Pastor Christian Mölk | Positiva saker frikyrkan bidragit med

På grund av Sigfrid Demingers debattartikel ”Frikyrkligheten bar inte” har det blossat upp en rejäl debatt om frikyrkans brister och själv skrev jag en artikel där jag till viss del gav Deminger rätt åtminstone vad gäller predikningar: ”Frikyrklighetens brister”. Men för att vända på steken tänkte jag lyfta fram några positiva aspekter som frikyrkan har bidragit med:

 • Frikyrkan växte fram som ett motstånd mot Svenska kyrkan som var en statskyrka. Man ansåg att kyrkan ska vara fri och oberoende gentemot staten. Idag får man väl ändå påstå att både staten och Svenska kyrkan gav frikyrkan rätt och gjorde även Svenska kyrkan till en fri kyrka.
 • Frikyrkan växte fram som ett motstånd mot att Svenska kyrkan var en folkkyrka. Man ansåg att kyrkan inte hade rätt att göra spädbarn till ofrivilliga medlemmar genom dopet. De flesta frikyrkliga ansåg att dopet ska vara ett frivilligt beslut av en bekännande troende.
 • Frikyrkan ansåg att nattvarden borde firas bland troende. Förr i tiden i Svenska kyrkan gick alla fram till nattvarden, även om du inte var troende och även om du var en syndare som inte brydde dig om att du syndade. Idag har även Svenska kyrkan skärpt sig på detta område.
 • Många frikyrkliga ansåg att alla troende är präster, inte bara prästen. Egentligen anser jag personligen att det är obibliskt med ett kristet ”prästämbete”. Det var ett ämbete som fanns i den gammaltestamentliga tempelkulten och som fungerade som en länk mellan Gud och människa. Idag behövs inte längre något prästämbete eftersom alla troende har fri tillgång till Gud utan en präst som står emellan.

Det här var några viktiga saker jag anser att frikyrkan har bidragit med i Sverige. Läs gärna min förra bloggpost ”Den svenska frikyrkans framväxt” där jag går igenom hur frikyrkan växte fram i Sverige.

Har du fler positiva aspekter som du anser att frikyrkan bidragit med? Skriv gärna en kommentar och lyft fram det du tycker är viktigt.

Fler som skriver i ämnet:

Många vill diskutera om frikyrkan bär
Liturgin är ett motgift mot konsumtion av upplevelser
Vi tror på en fri kyrka
Ur askan i elden
Församling med plats för ”det andra”
Brist på reflektion, Deminger
Gudomlig och mänsklig värme är vägen framåt
Vi behöver skapa mötesplatser
Bidrar inte till att lyfta det goda
En Kyrka som bär hela vägen ända fram
Villiga behövs för att reformera
Guds tid är inte ute
Slå inte vakt om religiös nostalgi
Ytlig bild av frikyrkan
Stor frikyrkodebatt efter Demingers artikel
Deminger i TV 4
Det är Svenska kyrkan som gäller
Kritiken är värd att ta på allvar

 • Ludvig

   Frikyrkor växte fram för att många präster och ledare i SvK inte var lyhörda för Guds vilja. Där lyhördheten var större finns än idag livaktiga(?) inomkyrkliga rörelser.

  Många frikyrkorörelser kom från utlandet med en lära eller arbetssätt som inte blev väl emottaget. Frälsis föraktas fortfarande av många ”kristna”…

 • vaför all dessa stridigheter ochn rädslor för att tala bland de troende jesus har ju gjort oss fria varför all utanförskap i frikyrkorna varför läggs så mycken tid på att jaga demoner  allt handlar om att i handling visa kärlek ingen utom fadern har rätt att döma  och varför är det så svårt att förstå jesu enkla  budskap

 • Ludvig Hoffman

  Ingen kan med rätta påsta att jag är rädd att tala. Det är inte svårt att förstå jesu enkla budskap. Vi ska döma inom våran egen krets säger Skriften.

  Var läggs det mycket tid på att jaga demoner? Bättre jaga demoner än jagas av dem…

 • Rose,

  Jag känner inte riktigt igen mig i din beskrivning av en normal frikyrka. Trots att du skriver att ingen utom Fadern har rätt att döma, så verkar det onekligen som att du har dömt frikyrkan lite för snabbt… 

 • Ett grundfel är att vi, åtminstone SvK, vill göra alla människor till medlemmar. Gud vill att alla skall bli frälsta. Men det innebär inte att vi skall ta in alla människor, oavsett om de tror eller inte, i vår kristna gemenskap.

  Vi har på något sätt fått för oss att det är en given seger för Guds rike om kyrkan får många medlemmar. Men så är det ju inte. Vår uppgift är att göra Jesu vilja och det kan innebära att vi förmedlar en sanning som gör folk arga och lämnar kyrkan. De blir arga för de vill inte höra sanningen. Och vi anpassar oss ofta villigt.

  Sedan är de flesta kommentarer egoistiska. Det viktiga verkar vara hur vi själva mår, inte vad andra behöver. 

 • Hannu Ruokola

  Du, finns det inget att fundera på Demingers kritik? Är det bara köra sitt ”frikyrkorejs” och berömma sej själv? Jag menar, att ditt försvar för frikyrkan är att bortse det, som många frikyrkliga har kommit fram, ”Frikyrkan bar inte”. Man behöver fråga, på vilka motiv och på vilka grunder och med vilka argument fungerar frikyrkan och relatera det till bibeln och kyrkans historia.

  Jag förnekar ingalunda frikyrklighetens betydelse i svensk kristenhet. Men i vår tid, när liberaliseringen av teologin har brutit ner frikyrkorna, måste man stanna upp och fråga vad man håller på med. Det räcker inte att berömma sej själv och luta mot ärevördig historia, samtidigt som man tar friheten att distansera från den tidigare bekännelsen eller hur? Då blir det godtycklig spiritualism, där du själv väljer och vrakar hur du själv tycker.

  Jag har varit frikyrklig och jag ville slåss för gudstjänsten med predikan och genomtänkt gudstjänstordning, men jag får dock säga, att många frikyrkliga kör sitt ”rejs”, som grundar sej på stundens ingivelse och upplevelse. Det värsta är att man inbillar sej att där det finns tanke på gudstjänsten och dess utformning, sägs vara dött och där det inte finns någon gudstjänstordning, där finns den Helige Ande, eftersom ”formerna” hindrar Andens verkan. Christian! Det kan vara den köttsliga naturen, som får friheten! Vem avgör vad som är av Gud och av människornas ytliga upplevelser i frikyrkorna? Det kan vara nyttigt att fundera på detta, innan man börjar berömma sej själv!!

  Du kanske tror inte på människans syndafördärv. Du kanske har inga problem med den syndiga naturen, som alla, både jag och du har. När vi går Gud till mötes i kyrkan, kan det upplevas olika, ibland glädje och sorg, men vi får inte tappa bort perspektivet om vår syndighet och Guds nåd. Där kan viss gudstjänstordning hjälpa oss att nalkas Gud.

 • Hannu,

  Tack för din välskrivna kommentar! 

  Jag bortser inte från Demingers kritik, tvärtom ger jag honom rätt i den tidigare bloggposten: ”Frikyrklighetens brister”. Det finns en hel del som frikyrkan behöver jobba med, bl.a. mer Bibelpredikningar och mer värdighet på gudstjänsterna. 

  Så till viss del instämmer jag i Demingers kritik av frikyrkan, men jag håller inte med om hans slutsats. Jag tycker inte att man ska gå tillbaka till Svenska kyrkan bara för att man är missnöjd med frikyrkan. Istället borde man jobba på att förbättra frikyrkan. Frikyrkan har bidragit till så mycket gott, både teologiskt och praktiskt så att gå tillbaka till Svenska kyrkan vore enligt min mening en stor förlust. Vi i frikyrkan borde istället vara stolta över det vi har åstadkommit och vårda det genom att förbättra det ännu mer. 

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.