Pastor Christian Mölk | Om Estelle blir baptist får hon inte bli drottning

Nu när prinsessan Estelle har döpts så aktualiseras en intressant fråga. Christer Sturmark skriver i Aftonbladet att Estelle blir ”berövad en av de mänskliga rättigheterna, nämligen religionsfriheten”. Enligt den svenska grundlagen så måste den som ska bli kung eller drottning ”tillhöra den evangeliska läran enligt Augsburgska trosbekännelsen från 1593”.

Om man kikar lite på denna trosbekännelse så finner man detta i artikel IX ”Om dopet”:

Om dopet lära de, att det är nödvändigt till saligheten och att Guds nåd tillbjudes genom dopet samt att barnen böra döpas, för att de (30) genom dopet må frambäras till Gud och så upptagas i hans nåd.
De fördöma vederdöparna, som förkasta barndopet och påstå, att barnen bli frälsta utan dop.

Om jag förstår det rätt; Estelle måste alltså fördöma baptister för att kunna bli drottning, är inte det en aning märkligt? Nästan alla frikyrkliga är ju baptister. Pingstvänner, baptister, EFK:are, osv, är ju baptister (i bemärkelsen att man inte döper barn utan bara bekännande troende).

År 2000 röstade riksdagen igenom att detta krav på kungafamiljen skulle kvarstå, enligt uppgift var det kungen själv som ville detta.

Enligt min mening så måste denna lag ändras! Kungafamiljen och statschefen i synnerhet är symboler och förebilder och ska inte tvingas att tillhöra en viss lära eller tvingas fördöma baptister. Nu tror ju inte jag att kungafamiljen på något sätt fördömer baptister i verkligheten, men det stärker ju bara mitt argument att lagen verkligen borde ändras.

Och om Estelle av någon anledning själv skulle bli frikyrklig, ja då får hon inte längre bli statschef. Är inte detta en aning märkligt?

Är du insatt i augsburgska bekännelsen och hur den tolkas och tillämpas idag, skriv gärna en förklarande kommentar.

Läs mer:
Den augsburgska bekännelsen på svenska
Den augsburgska bekännelsen på engelska
DN1, DN2, Dagen, SvD1, Svd2, Svd3, GP.

Kontakt

Kontakt

Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Läs i så fall gärna Frågor och svar eller skicka ett meddelande via Kontaktformuläret så kommer jag att försöka svara på dina frågor och hjälpa dig så gott jag kan.
Share →
Kontakt

Kontakt

Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Läs i så fall gärna Frågor och svar eller skicka ett meddelande via Kontaktformuläret så kommer jag att försöka svara på dina frågor och hjälpa dig så gott jag kan.