Pastor Christian Mölk | Vad säger Bibeln om Jesu återkomst?

Det faktum att Jesus kommer att komma tillbaka till jorden är en av de mest grundläggande aspekterna av den kristna tron. Detta är så centralt att det finns omnämnt i inte mindre än 23 av 27 nytestamentliga skrifter.

Man kan säga att Jesu återkomst börjar på Oljeberget. Det sista lärjungarna såg av Jesus var nämligen på Oljeberget när han lyftes upp bland molnen i deras åsyn (Apg 1:9). Medan lärjungarna förvånat står och stirrar upp mot himlen upplyser två änglar dem om att ”denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen.” (Apg 1:11).

För det första, eftersom Jesus lämnade jorden från Oljeberget så verkar det alltså troligt att han kommer att komma tillbaka till just Oljeberget, något som även den gammaltestamentlige profeten Sakarja bekräftar när han profeterar att på Herrens dag kommer Gud själv ”stå med sina fötter på Oljeberget” (Sak 14:1-4). Uttrycket ”Herrens dag” används upprepade gånger i Nya Testamentet för att beskriva den dag då Jesus kommer tillbaka (1 Thess 5:2).

För det andra, eftersom Jesus lämnade synligt men omgiven av moln så verkar det rimligt att han även kommer att återvända synligt, omgiven av moln. Detta bekräftar Lukas när han skriver att Jesus kommer att komma tillbaka ”i ett moln med stor makt och härlighet” (Luk 21:27) och att ”blixten flammar till och lyser från himlens ena ända till den andra” (Luk 17:24). Det verkar med andra ord som att ingen på hela jorden kommer att kunna missa när Jesus kommer tillbaka. Paulus tillägger att ”en ärkeängels röst och en Guds basun” kommer att ljuda när Jesus ”stiger ner från himlen” (1 Thess 4:16) vilket ytterligare bekräftar att det kommer vara väldigt uppenbart att Jesus återvänder. Moln är ofta en bild på Guds härlighet (1 Kung 8:10-11).

Församlingen i väntan på Jesu återkomst

De första kristna väntade ivrigt på att Jesus skulle komma tillbaka, en del trodde t.o.m. att Jesus skulle komma tillbaka under deras livstid (1 Thess 4:17) och de blev hånade av icke troende eftersom Jesus dröjde (2 Pet 3:3-4).

Både Jesus och Paulus undervisade om att ingen kan veta exakt vilken dag Jesus kommer komma tillbaka (Mark 13:32, 1 Thess 5:1) men att vi ska leva varje dag som att det snart är dags (1 Thess 5:6). För den som inte är troende, alternativt är en ”sovande” troende, så kommer Jesu återkomst komma som en total överraskning; ”som en tjuv om natten” (1 Thess 5:2). Men för den som är en ”vaken” troende så kommer Jesu återkomst inte komma som en överraskning även om man inte vet den exakta dagen.

Men även om vi inte vet dagen när Jesus kommer tillbaka så kan vi ”påskynda dess ankomst” som Petrus skriver (2 Pet 3:12). Detta gör vi genom att predika evangeliet för alla folk (Matt 24:14) eftersom Jesus har sagt att innan han kommer tillbaka så måste först ”evangeliet predikas för alla folk” (Mark 13:10). Idag, 2000 år senare, har detta uppdrag ännu inte fullbordats, det finns fortfarande många folkgrupper som ännu inte har hört evangeliet.

Tagged with →  
 • KW.

  Hej igen Christian, efter en tids frånvaro kikar jag in på din site för att se efter om nya intressanta diskssioner har ägt rum, och visst har det.

  Men när jag läste om det du skriver om Jesu återkomst så undrar jag om du syftar på det grekiska ordet ”parousia”?
  I många bibelöversättningar återgers detta ord med ”återkomst” och på andra ställen återges detta med ordet ”närvaro”, men på andra ställen med ”tillkommelse”, eller ”ankomst”.
  Sådana återgivningar verkar vara grunden till uttrycket ”Kristi återkomst”.
  Skulle vilja att du kommenterar just det grekiska grundordet ”parousia”.
  Det är egentligen ett sammansat ord. Om man för nyfikenhetens skull delar detta uttryck till de ord som det består av så bör det bli: ”par ousia”, ungefär: varandes bredvid, vilket bör syfta på ”närvaro hellre än återkomst.
  Kommentera gärna detta…

 • Hej!

  Du har rätt i att det grekiska ordet ”parousia” ofta är kopplat till ”Kristi återkomst”.

  Du får gärna vidareutveckla ditt resonemang kring ”närvaro” istället för ”återkomst”.

 • KW.

  Jo, jag har tittat i den mellnradiga och jag tänkte återge en ord-för-ord översättning av Matt 24: 3 :”… say to us when these (things) will be, and what the sign of the your presence and of conclusion of the age”.

  Eftersom det framgår att det handlar om närvaro, speciellt när de tecken som Jesus angav som markerar denna parousia/ närvaro och på slutet av denna tingens ordning kan tydligt ses, så borde man då inte förstå det som så att hans närvaro pågår just nu, alla de tecken som Jesus nämnde kan ju ses i vår tid?

  ”Återkomst” syftar ju på någonting som ska ske i framtiden medan ”parousia” syftar på någonting som pågår…

 • Oavsett om parousia ska översättas till närvaro eller återkomst, så är jag övertygad om att när Jesus kommer tillbaka så kommer det inte vara någon diskution om huruvida han har kommit eller inte.

  Jesus varnar några versar senare för att vi inte ska tro på budskapet om att Jesus har kommit tillbaka (Matt 24:23) och menar att Jesus återkomst kommer att vara ”liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara (Matt 24:27), dvs, med 100% säkerhet kommer alla människor på jorden att märka när Jesus kommer tillbaka. Detta har inte hänt än och därför väntar vi tålmodigt fortfarande på hans närvaro/återkomst.

 • K. Wilkman

  Hej.
  Jo, jag läste det som du skrev om den sista tiden, eller ändens tid, där du gick genom mycket fint de tecknen som skulle markera ”de sista dagarna” (Matt 24. kapittel).
  Är det inte så att just. Matt 24: 23 – 27 förbinder Jesu närvaro med det tecknet som han beskriver där?

  i vers 3 frågar ju lärjungarna rakt ut efter tecknet som skulle markera hans återkomst/närvaro:”Säg oss: när skall dessa ting inträffa och vad skall vara tecknet på din återkomst/närvaro… ?”

  Man ska kanske inte i första hand ska vänta ett fysiskt fenomen på himlavalvet (även om också detta kan vara möjligt), som skulle markera Herrens återkomst/närvaro, utan kanske att man med hjälp av just detta tecknet skall se detta lika klart som om det vore en blixt? Varför skulle Jesus annars beskriva just tecknet om sin närvaro så ingående?

  Man kan väl säga att dessa tecken är idag lindrigt sagt tydliga, vilket ju antyder att slutet för denna gamla tingens ordning är nu mycket nära förestående, så som också du skriver.
  Hur tolkar du Christian?
  MVH: K. Wilkman

 • Jo, jag tror att ändens tid är nära. Om man jämför med teater så kan man säga att scenen är iordningställd och publiken är på plats, det enda vi väntar på är att huvudpersonerna ska göra entré.

  Jag är också helt övertygad om att alla människor, både kristna och icke kristna, kommer att se när Jesus kommer tillbaka. Jag tror det kommer vara ett ”fysiskt fenomen på himlavalvet” precis som Jesus säger. Alla kommer att tydligt märka att Jesus kommer tillbaka.

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.