Pastor Christian Mölk | Frikyrklighetens brister

Sigfrid Deminger har skrivit en väldigt träffande debattartikel i tidningen Dagen: ”Frikyrkligheten bar inte”. Deminger skriver så här: ”Kanske att frikyrkligheten haft sin tid. Att den fullgjort sitt uppdrag. Ytterst är naturligtvis kyrkan en. I Sverige är Svenska kyrkan, med all dess rikedom och all dess brist, den naturliga orienteringspunkten. Som 17-åring gick jag ur Svenska kyrkan. Man borde inte tillhöra två trossamfund. Nu har jag blivit medlem igen. Frikyrkligheten bar inte hela vägen.”

Ett av de problem Deminger tar upp med frikyrkligheten är ”Bibelns texter har en undanskymd plats. Egentlig textläsning förekommer alltmer sällan. Predikan utgår ofta från ett ämne eller ett uppslag som är predikantens eget. Läses en text kommenteras den knappast. Andra infallsvinklar ter sig intressantare. Inte heller privat läser dagens frikyrkomedlem särskilt ofta sin bibel. Gudstjänsten saknar därmed nödvändig klangbotten.”

Jag måste säga att jag håller med om detta! Jag kommer ihåg hur jag förr kunde sitta och njuta av att få höra en Bibelpredikan, men störde mig på att det hände så sällan! Allt för ofta utgår nämligen en frikyrklig predikan från pastorns egna huvud och de tankar som han brottas med. Detta är bra ibland, men risken med allt för frekventa sådana predikningar är ju i värsta fall att man missar stora delar av Bibelns undervisning och att det då inte är Gud som lär oss hur vi ska leva. Till slut tröttnade jag på att inte få höra Bibelpredikningar så bestämde mig för att själv börja med det.

Jag tror nämligen att ett av fundamenten för församlingen är Guds Ord och det är extremt nödvändigt, kanske till och med livsavgörande, för en församlingsmedlems andliga hälsa att man lär sig och förstår Guds Ord. Jag anser det vara pastorns ansvar att församlingsmedlemmarna får god Bibelundervisning och lär sig själv läsa och förstå Bibeln så att de kan få en egen personlig relation med Gud.

För att föregå med gott exempel har jag därför börjat skriva Bibelkommentarer och predika Bibelpredikningar. För dig som undrar så är det detta jag menar med en Bibelpredikan:

 • Läs en Bibeltext och förklara vad den betydde för de första mottagarna
 • Förklara vad Bibeltexten betyder idag i vårt samhälle
 • Förklara vad Bibeltexten betyder för mig personligen

Nu predikar ju inte jag så ofta längre eftersom jag är student på Örebro Missionsskola, men satsar tillsvidare på att fördjupa mina Bibelkunskaper och skriva Bibelkommentarer. Dessa skriver jag dels för mig själv så att jag ska förstå Bibeln på ett bättre sätt, men jag publicerar dem också online gratis så att vem som helst kan googla och läsa. Varje tid, generation och kultur behöver förklara Bibeln på sitt språk och jag vill bidra med mina kunskaper.

Jag vet att jag inte är världens bästa på att varken skriva eller predika, men jag vill helt enkelt inte vara en sån som bara klagar utan att göra någonting själv, så jag tog tag i saken. Förhoppningsvis kanske jag kan bidra med att fler svenskar får en större kärlek och en större förståelse till Guds Ord?

 • Håller med om att Bibelpredikningar är jätteviktigt, försöker själv gå efter den modellen, men Deminger gör en stor miss i att tro att brist på dessa gäller frikyrkorna i högre grad än Svenska kyrkan. De mest utflummade och obibliska predikningar jag hört har, tyvärr, varit inom Svenska kyrkan. Och jag har varit där ganska ofta.

 • Min erfarenhet är att man kan hitta brister i alla samfund, om man bara letar. Jag tror att Demingers miss är att han byter samfund för att han inte är nöjd, istället för att faktiskt göra något åt saken. Istället för att fly den sjunkande skutan borde han försöka täppa till hålen, än är det inte för sent. De äldre och mer erfarna borde ju vara de som går före och visar vägen, men om ingen annan gör det så får väl vi unga predikanter göra det! Lycka till med dina Bibelpredikningar :)

 • Mattias

  Ska man som predikant ge sig på att förklara texterna enligt dina 3 punkter så måste man vara rätt så kunnig och beläst med ett självförtroende att man tolkar rätt. Sen beror det givetvis också på texternas svårighetsgrad. Kanske att många känner sig osäkra och tänker att det lätt kan bli fel. Mer frekventa bibelstudium kan vara ett alternativ för då ser man vilka som är intresserade på riktigt.

 • Mattias,

  Att man som predikant är kunnig och påläst är väl bra? Jag tycker inte att mina tre punkter är för hårda. Den första punkten är ju den kanske knepigaste om man inte har läst så mycket teologi, men å andra sidan, om man inte vet vad Bibeltexten betydde från början kanske man heller inte ska välja att predika över just den texten? De andra två punkterna bör sen inte vara så överdrivet svåra om man har förstått poängen med texten, det krävs bara lite verklighetsförankring. 

  Att som predikant sätta sig in i en Bibeltext och försöka förstå dess innebörd är bland det roligaste som finns! Att läsa på och jobba med en text är knappast ett krävande krav, utan snarare en predikants förmånligaste förmån! :)

 • Mattias

  Jag ser gudstjänster och predikningar som en tallrik mat där man behöver varierad och näringsriktig föda. Både en god fet sås och en hård morot. Men mer morötter än såser :)

 • Anonym

  Jag har tillhört och besökt SvK sedan barnsben. Har övervägande positiva erfarenheter av djup och evangelisk förankring. Vet att mosatsen förekommer. Rekommenderar dock alla att besöka ”Svenska Kyrkans Pärla”: Högmässan. En dryg timmes vistelse inför Herrens ansikte, med växelverkan mellan präst och församling. En underbar källa som flödar av balsam för själen.

 • Jag har just skrivit ett blogginlägg som gränsar till det aktuella ämnet. Kanske det tillås mej att länka till det. Det kanske resulterar i kommentarer senare. Sigfrids artikel läste jag senare. Det blev på något sätt en omfänd aha-upplevelse

  http://stig-melin.blogspot.com/

 • Hej! Deminger pekar på allvarliga problem, men jag tror inte att han ger rätt lösning. Lösningen finns i en helt annan riktning. Jag har skrivit om det på Barnabasbloggen: http://www.barnabasbloggen.blogspot.com/2012/02/har-frikyrkan-en-framtid.html

 • Haha, det är många som skrivit om det här ämnet och gillar att länka så här kommer en till som berör ämnet predikan och Guds Ord. 
  http://styleye.se/kol128/?p=640

  Tycker för övrigt att ditt inlägg här var mycket bra. Är liksom dig ganska trött på att höra en massa egna tankar och påhitt från talarstolen även om jag vet att ibland kan en pastor eller predikant så att säga tala direkt till folket utan att ta ”omvägen” via Bibeln. Med det menar jag att ibland kanske det är något specifikt som pastorn behöver tala till sin församling om och då passar det inte alltid med en utläggning av en bibeltext.

  Men grundläggande är det jag vill höra vad som står i Bibeln, och få det förklarat för mig så att jag kan tillämpa det i mitt liv. Som tur är så har jag haft nåden att vara i en kyrka där man oftast har predikat utifrån Bibeln, inte alltid genom direkta Bibelutläggningar men ändå med Bibelstöd för de tankar som förs fram. 

 • Tony Malmqvist

  Ja, som du helt riktigt är inne på, Christian, är det lätt att stå s a s vid sidan om och ha både det ena och den andra åsikten om en saks tillstånd som vare sig är friskt, sunt, allt blir bara en klagolåt.
  En text i Bibeln som har talat mycket till mig på sistone, är om de 2 männen som sitter utanför stadens portar. Läget såg totalt hopplöst ut, vad göra? Jo, istället för att helt resignera och ge upp, så reser sig dom upp och börjar gå.
  Tror att det är en mycket relevant text till kyrkan för vår tid

 • Tony Malmqvist

  Här du min blogg ifall du känner för att kika in.
  http://tonymalmqvist.blogspot.com

 • Kul med så många länkar! Det är bra att ett sådant här ämne berör. Vi predikanter borde bli bättre på att predika så att folk förstår utan att för den sakens skull urvattna budskapet så att det inte längre är Guds Ord. 

 • Anonym

  Sigfrid D har gjort en hel del relevanta iakttagelser, men, som många påpekar, att avfärda hela frikyrkligheten på detta onyanserade sätt får mig att undra vad som egentligen ligger bakom hans utbrott.
  Men det är synd om detta skulle leda till en strid mellan frikyrkan och svenska kyrkan. Tror faktiskt att man finner fler exempel inom SVK på denna brist på Bibelläsning och framförallt – en alltmer tydligt distansering till Jesus. Min son som läser till präst har blivit förskräckt och förundrad över den bibelsyn  han ibland möter i utbildningen, och i de gudstjänster han besöker.

  Men, samtidigt – det finns underbara och fina gudsmänniskor inom svenska kyrkan, likaväl som inom frikyrkan. Låt oss hålla fast vid Jesus och evangelierna och respektera att vi sedan gör olika organisatoriska val.

 • Staffan,

  Samfundsgränser är mänskliga konstruktioner som jag ser det. Gud ger sin Ande till dem som tror på Jesus, oavsett vilken kyrka man tillhör. Men jag tror att Guds Ande trivs där man har en enkel, sund och frimodig tro på Jesus.

 • Ludvig

  Jag vill hävda att det är tämligen få bibeltexter som passar för denna typ av ”bibelpredikan” som du beskriver.

  Stor del av NT:s brev går väl an, men majoriteten av GT:s böcker har en annan karaktär.

 • Ludvig,

  Jag skulle vilja hävda att hela NT och majoriteten av GT går att predika enligt min beskrivning. En gång utmanade jag mig själv och valde en av de knepigaste versarna i 3:e Moseboken och predikade den enligt min modell med ett utmärkt resultat. Dessutom var åhörarna svårflörtade ungdomar och de både hängde med, förstod och gillade predikan :)

 • Ludvig

  Jag kanske tolkade den första av dina tre punkter lite väl begränsat, därav min avvikande syn på saken.

  ”Läs en Bibeltext och förklara vad den betydde för de första mottagarna”I en rent bokstavlig mening fungerar detta bra vid predikan över ett brev eller en profetia med tydligt angiven mottagare. Samuelsböckerna, Kungaböckerna och Krönikeböckerna innehåller mycket matnyttigt, men hur vaskar ni fram ”de första mottagarna” där? Vem är den första mottagaren till Job?”Förklara vad Bibeltexten betyder idag i vårt samhälle”Stor del av bibeltexten förklarar sig självt, men tillämpning idag är en väldigt viktig punkt. Bara vi inte låter det stanna vid en intellektuell övning.”Förklara vad Bibeltexten betyder för mig personligen”

  Om en text inte berör mig personligen kanske jag bör överlåta utläggningen till någon annan. Jag skulle se denna punkt som en kort inledning till predikan, men där kanske vi är olika.

  Jag har mött en önskan om mer bibelläsning och mindre ”babbel” i predikan. I min ”cellgrupp” har vi som regel att den som vill lyfta fram ett bibelord bör läsa hela kapitlet/sammanhanget högt först. Det fungerar utmärkt.

 • Beror lite på vad man lägger i ordet ”mottagarna”; menar man ”de första läsarna av texten” eller ”de som var med om det som texten handlar om”. Man kan inte få med varenda detalj om man bara ska predika i en halvtime så personligen tycker jag man kan variera sig lite som predikant. Men det är ändå viktigt att försöka förklara vad den aktuella texten faktiskt betydde för de som var med om den, annars kan det bli svårt att förstå vad den betyder idag. 

 • Ludvig

  Så länge man inte låter en metod eller en modell komma i vägen för budskapet så kan den vara användbar. För ”icke-brev” så skulle jag nog hellre prata om textens historiska mening/innebörd än textens ”mottagare”.

  Sen är det väl så att matnyttiga bibelfyllda predikningar kan se lite olika ut till form och struktur. Senast jag hörde en predikan som jag verkligen kände var riktigt fast bibelgrundad var för fyra månader sedan. ( http://pingsteskilstuna.se/wp-content/uploads/media/arkiv/0c7119e3a6a2209da6a5b90e5b5b75bd1318245272-5d8653b5aa7dc7cd49f90ae68a4d34a4ce513d21–20111009_Miriam_Crawford.mp3 )

  Sen tycker jag en halvtimme låter lite för en predikan, men jag är väl påverkad min omgivning…

 • Håller med om att en halvtimme är lite för lite tid.. Är det en bra och Bibelförankrad predikan lyssnar jag gärna så länge som möjligt :)

  Ska lyssna på den där predikan!

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.