Pastor Christian Mölk | Läs teologi på Örebro Missionsskola

Nu har jag snart läst klart mina tre år på Örebro Teologiska Högskola och kommer att få min kandidatexamen. Jag tänkte passa på att rekommendera dig som vill läsa teologi, jobba som pastor, missionär eller lärare att fundera på om inte även du ska läsa på ÖTH. Senaste ansökningsdatum är 15 april.

Örebro Missionsskolas hemsida.

Läs mer om ÖTH:s utbildningar.

Ansökningsblanketter.

Har du frågor om min utbildning eller om Örebro Missionsskola så skriv gärna en kommentar nedan.

 • Får
  jag delge några tankar som har med teologisk utbildning att göra.
  Frågan är rätt viktig och har säker något att göra med den
  situation vi som kristenhewt befinner sig i.

  Församlingen valde – själva!

  I den aktuella debatten, om församlingen bär eller inte, uppmärksammas naturligtvis ledarskapets roll på ett särskilt sätt.De är ju själva sinnebilden för församlingen, ansiktet utåt. Vad ledaren gör och säger är ju styrande för hela församlingen. Även vad han inte säger. Föreståndaren är den främste bland jämlikar, sägs det.

  I dag är det så att ledare väljs av ledare, fast, det är lite krångligare än så. Det är lite som i diktaturstaterna, man lägger fram förslag på vad man anser vara lämpliga personer och förväntar
  sig att församlingen säger sitt ja, ibland i samma möte, vilket församlingen oftast, i brist på alternativ gör. Ibland ganska oreflekterat.

  Uttryckssättet att kaka söker maka riskerar att motverka den mångsidighet som Gud vill se i sin församling. Risken finns också att de som väljs på det sättet, kommer att stå närmare dem som nominerat dem, än den församling som de ska tjäna.

  Det kan finnas många andligt begåvade människor utanför den etablerade inre kretsen som skulle vara väldigt lämpliga för mer ansvarsfulla uppdrag i församlingen, men som aldrig syns från
  ledarskapets position.

  Finns det ett annat, bättre sätt att nominera ledare? Finns det exempel?

  Jag citerar ur Apg 6, detaljinformation ur Studiebibeln:

  ”Apostlarna dröjde inte med att gripa in. De gjorde vad de kunde för att rätta till missförhållandena och få slut på knorret. Men de handlade inte självständigt. De sammankallade hela lärjungaskaran. Det var inte en kommitté eller de ursprungliga 120 (1:15) som tog sig an saken. Hela församlingen fick vara med i beslutsprocessen.

  En ny tjänst infördes nu i församlingen och de som skulle sköta den valdes av församlingen. Apostlarna nominerade dem inte ens.”

  Tjänsten var ny då, och det är i princip samma tjänst i dag och huvudmotivet var då att tid skulle frigöras för dem som predikade Guds ord.

  Här berättar Lukas om hur apostlarna löste ett problem på ett sätt som skulle vara gångbart även i dag. Faktiskt riktigt gångbart! Församlingen blev myndig och kunde fatta beslut som berörde dem,
  och apostlarna visste vad dom hade att göra. Tänk så smart!

  Tror vi att även exemplet i Apg 6 ingår i den bibel vi bekänner oss till?

  Om svaret är ja, varför tillämpar vi inte ordet?

  Om svaret är nej, varifrån har vi fått idén att göra som vi gör?

  Är det möjligen en fråga om någons makt?

  Jag har naturligtvis kunnat läsa fel och framförallt förstått fel, och har jag på något sätt missförstått detta, korrigerar jag mig naturligtvis.

 • Stig,

  Du lyfter fram många intressanta tankar angående hur ledare väljs. Jag tror det är väldigt bra om man väljer ledare så transparent som möjligt, alltså att man låter hela församlingen vara delaktig och att alla får chans att säga vad man tycker. 

  Det viktiga är att lyssna på Gud när man väljer ledare. 

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.