions andlighet utan är fria att äta det vi vill, så länge som vi gör det i tacksamhet till Herren. Men efter detta så fortsätter Paulus att skriva:

   “Om någon av dem som inte tror bjuder hem er och ni vill gå, ät då allt som sätts fram åt er, utan att för samvetets skull ställa någon fråga. Men om någon skulle säga till er: ”Det här är kött från avgudaoffer”, så avstå från att äta av hänsyn till honom som sade det, och för samvetets skull. Jag menar då inte ditt eget samvete utan den andres. Varför skall min frihet dömas av en annans samvete? Om jag för min del äter med tacksamhet, varför skall jag då hånas för något som jag tackar Gud för? Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. Väck inte anstöt vare sig hos judar eller greker eller i Guds församling. Själv försöker jag i allt foga mig efter alla och söker inte mitt eget bästa utan de mångas, att de skall bli frälsta.” (1Kor 10:27–33)

Här ser vi att vi själva är fria att äta som vi vill, men att vi ska visa hänsyn om andra får dåligt samvete av detta och inte väcka anstöt. Vi kristna har en stor frihet, men det är viktigare att visa kärlek mot medmänniskor än att alltid åberopa sin egen frihet. Det är bättre att bevara en enhet och gemenskap än att insistera på sin egen personliga rätt. Detta ser vi även i Apg 15:29 där de nykristna hedningarna instrueras att avstå från ”kött som offrats till avgudar”. Inte för att det i sig självt behöver vara fel, som vi såg i 1 Korintierbrevet kapitel 10, utan för att bevara enheten mellan judar och hedningar.

Vad kan vi då lära oss av detta? Jo, att vi kristna inte nödvändigtvis behöver avstå från allt som någon gång har varit religiöst. En kristen ska givetvis inte offra kött till avgudar, men om kött som tidigare har offrats till avgudar säljs på torget så behöver det inte vara fel att äta det köttet. En kristen ska givetvis inte delta i yoga så länge som det är något religiöst, men det är inte fel att göra de kroppsövningar som ingår i yoga. I så fall så skulle man ju råka tillbe en avgud så fort man av en slump råkade göra en rörelse som ingår i yoga.

Däremot tycker jag att det är onödigt att kalla den svenska varianten av yoga för just ”yoga”, eftersom yoga är så förknippat med österländska religioner. Om man nu har plockat bort de buddhistiska och hinduiska inslagen i mindfulness och yoga, varför då fortsätta att kalla det för mindfulness och yoga när det ju egentligen inte längre är det? Det ska bli intressant att se vad Skolinspektionen kommer fram till, för om det finns religiösa inslag i den svenska varianten av yoga så tycker jag definitivt att det ska plockas bort från skolorna, men om det inte finns några religiösa inslag så tycker jag att det borde byta namn eftersom det då inte längre är yoga, så vitt jag förstår.

Kommentera gärna om du har någon erfarenhet av yoga och/eller om du har goda kunskaper om yoga.

Läs mer:
Mindfulness hos barnmorskan
Yogaklass fall för Skolinspektionen
Stockholmspolitiker vill ha kvar yoga i skolan
Fadern, sonen och det heliga gymmet
Yoga på skolschemat anmäld – som religiös
Yoga på lektionstid ett fall för Skolinspektionen

Tagged with →  
 • Hej Christian,

  Blev länkad hit från artikeln i SvD,

  http://www.svd.se/nyheter/stockholm/yogaklass-fall-for-skolinspektionen_7486984.svd

  Gjorde ett inlägg i den livliga läsardebatten som tyvärr blev borttagen 2ggr, trots att den inte bryter mot någon av deras regler för kommentering :(,

  http://www.svd.se/special/svdseinfo/regler-for-kommenteringen_520837.svd

  så jag hoppas du inte har något emot att jag ”dumpar” den här ;) Så nedan min kommentar, Hoppas html-taggarna funkar:

  Jag vet inte vad yogaövningarna på Östermalmsskolan går ut på. Klart att eleverna inte ska tvingas mumla stavelser som kan uppfattas ha ett religiöst ursprung. Men om saken endast gäller att yoga har sitt ursprung i Indien, finns det fler saker att snöa in på. Vårt decimalsystem och framförallt den matematiska nollan som betydelsebärande faktor har ju också sitt ursprung i Indien. Ett typiskt exempel på Indisk/österländsk tomhets (och oändlighetsdyrkan). De gamla indierna var inte rädda för att i en mängd sammanhang räkna med frånvaron eller intigheten som en betydelsebärande faktor Den matematiska nollan är exempel på detta..

  Även i världens äldst bevarade grammatik den ca 2500 år gamla Paninis sanskritgrammatik använder sig av noll(or) som betydelsebärande entiteter. Se den lilla tvåsidiga artikeln Paninis grammatiska nollor och den matematiska nollan länkad under Paninis sanskritgrammatik på min hemsida.

  .. och har inte Chi Gong sitt ursprung i Taoismen och Budo-sporterna (Judo, Jiujitsu, etc) sitt ursprung i Zen?

  Så långt mitt inlägg. Tur man gör backupper :)

 • Sam

  Ja då var det ju den lilla detaljen; sammanhanget.
  Vers 1 i kap 11″Varen I mina efterföljare, såsom jag är Kristi.”
  Vem tror att Yeshua åt mat som inte är mat enligt YHWH.
  Nån?

  Om man anser att matlagarna är upphävda, varför skulle inte ”du ska inte ha andra gudar än mig” vara upphävt?
  Lite konsekvent måste man ju vara i sitt resonemang.
  Sam
  P.s Finns yoga i Skriften? D.s.

 • @Sam: Tror du verkligen att efterföljelse handlar om att äta samma slags mat som Jesus? Är man en bättre kristen om man äter israeliska falaflar än om man äter svenska?

  Du är väldigt upptagen med sk ”yttre gärningar”, Bibeln har rätt mycket undervisning om det, t.ex.: “Ingenting som utifrån går in i människan kan göra henne oren, men det som går ut ur människan, det orenar henne.”” (Mark 7:15)

 • Hej Christian!
  Mycket bra att du tar upp detta! Jag har själv gått och haft liknande funderingar kring det eventuellt religiösa i Yoga och likn. Jag jobbar extra på ett demensboende och blev i somras smått förvånad över att kommunen erbjöd en fyra-veckors introduktionskurs i meditation. En kollega som jag talade med hade gått kursen. Under kursen fick hon lära sig att ta kontakt med änglar och andar och för henne så öppnade det upp hennes ”mediala” förmågor (som hon dittils varit ovetandes om) Så från ateism till en övertygad tro på andar och gudar, helt enkelt genom en till synes ”oskyldig” kurs i meditation. Många av dessa avslappningstekniker kommer undan den religiösa stämpeln genom att tala om ”energier” istället för andar. Om man dock frågar rakt ut så får man oftast svaret att det faktiskt är samma sak, bara olika ord för det.
  Ska bli intressant att se vad skolinspektionen kommer fram till!

 • @Jimmy Heawenson: Jag tycker att man som kristen inte bör delta i yoga eller något liknande eftersom det ännu så länge finns så många kopplingar till hinduism och buddhism. Den svenska varianten av yoga som lärs ut på skolor och Friskis & Svettis är väl troligtvis inte religiös, men då tycker jag inte att de borde kalla det för yoga. Men hursomhelst så ska det bli väldigt intressant att se vad en svensk myndighet har att säga om detta. Ska följa med intresse!

 • Sam

  @Christian Mölk:
  Ja det vore nog ett bra inlägg att skriva för dig.
  Vad menas med att vara en efterföljare till Yeshua.
  Vad menas med att leva ett heligt liv är en annan.
  Det har ju inget med svenskt eller Israelisk att göra, utan om att leva enligt skriften eller inte. Dvs hur respekterar man YHWH’s ord.

  Sen vet du väl att Mark 7 är en kommentar som är ditsatt av översättarna, eller hur?
  Om man menar det vara sant att Yeshua ändrade YHWH’s regler för vad som är mat och inte så bröt Han Lagen, Torah.
  Genom att bryta Lagen, Torah, så levde Han då inte ett syndfritt liv och kunde inte bli vårt felfria offerlamm.
  Med den logiken har vi ingen grund för att säga att vi är frälsta från synden.
  Sen vet vi och förstår att den kommentaren inte passar in i sammanhanget och att den är ditsatt av översättarna.

  Sam

 • @Sam: ”Sen vet du väl att Mark 7 är en kommentar som är ditsatt av översättarna, eller hur?”

  Menar du att Mark 7:15 “Ingenting som utifrån går in i människan kan göra henne oren, men det som går ut ur människan, det orenar henne.” inte är Jesu ord utan är ditsatt av översättare?

 • Sam

  @Christian Mölk:
  Yup! Så är det.
  Den kommentaren passar inte ens in i sammanhanget. sammanhanget handlar ju om rituell handtvagning, netilat yadayim, eller hur? Mark 7:1-3 ”Och fariséerna, så ock några skriftlärde som hade kommit från Jerusalem, församlade sig omkring honom;
  2 och de fingo då se några av hans lärjungar äta med »orena», det är otvagna, händer.
  3 Nu är det så med fariséerna och alla andra judar, att de icke äta något utan att förut, till åtlydnad av de äldstes stadgar, noga hava tvagit sina händer”

  Sen undrar man ju varför Matteus skulle ha missat detta sensationella uttalande.

  Min egen förståelse av det Yeshua säger är: Lite skit rensar magen.

  Vad som kvarstår är frågan hur Yeshua kunde upphäva matlagarna men samtidigt säga i Matt 5:17:”I skolen icke mena att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna.”
  Akta dig så du inte sågar av den gren du sitter på!

  Sam

 • @Sam: ”Yup! Så är det.”

  Väldigt märkligt att även Paulus säger samma sak:

  “För de rena är allting rent, men för de orena, för dem som inte tror, är ingenting rent, utan hos dem är både förstånd och samvete orenade.” (Tit 1:15)

  “Ingenting som utifrån går in i människan kan göra henne oren, men det som går ut ur människan, det orenar henne.”” (Mark 7:15)

  Våran senaste debatt slutade med att du ville plocka bort Johannes 8:1-11 ur Bibeln och nu vill du plocka bort delar ur Markus 7. Något mer Bibelord du vill plocka bort när du ändå är i farten…? ;)

 • Sam

  @Christian Mölk:
  Du glömde en fråga jag hade, nämligen;
  Vad som kvarstår är frågan hur Yeshua kunde upphäva matlagarna men samtidigt säga i Matt 5:17:”I skolen icke mena att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna.”

  Sam

 • @Sam: Du har helt rätt, Jesus har inte upphävt Gamla Testamentet, men det betyder inte att vi kristna står under Mose lag.

 • Sam

  @Christian Mölk:
  Du säger en sak ”Menar du att Mark 7:15 “Ingenting som utifrån går in i människan kan göra henne oren, men det som går ut ur människan, det orenar henne.” inte är Jesu ord utan är ditsatt av översättare? ” OCH ”Väldigt märkligt att även Paulus säger samma sak: ” en gång och en annan sak en annan gång: ”Du har helt rätt, Jesus har inte upphävt Gamla Testamentet,”
  Hur ska du ha det?

  Sam

 • @Sam: Gamla Testamentet är givetvis inte upphävt, men det betyder inte att vi kristna står under Lagen. Gamla Testamentet och Sinaiförbundet är inte samma sak.

 • Sam

  @Christian Mölk:
  Jag vet att kristna anser att man behöver följa Skriften, YHWH’s eget ord!, i sitt dagliga liv.

  ”Gamla Testamentet är givetvis inte upphävt, men det betyder inte att vi kristna står under Lagen.”
  Här skulle vi säga att man talar med kluven tunga med ett sånt uttalande.
  Gå ut och mörda nån eller råna en bank så får du se hur fri från ”Lagen” du är.
  Svea rikes lag har ju adopterat YHWH’s Lagar i mångt och mycket.
  Jo faktiskt, YHWH var först med Lagen om att inte mörda.

  ”men det betyder inte att vi kristna står under Lagen.”
  Vad gäller frälsningen så måste man acceptera att ”Lagen” om syndoffer består. Annars kan man inte bekänna sig till Yeshua, tro på Honom, som levde enligt ”Lagen”, Torah. Och Yeshua’s syndoffer, i enlighet med ”Lagen, Torah,” är giltigt än idag för var och en som tror på Honom. Även det Yeshua sa i Matt 5:”I skolen icke mena att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna.”

  Jag vet att kristna anser att man behöver följa Skriften i sitt dagliga liv.

  Sam

 • Sam

  oops.
  Det blev fel. Dels dubbelkommentar och sen fattas ett ”inte” mellan man och behöver! i första meningen ;)
  Sam

 • @Sam: ”Här skulle vi säga att man talar med kluven tunga med ett sånt uttalande.”

  Du blandar ihop begreppen. Det är skillnad på de lagar som man står under om man är medlem i Sinaiförbundet och de lagar man står under om man är svensk medborgare. Kristna står inte under Sinaiföbundets lag.

 • Sam

  Du tar upp Tit 1.
  Där är ju sammanhanget ”Du skall därför strängt tillrättavisa dem, så att de bliva sunda i tron
  14 och icke akta på judiska fabler och vad som påbjudes av människor som vända sig från sanningen.”
  Alltså de som vänder sig från Sanningen och följer människobud och fabler.
  Vers 16″De säga sig känna Gud, men med sina gärningar förneka de det; ty de äro vederstyggliga och ohörsamma människor, odugliga till allt gott verk.”

  Hmm ser man en parallell med kristna här?

  Sam

 • Sam

  @Christian Mölk:
  ”Kristna står inte under Sinaiföbundets lag. ”
  Jag vet det. Men de som tror på Yeshua och är Hans efterföljare och respekterar Hans ord gör det.
  De hittar inte på egna ”lagar”, tider och stunder och sen försöker läsa in de i Skriften
  T.ex acceptera yoga så länge det inte är religiöst????
  Vore det inte bättre att bedöma yoga från Skriftens synsätt i stället för från svenska myndigheters synsätt?

  Sam

 • @Sam: ”Men de som tror på Yeshua och är Hans efterföljare och respekterar Hans ord gör det.”

  Nix, här har du fel. De som tror på Jesus står inte under Lagen utan under Nåden:

  “Synden skall inte vara herre över er, ty ni står inte under lagen utan under nåden.” (Rom 6:14)

  “Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus.” (Joh 1:17)

  “Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen.” (Gal 5:18)

  “För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. För dem som står under lagen har jag, som inte själv står under lagen, blivit som den som står under lagen för att vinna dem som står under lagen.” (1Kor 9:20)

 • Sam

  @Christian Mölk:

  Rom 6 Joh1 Gal 5 talar alla om hur man blir fri från sina synder. Det är nåd att vi inte behöver ha överstepräster som offrar djur för oss om och om igen. Och det bästa av allt är att vi inte behöver antingen ha en massa duvor, får , tjurar osv för att kunna ge till översteprästen som offer eller pengar att köpa dessa offerdjur.
  Nu blir man fri från sina synder genom att tro att Yeshua dog en gång för alla för hela världens synd.
  Yeshua kunde göra det genom att lyda YHWH’s ord angående syndoffer och om att leva ett liv i avskildhet från synden. Dvs ett syndfritt liv.
  YHWH’s ord är eviga!

  Sam

 • Sam

  T.ex Rom 6
  ”16I veten ju, att när I ställen eder i någons tjänst för att lyda honom, så ären I tjänare under denne, som I sålunda lyden, vare sig det är under synden, vilket leder till död, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet.
  17 Men Gud vare tack för att den tid är förbi, då I voren syndens tjänare, och för att I haven blivit av hjärtat lydiga, så att I följen den lära som har givits eder till mönsterbild,
  18 och för att I, när I nu haven gjorts fria ifrån synden, haven blivit tjänare under rättfärdigheten —
  19 om jag nu får tala på människosätt, för eder köttsliga svaghets skull. Ja, likasom I förr ställden edra lemmar i orenhetens och orättfärdighetens tjänst, till orättfärdighet, så mån I nu ställa edra lemmar i rättfärdighetens tjänst, till helgelse.
  20 Medan I voren syndens tjänare, voren I ju fria ifrån rättfärdighetens tjänst;
  21 men vilken frukt skördaden I då därav? Jo, det som I nu blygens för; änden på sådant är ju döden.
  22 Men nu, då I haven gjorts fria ifrån synden och blivit Guds tjänare, nu skörden I frukten av detta: I varden helgade; och änden bliver att I undfån evigt liv.
  23 Ty den lön som synden giver är döden, men den gåva som Gud av nåd giver är evigt liv, i Kristus Jesus, vår Herre.”

  ”Lagen” Torah är fortfarande rättesnöret om vad som är synd!!
  Rom 7:12;”Alltså är visserligen lagen helig, och budordet heligt och rättfärdigt och gott.”
  1 Joh 3:4″Var och en som gör synd, han överträder ock lagen, ty synd är överträdelse av lagen.”

  Än om kristna har skrotat ”Lagen”, Torah, vad gäller att leva ett rättfärdigt, syndfritt och avskilt liv, så säger Skriften något annat.

  Sam

 • @Sam: Du blandar ihop begreppen, du måste lära dig skillnaden på Lagen, Sinaiförbundet och Gamla Testamentet.

  Gamla Testamentet är inte upphävt i och med Jesus, men det finns olika förutsättningar för de som lever i Sinaiförbundet och för de som lever i det messianska förbundet. Vi i det nya förbundet lever inte under Sinaiförbundets regler, vi måste inte lyda de mosaiska lagarna, vi måste inte omskära oss, vi måste inte stena äktenskapsbrytare, vi måste inte offra syndoffer i templet, osv. Vi lever numera under Nåden, inte under Lagen.

 • Sam

  @Christian Mölk:
  ”Du blandar ihop begreppen, du måste lära dig skillnaden på Lagen, Sinaiförbundet och Gamla Testamentet. ”
  Och du vet?
  Nyss sa du att Yeshua ändrat på ”Lagen” om mat.
  Men du var ju klok nog att inse följderna det antagandet. Dvs ingen frälsning för nån och inget förnyat förbund.

  Var läser vi i Skriften om det nya förbundet för kristna?
  Vi måste hålla isär frälsning och hur man lever efter det man blivit frälst.
  Du menar väl inte att en frälst människa inte kan synda, hoppas jag?
  Hur avgör man vad som är synd idag? Om inte genom YHWH’s ord om synd.
  Det skulle vara bra om nån kunde förklara vad som egentligen menas i vårt dagliga liv med att ”leva under nåden”?
  Är det att man inte kan synda?
  Eller räknas inte synd som synd?

  Sam

 • @Sam: ”Nyss sa du att Yeshua ändrat på “Lagen” om mat.”

  När sa jag det?

 • Sam

  @Christian Mölk:
  ”När sa jag det? ”

  När du citerade sammanhanget i mark 7 där det står :”Härmed förklarade han all mat för ren.”
  Och när du sa;
  Av detta kan vi lära oss att vi kan äta julskinka, vi kan äta kött utomlands som har välsignats i någon guds namn, osv. Vi smittas inte automatiskt av någon annan religions andlighet utan är fria att äta det vi vill, så länge som vi gör det i tacksamhet till Herren.
  Och när du sa;”De som tror på Jesus står inte under Lagen”

  Räcker det?

  Sam

 • @Sam: Jag har tappat räkningen på alla gånger jag har fått säga till dig att inte använda halmgubbe-debattekniken. I nästan varenda debatt så påstår du att jag har sagt något och sen argumenterar du emot detta falska påstående vilket gör att jag ständigt får försvara mig genom att säga att jag inte har skrivit så. Gör du det en gång till stänger jag av dig för en tid framöver.

  Jag har inte sagt att Jesus har ”ändrat på Lagen”, jag har sagt att vi kristna inte står under Lagen. Förstår du skillnaden? Lagen är densamma och Jesus uppfyllde den till 100%, men vi kristna står inte under Lagen och behöver därför inte omskära oss, stena äktenskapsbrytare, offra i templet osv.

 • Sam

  @Christian Mölk:
  ”Jag har inte sagt att Jesus har “ändrat på Lagen”, jag har sagt att vi kristna inte står under Lagen.”
  Om Yeshua inte ändrade, upphävde, ”Lagen” utan den fortfarande gäller, så är ju viss mat fortfarande oren, eller hur?
  Var kan vi andra läsa om de kristnas nya förbund och vad som är synd för kristna i detta nya förbund?

  Sam

 • Sam

  Medan du begrundar svaren så kan jag ge min syn på ämnet om yoga.
  Du frågar:
  ”Är svensk yoga religiöst?”
  ”Givetvis vill inte jag delta i en annan religions ritualer eller metoder, men vart går gränsen?”
  Det enkla svaret blir ju allt som går utanför Skriften.
  En annan fråga man kan ställa är ju vad olika avgudadyrkande religioner kan tillföra till YHWH’s ord? Vad kan människor komma på som YHWH förbisett?
  På vilket sätt har YHWH’s missat vilka behov vi har och vilken hjälp vi behöver?

  Sen frågar du;
  ”Om man som kristen aldrig får göra något som kan tänkas ha en koppling till något hedniskt eller religiöst, då kan man ju snart inte göra något alls.”
  Har hedendomen något att erbjuda en troende?
  Vi läste Psalm 16 idag. Davids inställning;”Du är ju YHWH; för mig finnes intet gott utom dig”
  Har hedendomen, världen, nån dragningskraft egentligen?
  Behöver vi mer än YHWH, Hans frälsning Yeshua, och Hans ord?
  Den naturliga följdfrågan här blir ju varför kyrkan allierat sig mer med hedniska sedvänjor än YHWH’s ord.

  Sam

 • @Sam: ”Om Yeshua inte ändrade, upphävde, “Lagen” utan den fortfarande gäller, så är ju viss mat fortfarande oren, eller hur?”

  Ja, för den som står under Mose lag. Som tur är så står inte vi Jesustroende under Lagen.

  Vill du plocka bort detta Bibelord också eller? “Det som kommer in i munnen gör inte människan oren. Men det som går ut ur munnen, det orenar henne.”” (Matt 15:11)

  ”Var kan vi andra läsa om de kristnas nya förbund”

  Vi har redan pratat om detta några gånger. En kristen är en person som tror på Jesus och är ”i Kristus”. Alla vi som tror på Jesus ingår i detta nya förbund.

 • Sam

  @Christian Mölk:
  ”Ja, för den som står under Mose lag. Som tur är så står inte vi Jesustroende under Lagen. ”
  Snälla Christian. YHWH gav instruktionerna om vad som leder till liv för oss alla.
  Deu 30:19″Jag tager i dag himmel och jord till vittnen mot eder, att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse, Så må du då välja livet, för att du och dina efterkommande mån leva,”
  Att inte följa matinstruktionerna, eller någon av de andra instruktionerna leder till död, ENLIGT YHWH.
  YHWH’s instruktioner är inte omöjliga eller ens svåra att lyda, ENLIGT YHWH.
  Vers 11 i samma kapitel;”Ty det bud som jag i dag giver dig är dig icke för svårt och är icke långt borta”
  Vad ser du för fysisk, biologisk, skillnad mellan oss och Israels barn, som gör att oren mat är inte bra för Israeler men bra för icke-Israeler?

  V.g Matt 15 så handlar det inte om oren mat utan orena händer som för maten till munnen.
  Vers 2 talar om vad som gäller i detta sammanhang.”Varför överträda dina lärjungar de äldstes stadgar? De två ju icke sina händer, när de skola äta.” Det är som jag sa tidigare: ”netilat yadayim” är en av rabbinernas påhitt. Likasom att mena att Yeshua förklarade all mat ren är ett av kyrkans påhitt.
  Båda är lika oskriftliga.
  Det är häpnadsväckande hur sammanhanget kan gå dig förbi så totalt!

  ”En kristen är en person som tror på Jesus och är “i Kristus”. Alla vi som tror på Jesus ingår i detta nya förbund. ”
  Ok, nu börjar det vara dags att du visar på var detta nya förbund för kristna är inskrivet i Skriften. Det borde ju också, likt allt annat, även vara profeterat om i GT.
  Det liknar mycke snack och lite verkstad! ;)

  Sam

 • @Sam: Jag förstår att du är ivrig, men låt oss nu diskutera en sak i taget.

  ”Snälla Christian. YHWH gav instruktionerna om vad som leder till liv för oss alla. … Att inte följa matinstruktionerna, eller någon av de andra instruktionerna leder till död, ENLIGT YHWH.”

  Låt oss diskutera detta en stund nu. Det du lyfter fram är förutsättningar och instruktioner som gällde i Sinaiförbundet. I det nya förbundet så dör man inte om man äter gris och man får liv genom att tro på Jesus:

  “Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.” (Joh 3:16)

  Menar du att det inte räcker med att tro på Jesus för att få evigt liv, måste man dessutom hålla Lagen?

 • Sam

  @Christian Mölk:
  Med ditt resonemang så kan vi alltså äta vilket gift som helst utan att påverkas?
  Det är ingen frälsningsfråga. Jag trodde vi hade kommit överens om det?
  Det är däremot en helgelsefråga. Hur vi lever avskilda från synd och värld.
  Vad är det för mening för en hedning att bli frälst om den inte ändrar sitt levnadssätt. ( Och jag menar då inte att bara gå till kyrkan)

  YHWH har inte olika förbund med olika folk. YHWH har ett förbund mellan sig och oss människor. Har du hittat kristnas förbund än?
  3 Mos 24″En och samma lag skall gälla för eder, den skall gälla lika väl för främlingen som för infödingen; ty jag är HERREN, eder Gud.”
  I det förnyade förbundet; Rom 2 ”Ja, bedrövelse och ångest skall komma över den människas själ, som gör det onda, först och främst över judens, så ock över grekens.
  10 Men härlighet och ära och frid skall tillfalla var och en som gör det goda, först och främst juden, så ock greken.
  11 Ty hos Gud finnes intet anseende till personen;
  12 alla de som utan lag hava syndat skola ock utan lag förgås, och alla de som med lag hava syndat skola genom lag bliva dömda.
  13 Ty icke lagens hörare äro rättfärdiga inför Gud, men lagens görare skola förklaras rättfärdiga.”

  ”Menar du att det inte räcker med att tro på Jesus för att få evigt liv”
  Tror du på Yeshuas ord:”Men snarare kunna himmel och jord förgås, än en enda prick av lagen kan falla bort.”
  Sam

 • @Sam: ”Det är ingen frälsningsfråga. Jag trodde vi hade kommit överens om det? Det är däremot en helgelsefråga.”

  Låt oss nu diskutera detta en stund så att vi är överens om hur man blir frälst. Räcker det med att tro på Jesus för att få evigt liv eller krävs det någonting mer? Ja eller nej?

 • Sam

  @Christian Mölk:
  Du har fortfarande svårt med sammanhanget.
  Bra ide’ att ta det grundligt.
  När du ställer den frågan så undrar jag om du menar den grekiske Jesus eller den hebreiske Yeshua?
  Jag undrar också vad du menar med att tro. Att tro på Jesus.
  Sam

 • @Sam: ”När du ställer den frågan så undrar jag om du menar den grekiske Jesus eller den hebreiske Yeshua?”

  Det finns bara en Jesus.

  ”Jag undrar också vad du menar med att tro. Att tro på Jesus.”

  Jag tycker det engelska ordet ”faith” är bättre än det svenska ”tro” eftersom ”tro” lätt kan blandas samman med ”osäker kunskap”, något man bara tror, inte vet.
  Tro handlar om ”förtröstan”, att lita på Jesus. Tro handlar om att lita på att Jesus kan hela, förlåta synder, frälsa, osv.

  “Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.” (Joh 3:16)

  En person som trodde på Jesus var rövaren på korset:

  “Och han sade: ”Jesus, tänk på mig, när du kommer till ditt rike.” Jesus svarade: ”Amen säger jag dig: I dag skall du vara med mig i paradiset.”” (Luk 23:42–43)

 • Sam

  @Christian Mölk:
  ”Det finns bara en Jesus.”
  Nja det är verkligen en sanning med modifikation. Den grekiske Jesus har ju bilden av att vara vit och fager. Han går också runt med ett skimmer och en gloria i de flesta avbildningar. Den grekiske Jesus har ju upphävt Lagen, åtminstone för kristna som du själv påpekar. Den grekiske Jesus har skapat egna högtider. Den grekiske Jesus dog på påsk eller easter, som är en högtid för Estarte. Jfr påskkärringar. Den greksike Jesus kan tydligen inte räkna till tre. Fredag em till söndag am.
  Den grekiske Jesus föddes på jul, ännu en hedninghögtid. Den grekiske Jesus är samtidigt YHWH själv samtidigt som Han är sin egen Son..
  Osv, osv.
  Den hebreiske Yeshua från Juda stam, är trogen Skriften. Hela Skriften.

  Ja ordet faith är bättre men innehåller även betydelsen, förhoppning, vilket är lite vagt i min mening.
  Ännu bättre är det engelska ordet, trust.
  Vad jag undrade var hur du menar att vi ska tro på Yeshua. Ska vi bara tro att Han dog för våra synder? Eller ska vi även tro på det Han säger och rätta vårt liv efter hur Han levde?
  Vad kan vi tro att Paulus menar med Rom 2 ”Ty icke lagens hörare äro rättfärdiga inför Gud, men lagens görare skola förklaras rättfärdiga..”
  Han skrev ju till f.d hedniska romare, inte judar.
  Paulus skriver ju även; ”Därför, mina älskade, såsom I alltid förut haven varit lydiga, så mån I också nu med fruktan och bävan arbeta på eder frälsning” i Filipperbrevet.
  M.a.o grundfrågan blir ju huruvida en f.d hedning som blir frälst ska ändra sin livsstil och börja lyda sin nya Gud?

  Sam

 • @Sam: Det finns bara en Jesus. Våra uppfattningar om Jesus kan skifta, men det gör inte att det finns flera olika sorters Jesus. Jesus är en person som man kan lära känna, inte en figur som man kan ändra.

  ”Ska vi bara tro att Han dog för våra synder? Eller ska vi även tro på det Han säger och rätta vårt liv efter hur Han levde?”

  Tro är något man kan göra i hjärtat:

  “Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.” (Rom 10:9–10)

  Att tro på Jesus får givetvis konsekvenser och påverkar det liv man lever, men det är inget krav för att bli frälst utan ett resultat av att man blivit frälst. När man tror på Jesus så sänder Jesus Guds Ande som lär oss hur vi ska leva.

  Så, nu har vi diskuterat detta med tro en stund, är du nu redo att svara ja eller nej på denna fråga: Räcker det med att tro på Jesus för att få evigt liv eller krävs det någonting mer? Ja eller nej?

 • Sam

  ”Jesus är en person som man kan lära känna, inte en figur som man kan ändra. ”
  Och ändå har kyrkan gjort det!
  Du argumenterade ju nyss för att Jesus hade förklarat all mat för ren. Åtminstone för kyrkan. (Jag väntar än på att få läsa om kyrkans nya förbund).
  Jag håller med om att tro på Skriftens Messias är frälsningsgrundande. Och att leva ett avskilt liv enligt Skriftens instruktioner är tecknet på att man verkligen är frälst.

  Tror du man kan förlora sin frälsning?

  Sam

 • @Sam: ”Jag håller med om att tro på Skriftens Messias är frälsningsgrundande.”

  Du har en (o)vana att slingra dig, så för att bringa klarhet: tror du att man får evigt liv om man tror på Jesus, ja eller nej? Detta är en väldigt viktig och central fråga i debatten så om du inte kan svara ja eller nej så blir det svårt att diskutera vidare.

  ”Och att leva ett avskilt liv enligt Skriftens instruktioner är tecknet på att man verkligen är frälst.”

  Förklara gärna detta påstående lite mer utförligt. Menar du att man inte är frälst om man inte lever efter Lagen?

  ”Tror du man kan förlora sin frälsning?”

  Ja.

 • Sam

  @Christian Mölk:
  ”Du har en (o)vana att slingra dig”
  Hmm, när ska du visa vart det nya kristna förbundet är dokumenterat?
  Din fråga är inte klar eftersom du har en annan syn på Messias än mig. Du har den grekiska synen som jag beskrev tidigare.
  Om jag frågar så här kanske jag förstår dig bättre.
  Skriften jämför förhållandet mellan Yeshua och oss med ett äktenskap. Vi är bruden Han är brudgummen.
  Fråga din fru om hon är ok med att du flyttar in till en annan kvinna, har sex med henne, och bara hälsar på din fru när det passar dig. Du struntar dessutom i allt som din fru uttrycker som viktigt i hemmet. Hennes ord betyder inget för dig.
  Hur länge tror du att den relationen fungerar?

  Om man säger sig tro på Yeshua men inte gör som Han sagt man ska göra, är man då frälst? Tror man då verkligen på Messias?

  Hur kan man förlora sin frälsning?
  Sam

 • @Sam: ”Du har den grekiska synen som jag beskrev tidigare.”

  Nu har du överträtt mina kommentar-regler så många gånger att jag tappat räkningen. Jag har dessutom varnat dig så många gånger att det börjar bli pinsamt att alltid säga ”om du överträder reglerna en gång till så stänger jag av dig”. Nu känner jag mig tvingad att till slut stänga av dig, åtminstone för en tid.

  Orsaken till din avstängning är att jag otaliga gånger har sagt åt dig att inte använda den fula debatt-tekniken ”halmgubbeargument”, Wikipedias definition:

  ”Halmdockan består i att debattören först bygger en nidbild av motståndarens åsikter och argument och sedan argumenterar mot denna nidbild. De förvrängda argumenten framstår på så sätt som absurda och blir lätta att bemöta. De verkliga argumenten låtsas debattören inte ha hört. Motståndaren tvingas då lägga sin energi på att förklara vad den egentligen menar, och hamnar därmed i ett defensivt läge.”

  Du målar upp en nidbild av någon slags ”grekisk Jesus” som du sen påstår att jag tror på och som du sen argumenterar emot. Jag får ständigt försöka förklara för dig att jag inte har sagt så eller inte tror så. Nu har du överträtt den regeln för sista gången.

  Inte nog med detta, du har nu dessutom börjat använda oanständiga liknelser som jag inte tycker hör hemma på min blogg (Ef 4:29).

  Du är avstängd för en tid, vi får se hur länge. Jag önskar dig Guds välsignelse!

 • Robert

  Tack. Har precis hittat din blogg och började läsa. Mycket bra läsning.

 • @Robert: Väldigt kul att höra Robert! :)

 • Hej Christian! Jag vill tipsa dig om boken Buddha eller Kristus av Gertrud Storsjö som fördjupat sig i ämnet yoga och österländska religioner. Jag har också själv skrivit en debattartikel om detta i Dagen, tillsammans med min man Lennart Bonnevier och Eva Gustin. Siwert Öholm och Linda Bergling är exempel på andra kända personer som engagerat sig i hur österländska religioner tränger in, t.o.m i kyrkorna. Boken Buddha eller Kristus kan beställas från XPmedia. Här är dessutom en länk till Gertruds undervisning i Klarsyn: https://www.youtube.com/watch?v=VJ9FoHc_CBw
  Gertruds inställning till om yogan i skolorna är religiös eller inte är nog tveklöst sådan att barnen denna vägen ska ledas in på detta och det är väldigt allvarligt. Må du välja den smala vägen.
  Guds nåd i Jesus Kristus
  Christina Bonnevier

 • @Christina Bonnevier: Tack för tipset Christina! Må vi alla välja den smala vägen :)

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.