Pastor Christian Mölk | Anden och Gud

Den här bloggposten föranleds av en liten diskussion bland kommentarerna på en annan bloggpost. Jag väljer att lyfta fram denna tanke eftersom den förtjänar mer utrymme och dessutom är värd att diskuteras.

I debatten om Jesus är Gud eller inte så glöms ofta Anden bort. Det är kanske naturligt eftersom det står så mycket mer om Jesu gudomlighet samt att den helige Andes gudomlighet aldrig har varit ifrågasatt.

För de som inte tror på treenigheten så är Anden samma sak som Gud, alltså inte en annan person utan exakt samma sak. För oss som tror på treenigheten så är Anden Gud men samtidigt skild från Fadern och Sonen. Lite svårt att få ihop, men här kommer några Bibelord som visar detta:

 • Anden är Herren YHWH: “Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.” (2 Kor 3:17).
 • Anden är på något sätt skild från Gud: “Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord, och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill.” (Rom 8:26–27).

Vi ser alltså att Anden på samma gång ”är Gud” samtidigt som Anden kan ”be till Gud”.

På liknande sätt beskrivs Jesus:

 • Jesus och Fadern är ett: “Jag och Fadern är ett.” (Joh 10:30).
 • Jesus ber till Fadern: “Och han gick lite längre bort, föll ner på ansiktet och bad: ”Min Fader, om det är möjligt, låt denna kalk gå ifrån mig. Men inte som jag vill utan som du vill.” (Matt 26:39).

Om man inte tror att Jesus är Gud kan man alltså välja att bara fokusera på de Bibelord som visar hur Jesus och Fadern är åtskilda, samtidigt som man ignorerar de Bibelord som visar att Jesus och Fadern är ett.

Men för oss som tror på treenigheten så visar båda dessa sorters Bibelord på treenigheten, både de som visar att Jesus är Gud och de som visar att Jesus på något sätt är skild från Gud.

 • Christian!

  Joh 14 visar klart på treenigheten, se här:

  Joh 14:16 och jag skall bedja Fadern, och han skall giva eder en annan Hjälpare, som för alltid skall vara hos eder:
  Joh 14:17 sanningens Ande, som världen icke kan taga emot, ty hon ser honom icke och känner honom icke. Men I kännen honom, ty han bor hos eder och skall vara i eder.
  Joh 14:18 Jag skall icke lämna eder faderlösa; jag skall komma till eder.

  – Jag Jesus skall inte lämna er faderlösa, för jag Jesus skall komma till er.
  Detta säger han efter att han sagt att Anden skulle komma, Jesus säger egentligen: Jag kommer som fadern igenom Anden, Fadern, Jesus och Anden är alltså det samma, annars hade han inte ikunnat säga så.

  Anden skall sändas, men det är Jesus som skall komma för att de inte skall bli faderslösa, Jesus utger sig för att vara både Fader och Ande!

  Bb

 • @Björn bloggaren: Ja, det är inte helt ovanligt att de bibliska författarna beskriver Jesus och Gud synonymt. Paulus ger ett annat exempel på det i exempelvis Titus:

  “Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare.” (Titusbrevet 3:4–6).

  På ena stället skriver Paulus att Gud är vår Frälsare och på andra stället att Jesus är vår Frälsare. I kapitlet före sätter han samman Gud, Frälsare och Jesus:

  “medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet.” (Titusbrevet 2:13).

  Man kan lugnt konstatera att Bibelns budskap både är att Fadern, Sonen och Anden är ett samtidigt som de är åtskilda. Jag tycker det är viktigt att lyfta fram båda dessa aspekter.

  Tror man att Jesus bara är en människa hamnar man i ena diket och tror man att det inte finns någon som helst åtskillnad mellan Fadern, Sonen och Anden hamnar man i andra diket.

 • Christian!

  Det verkar som treenighetsmotståndarna och Jesus är Gud motståndåndarna tystnat, kan det bero på att det uppenbara lyser för starkt i denna bloggpost med dess kommentarer?

  Bb

 • @Björn bloggaren: Jag har faktiskt ingen aning. Det jag dock vet av erfarenhet är att hur uppenbart något än är så brukar inte treenighetsmotståndare backa för en debatt, så förmodligen beror det på något annat. De kanske helt enkelt inte gillar min sida?

 • K. Wilkman

  @Christian Mölk:

  Hej Christian. Såg att du hänvisar till olika bibelcitat som du anser stödja tanken om 3-enigheten. Fastnade (till att börja med) i att du hänvisar till Joh 10:30 ”jag och Fadern är ett”. När Jesus blev anklagad av sina motståndare att han gjorde sig själv till Gud svarade han: ”Står det inte skrivet i er lag: ´jag har sagt: ”Ni är gudar”´ Om han har kallat dem som Guds ord var riktad mot för ´gudar´, och skriften kan ju inte göras om intet, hur kan ni då säga till mig som Fadern har helgat och sänt ut i världen:`Du hädar`därför att jag sade: Jag är Guds son?”

  Jesus citerade här Psalm 82 där de jordiska domare som blev dömda av Gud pga. deras orättvisa handlingssätt kallades för ”gudar”
  Han sa aldrig: Jag är Gud (med stort G) utan han sa att han var son till Gud.

  Denna anklagelse grundade sig på att Jesus hade sagt: ”Jag och Fadern är ett.” (Joh 10:30) Att Jesus inte påstod att att han var Fadern eler Gud framgor av svaret som jag citerade här ovan. Vad menade han då med att säga att han och fadern är ett? Han syftade helt enkelt på det faktum att han och Fadern var ett (eniga) i tanke, uppsåt och gärning.
  Detta framgår tydligt av den bön som Jesus riktade till sin Fader ”…Men inte bara för dem ber jag uta också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber om att de alla ska bli ett och att liksom du Fader är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss…” (Joh 17:20 Bibel 2000) Har 3-enigheten nu vidgats ytterligare så att även Jesu efterföljare skulle ingå i den? Nej, utan sammanhanget förklarar klart vad Jesus egentligen menade. Tack för ordet Christian. MVH: K. Wilkman

 • @K. Wilkman: Hej!

  Du skriver:

  ”Han sa aldrig: Jag är Gud (med stort G) utan han sa att han var son till Gud.”

  ”Att Jesus inte påstod att att han var Fadern eler Gud framgor av svaret som jag citerade här ovan.”

  För det första, jag har aldrig påstått att Jesus är Fadern. Jesus är Sonen och Fadern är Fadern och Anden är Anden. Däremot har du fel i att Jesus aldrig påstod att han var Gud, vi ser nämligen gång på gång i NT att Jesus är Gud och tar emot den bekännelsen. Några exempel:

  “I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. … Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.” (Joh 1:1, 1:14)

  “Thomas svarade honom: ”Min Herre och min Gud!”” (Joh 20:28)

  Det finns mängder med Bibelord som visar att Jesus är Gud, men med risk för att starta en alldeles för stor debatt så stannar jag vid dessa två :)

 • K. Wilkman

  @Christian Mölk:

  Hej igen Christian, tack för ditt svar.
  Nej, det var inte heller min avsikt att stoppa in ord i din mun, som du ej sagt. Om det verkar så så var det av misstag, ber om ursäkt.
  Jo det stämmer som du säger, att detta ämne är stort. Märker att du har läst på, vilket uppskattas. Ja det står i Bibel 2000 mycket riktigt att Ordet var Gud. Jag måste villigt erkänna att jag kan ej ”dra från höftet” ett svar, utan jag blir tvungen att ”gå på djupet” och gräva lite. Räknar med att ge respons inom kort. Tack igen, återkommer…
  MVH: K. Wilkman

 • @K. Wilkman: Ok. Ser fram emot dina kommentarer alternativt mail. Gud välsigne dig! :)

 • K. Wilkman

  Hej igen Christian. Återkommer nu till ämnet (Ordets identitet).
  Jag hade en liten hum om att det hela har med grundspråket att göra, någonting som jag ej har kapacitet att ”dra från höftet” som jag nämnde tidigare. Så jag var tvungen att läsa och forska en del, och även sökt på nätet, lite svettigt kanske men värt besväret.

  Har hunnit samla en hel del litteratur under årens lopp och turligt nog så råkade jag även ha en sk. Mellanradig översättning av NT med den: grekiska grundtexten, :en Råöversättning ord för ord och till sist den: slutliga översättningen.. Jag började med att kolla i den och kan konstatera att i den här versen (1. Joh.1:1) förekommer 2 olika slag av substantivet theos i allmänngrekiskan. Den första förekomsten föregås substantivet av ton, en form av den grekiska bestämda artikeln och i det är fallet avser theon den allsmäktiga Guden. Men i det andra förekomsten står theos utan bestämd artikel.

  Allmängrekiskan har särskilda regler för användningen av den bestämda artikeln. Blir tvungen här att hänvisa till citat av folk som är mer belästa än jag. En kännare av biblisk grekiska (A.T. Robertson), han säger ungefär att om både subjektet och predikatsfyllnaden (det substantiv som står predikativt) har bestämd artikel är båda orden bestämda, ska behandlas som identiska, betyder ett och samma och är utbytbara. Han tar Mat 13:18 som ett exempel där det sägs: ”Åkern (grek. ho agros) är världen (grek. ho cosmos).”
  Den gramatiska konstruktionen gör att orden är utbytbara utan att innebörden i meningen ändras. T.ex. ” Åkern är världen / Världen är åker) i båda fallen skulle vi förstå vad Jesus menade. Men detta är inte fallet med 1. Joh 1:1

  Jag blir tvungen att klämma in ett citat till. Bibelöversättaren William Barcley säger: ”Eftersom han (Aposten Johannes) inte har någon bestämd artikel framför teos, utgör det en beskrivning… Johannes identifierar ej här Ordet med Gud. För att utrycka det mycket enkelt enkelt och klart: han säger inte att Ordet var Gud.”

  Teologen och språkforskaren Joseph H. Thayer som var med och utarbetade bibelöversättningen American Standard Version säger: ”Logos (Ordet) var gudomlig, inte det gudomliga Väsendet själv.”

  Måste Guds identitet vara ett ”mysterium”? Jesus menade inte det. Han sa själv: ”Detta betyder evigt liv: att de lär känna DIG, den ENDE sanne guden, och den som du har sänt ut, Jesus Kristus,” (Joh 17:3)

  Om vi tror på det som Jesus själv säger och förstår vad Bibeln klart och tydligt lär så respekterar vi Jesus som den han är – Guds son.

 • @K. Wilkman: Det är en gammal skröna att den grekiska grundtexten skulle på något sätt visa att Ordet inte är Gud. Ofta brukar Jehovas Vittnen, som jag förstår att du tillhör, lyfta fram det argumentet. Men i stort sett alla lingvister, både kristna och ateister, är överens om att Joh 1:1 tydligt visar att Ordet är Gud.

  Varför finns det då en skillnad på de grekiska orden? Jo, därför att om Johannes hade skrivit exakt samma ord då hade det blivit modalism. När Johannes skriver på det sätt han gör så framhåller han att Jesus är Gud men ändå inte samma person som Fadern och därmed är alltså Joh 1:1 ett fantastiskt bevis för Treenigheten.

  I Johannes evangelium ser vi i dess inledning att Herren Gud kom till jorden men att hans egna inte tog emot honom. Sen staplar Johannes mängder med bevis för att Jesus är Gud för att sen avsluta med att till sist förstår Tomas Tvivlaren vem det egentligen är som står framför honom och brister ut: ”Min Herre och min Gud!” (Joh 20:28)

  Att förstå vem Jesus är gör man tyvärr inte genom argument och debatter utan genom att, likt Tomas: möta honom.

 • K. Wilkman

  Hej, märker nu att det står som om jag menade 1 Joh 1:1 vilket inte är fallet. Jag avser naturligtvis Joh 1:1, inget annat. Vet ej varför det blev så. Fummel med tangenterna kanske? :-Z
  MVH. K. Wilkman

 • @K. Wilkman: Jag förstod vilket Bibelord du syftade på :)

 • @K. Wilkman: Jag vill bara tillägga att till och med den språkvetaren som du själv citerar, A.T. Robertson, menar att Joh 1:1 ska översättas till ”Ordet var Gud” och inte ”Ordet var en gud” så som många Jehovas Vittnen brukar översätta:

  ”A word should be said concerning the use and non-use of the article in John 1:1, where a narrow path is safely followed by the author. ”The Word was God.” It both God and Word were articular, they would be coextensive and equally distributed and so interchangeable. But the separate personality of the Logos is affirmed by the construction used and Sabellianism is denied. If God were articular and Logos non-articular, the affirmation would be that God was Logos, but not that the Logos was God. As it is, John asserts that in the Pre-incarnate state the Logos was God, though the Father was greater than the Son (John 14:28). The Logos became flesh (1:14), and not the Father. But the Incarnate Logos was really ”God only Begotten in the bosom of the Father”.”

  Orsaken till skillnanden på de grekiska ordet beror på att om Johannes hade skrivit exakt samma då hade man felaktigt kunnat få för sig att Gud och Ordet är exakt samma person, men så är ju inte fallet. Fadern, Sonen och den Helige Ande är Gud, men ändå olika personer, precis så som Joh 1:1 på ett magnifikt sätt visar.

 • K. Wilkman

  @Christian Mölk:
  Hej C. och tack för svaret. Reagerar på ”i stort sett alla lingvister både kristna och ateister är överens om…” Detta är inte riktigt sant. Dessutom var ju dessa citat inte någonting som jag hittat på.

  Jag förstår naturligtvis att du är uppriktigt övertygad on 3-enigheten, speciellt när du säger att det ”vimlar” av skriftställen som du anser bevisa detta.
  I princip alla kristenhetens kyrkor och samfund betraktar denna lära som ”den grund som kristendomen vilar på”. När man undersöker denna lära och dess historia så upptäcker man någonting märkligt: Beslutet att infoga 3-enigh.läran till kristendomen var mer ett politiskt beslut än ett religiöst dito, ett beslut som avgjordes på politiska grunder av en politisk makthavare, den romerska kejsaren konstantin. Denna lära finns ej i Bibeln, inte ens ordet treenighet förekommer i bibeln.

  Som du vet så blev Bibeln fullbordad på 1. århundradet e.Kr. Läror som ledde fram till 3-enigh. läran framlades först år 325 e.Kr. Varför var det nödvändigt att omformulera Gud och Kristus århundraden efter att Bibeln var färdigskriven? Var Bibeln otydlig i denna fråga?
  När kejsar Konstantin blev ensamhärskare över det romerska imperiet var de sk. kristna oense om förhållandet mellan Gud och kristus. Var Jesus Gud, eller blev han skapad av Gud? För att sätta p för denna tvist kallade Konstantin kyrkans ledare till Nicea. Gjurde han det för att han var en sanningssökare, snarare för att han ville undvika instabilitet och splittring i riket, inte minst religiösa stridigheter. Därför bad han kyrkans ledare åstadkomma enighet i denna fråga. Men detta visade sig vara förgäves, vad skulle kejsaren göra då? Jo,han föreslog helt enkelt själv att den dunkla tanken ska antas att Jesus var av ”samma väsen” som Fadern! Denna filosofiska term doch helt obiblisk men lade ändå grunden för 3-enigh. läran. Då fick även den Heliga anden ingå som tredje part i denna dunkla gudom. Detta tjänade kejsarens politiska ambitioner men besudlade den ursprungliga kristna läran, en allvarlig synd.

  Du nämde att det vimlar av skriftställen som du anser bevisa 3-enigh. läran. Jag har kommit ram till att Bibeln är solklar i frågan om Guds identitet. Ja, det som du säger vimlar av skriftställen som tydligt bevisar detta. Kan inte ta med de alla, annars skulle detta svar bli väldigt lång, här kommer ändå några:
  1. Kor. 8:6 ”Så finnes dock för oss en enda Gud: FADERN av vilket allting är”
  Matt. 6:9 ”Så här skall ni alltså be: Vår Fader i himlarna, må ditt namn bli helgat. Må ditt kungarike komma. Må din vilja ske så som i himlen så också på jorden…” Här lär Jesus att man ska be till Fadern.
  Matt. 11:25 ”Vid denna tid sa Jesus i ett svar: Jag prisar dig offentligt, Fader, himlens och jordens herre…”
  Matt. 20:23 ”Då sa han (Jesus): Min bägare skall ni få dricka, men platserna till höger och till vänster om mig kan jag bara ge dem som har bestämts därtill av min fader”.
  Joh. 5:43 ”Jag har kommit i min Faders namn…”
  Joh. 12:28 ”Fader, förhärliga ditt namn. Därför kom en röst från himlen: Jag både har förhärligat det och skall förhärliga det igen”.

  Listan kan göras nästan hur lång som helst men näjer mig med dessa. Man kan naturligtvis ta fasta på dessa eller ignorera.
  MVH: K. Wilkman

 • @K. Wilkman: Till och med den lingvist du själv citerar menar ju att det står ”Ordet var Gud”. Det går inte att översätta Joh 1:1 på något annat sätt. Kolla i alla Biblar du kan hitta, förutom Jehovas Vittnens egen översatta.

  SFB: “I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.” (Joh 1:1)
  B2000: “I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud.” (Joh 1:1)
  ESV: “In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.” (Joh 1:1)
  NIV: “In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.” (Joh 1:1)
  NASB: “In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.” (Joh 1:1)
  AV: “In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.” (Joh 1:1)
  NRSV: “In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.” (Joh 1:1)
  KJV: “In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.” (Joh 1:1)
  NLT: “In the beginning the Word already existed. The Word was with God, and the Word was God.” (Joh 1:1)
  HCSB: “In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.” (Joh 1:1)
  LEB: “In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.” (Joh 1:1)
  NCV: “In the beginning there was the Word. The Word was with God, and the Word was God.” (Joh 1:1)
  GW: “In the beginning the Word already existed. The Word was with God, and the Word was God.” (Joh 1:1)
  ISV: “In the beginning, the Word existed. The Word was with God, and the Word was God.” (Joh 1:1)

  Du lyfter fram Bibelord som visar att Fadern är Gud. Ingen kristen skulle ju förneka det? Alla som tror på treenigheten tror ju självklart att Fadern är Gud.

  Hade det bara stått om Jesu gudomlighet i treenighetsdebatterna på 300-talet, då hade jag också varit kritisk till treenighetsläran, men eftersom Jesu gudomlighet beskrivs i hela Bibeln, både i GT och i NT, så är det något oerhört bibliskt.

  Det som skiljer kristna från Jehovas Vittnen är ju att vi bekänner att Jesus är Gud. Men att debattera och argumentera om detta brukar inte leda någon vart. Man kan inte bli övertygad om Jesu gudomlighet genom debatter, utan genom att möta honom. Det är därför som Johannesevangeliet avslutas med Tomas bevingade bekännelse till Jesus: ”Min Herre och Gud!”

 • K. Wilkman

  @Christian Mölk:
  Hej C.
  Jo, visst är det en utgångspunkt, att fadern är Gud. Det som jag läger märke till att i 3-enighets frågan brukar allt snurra just runt Fadern och Sonen. Om man nu tänker att alla 3, Fadern, Sonen och Anden är jämbördiga parter i denna gudom så undrar man: vart tar Anden vägen i debatten? Visst nämns det då och då att även Anden är Gud men när man läser i Bibeln så verkar det som det är Fadern som är chefen i himlen. Det är han som delar ut, eller utgjuter SIN ande (en person kan ju inte utgjutas), det är han som sänder ut SIN son till världen. ”Så mycket älskade Gud världen att han sände ut SIN son…” Som du vet så används ”Fadern” i Bibeln i bemärkelsen Livgivare.
  Kol 1:15 säger att han är Guds AVBILD, en avbild är någonting som liknar originalet utan at vara själva originalet. ”Sådan far sådan son” Jesus är även den förstfödde i hela skapelsen.

  När Jesus lär sina efterföljare att be i den kända bönen ”Fader vår” vem riktar han den bönen till? jo, just till Fadern. ”Fader vår som är i himlen, helgat vare ditt namn…” (JHVH). När han (Jesus) ber så riktar han aldrig bönen till Anden, nej, utan undantag ber han alltid till sin Fader. Javisst, han var och är gud, eller gudomlig, dock inte den Allsmäktige Guden. Gud (JHVH) använde ju sin Son i skapelsen. Allt blev ju skapat ”genom honom”.
  Att den svenska översättningen översätter Joh 1:1 ”…Ordet var Gud” vet vi ju, men jag vill ändå påpeka att det finns en rad översättningar som inte gör så och det av en anledning. (vi har stött och blött detta tidigare)

  Jag gjorde som du sa och kollade lite olika översättningar:
  Jag har rimligen inte själv en massa biblar av olika översättningar hemma i hyllan så jag var tvunen att söka på nätet. (Internet är ofta ett bra verktyg):

  Johannes 1:1 – ”och Ordet var en gud (gudalik; gudomlig)”
  (Grek. kai theos en ho logos)

  1808 ”och ordet var en gud” The New Testament, in an Improved Version, Upon the Basis of Archbishop Newcome´s New Translation.

  1864 ”och en gud var Ordet” The Emphatic Diaglott (J21, den mellanradiga översättningen), Benjamin Wilson, New York och London

  1879 ”och Ordet var en gud” La Sainte Bible, Segond-Oltramare, Geneve och Paris.

  1928 ”och Ordet var ett gudaväsen” La Bible du Centenarie, Société Biblique de Paris.

  1935 ”och Ordet var gudomlig” The Bible-An American Translation, J.M.P. Smith och E.J. Goodspeed, Chicago.

  Flera andra översättningar återger detta ungefär på liknande sätt. t.ex. Das Evangelium nach Johannes, Siegfried Shulz, Göttingen, 1975

  Das Evangelium nach Johannes, Johannes Schneider, Berlin 1978

  Das Evangelium nah Johannes, Jurgen Becker, Wurtsburg 1979

  Nåväl, vad jag vill visa med detta är att långt ifrån alla änvänder ordet ”Gud” av Logos, många återger det: gud, gudaväsen, en gud, gudomlig, av gudomlig natur osv.

  Jag förstår självlart att vi är här i två olika ”läger”, men det har varit intressant att ”stöta och blöta” lite.

  Mycket har blivt sagt, och jag kommer att kolla då och då din site, den är faktiskt bra uppbyggd.

  Önskar uppriktigt allt gott till dig Christian.

  Men Vänlig Hälsning: K. Wilkman

 • @K. Wilkman: @K. Wilkman: ”Om man nu tänker att alla 3, Fadern, Sonen och Anden är jämbördiga parter i denna gudom så undrar man: vart tar Anden vägen i debatten?”

  Det är lite roligt att du skriver den frågan i en bloggpost som handlar om Andens roll i treenigheten ;-)

  ”Javisst, han var och är gud, eller gudomlig, dock inte den Allsmäktige Guden.”

  Menar du att det finns mer än en Gud? Enligt min mening är Bibeln ganska tydlig med att det bara finns en Gud.

  ”Mycket har blivt sagt, och jag kommer att kolla då och då din site, den är faktiskt bra uppbyggd.”

  Tack!

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.