Pastor Christian Mölk | Markus 12:1-12 – Liknelsen om de onda vingårdsarbetarna

1Sedan började Jesus tala till dem i liknelser: ”En man planterade en vingård. Han satte stängsel kring den, högg ut en vinpress och byggde ett vakttorn. Därefter arrenderade han ut den till vingårdsarbetare och reste bort. 2När tiden var inne, skickade han en tjänare till vingårdsarbetarna för att få sin del av vingårdens avkastning. 3Men de tog fast honom, slog honom och skickade i väg honom tomhänt. 4Då skickade han en annan tjänare till dem. Honom slog de i huvudet och hånade. 5Sedan skickade han ännu en och honom dödade de. Han skickade också många andra. En del slog de, andra dödade de. 6Ännu en hade han, en älskad son. Honom sände han till slut till dem. Han tänkte: De kommer att ha respekt för min son. 7Men vingårdsarbetarna sade till varandra: Här har vi arvtagaren! Kom, låt oss döda honom, så blir arvet vårt. 8Och de tog fast honom, dödade honom och kastade ut honom ur vingården. 9Vad skall nu vingårdens herre göra? Han skall komma och döda vingårdsarbetarna och lämna vingården till andra. 10Har ni inte läst det här stället i Skriften: Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. 11Herren har gjort detta, och underbar är den i våra ögon.” 12De hade nu velat gripa honom men vågade inte för folket. De förstod att det var med tanke på dem som han hade berättat liknelsen. Och de lämnade honom och gick sin väg.” 

 • Sedan började Jesus tala till dem i liknelser
  • Jesus talar specifikt till översteprästerna, de skriftlärda och de äldste (Mark 11:27).
  • Jesus visar med denna liknelse att han visste vad dessa hade i görningen och ger dem på så sätt en chans till omvändelse.
 • En man planterade en vingård. Han satte stängsel kring den, högg ut en vinpress och byggde ett vakttorn. Därefter arrenderade han ut den till vingårdsarbetare och reste bort.
  • Symboliken i denna liknelse:
   • Mannen är Gud.
   • Vingården är Israel.
   • Vingårdsarbetarna är Israels ledarskap.
   • Tjänarna är profeterna.
   • Sonen är Jesus.
  • Språket i denna liknelse påminner mycket om Jesajas profetia (Jes 5:1-2).
  • Även Psaltaren liknar Israel vid en vingård (Ps 80:8-19).
 • När tiden var inne, skickade han en tjänare till vingårdsarbetarna för att få sin del av vingårdens avkastning.
  • Gud skickade gång på gång sina tjänare profeterna, men Israels ledarskap tog oftast inte emot dem (Jer 7:25–26, Jer 25:4-7, Matt 23:33-39).
 • Ännu en hade han, en älskad son. Honom sände han till slut till dem.
  • De som lyssnade på Jesus liknelse var väl medvetna om att vingården symboliserade Israel, att vingårdsarbetarna symboliserade Israels ledarskap, att tjänarna symboliserade profeterna, men nu presenterar Jesus den chockerande nyheten i liknelsen; att Gud nu har sänt sin son men att vingårdsarbetarna kommer att döda honom!
  • Att Jesus är Guds Son visar att han är mer än bara en profet. Dessutom är Sonen också den siste som Gud sänder, efter honom kommer det ingen mer.
   • Vilken relation man har till Fadern avgörs av hur man förhåller sig till Sonen. Tar man emot Sonen tar man också emot Fadern, men förkastar man Sonen förkastar man också Fadern (1 Joh 2:23).
 • Vad skall nu vingårdens herre göra?
  • Jesus ställer en retorisk fråga och inbjuder lyssnarna att själva fundera över vad vingårdens herre borde göra. Hittills har vingårdsherren visat orimligt mycket tålamod.
 • Han skall komma och döda vingårdsarbetarna och lämna vingården till andra.
  • När ett domsord likt detta förmedlas så finns alltid en chans till omvändelse innan orden blir till verklighet (Jon 3:10). Att de religiösa ledarna inte lyssnade på denna dom och omvände sig visar tyvärr Mark 12:12.
  • I och med att Israels ledarskap inte tog emot Sonen så kommer deras status som Guds vingårdsarbetare att lämnas över till hedningarna.
   • I Matteusevangeliets parallell till denna liknelse skriver Matteus: ”Därför säger jag er att Guds rike skall tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt.” (Matt 21:43).
   • Paulus predikade först till judarna, men när de inte tog emot evangeliet så predikade han istället till hedningarna (Apg 13:46-47) och menade att de skulle lyssna istället (Apg 28:28).
   • I Romarbrevet skriver Paulus att ”förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in.” (Rom 11:25b).
   • Idag kan vi se att dessa profetiska ord av Jesus har gått i uppfyllelse. Även om Israel fortfarande är Guds egendomsfolk, så arbetar Gud idag först och främst genom församlingen för att utbreda sitt Rike utöver världen.
 • Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten.
  • Jesus citerar Psalm 118:22-23.
  • Stenen symboliserar Jesus och byggnadsarbetarna symboliserar Israels ledarskap.
  • En hörnsten var den viktigaste stenen i ett bygge och om Israels ledarskap hade varit goda byggnadsarbetare borde de snabbt ha insett när de inspekterade Jesus att han är en alldeles utmärkt hörnsten. Istället förkastade de Jesus.
  • Vid andra tillfällen liknas Jesus vid den andliga klippan som följde Israel i öknen (1 Kor 10:4) och en stötesten som blir folk till fall (1 Pet 2:8).
 • De förstod att det var med tanke på dem som han hade berättat liknelsen. Och de lämnade honom och gick sin väg.
  • Israels religiösa ledare förstod men ville ändå inte omvända sig, de hade redan bestämt sig för att mörda Jesus (Joh 11:53, Matt 12:14).

Texten du precis läst ingår i boken ”Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

 • K. Wilkman

  Christian.
  Detta var en alldeles utmärkt redogörelse om hur den bokstavliga Israels nation förlorade sin ställning som Guds utvalda folk och ”särskild egendom”.
  År 33 sa Jesus till sa Jesus till ledarna i Israel att Gud hade förkastat deras nation och att de inte längre var Guds egendomsfolk, eftersom de ju hade förkastat Hans egen son.
  Judarna resonerade ju: ”Vi har templet, vi har templet…” för att invagga sig i den falska föreställningen att detta (templet) skulle skydda dem, och vara beviset att de hade Guds godkännande.

  Men Gud hade tagit bort sin skyddande hand från templet och folket. Därför sa Jesus: ”Se! Ert hus lämnas åt er själva”. Följden blev att templet ödelades av romarna år 70.

 • Idag agerar Gud inte först och främst genom Israel som han gjorde i Gamla testamentet, utan nu är det församlingen. Men det betyder inte att Israel har förlorat sin ställning som Guds utvalda folk. Jag tror att Gud fortfarande håller ett öga på Israel och beskyddar dem och att de så småningom kommer att bekänna Jesus som sin Messias.

 • K. Wilkman

  Hej C.
  Funderar just om så skulle vara fallet, men hittar inte någonting i Skriften till stöd för detta.
  Kanske du kan backa upp denna tanke med ett eller fler skriftställen ?

 • Jomenvisst!

  “25Bröder, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet, för att ni inte skall ha för höga tankar om er själva: förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. 26Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet: Från Sion skall Frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. 27Och detta skall vara mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder. 28I fråga om evangelium är de fiender för er skull, men i fråga om utkorelsen är de älskade för fädernas skull.” (Rom 11:25–28)

 • K. Wilkman

  Hej C.
  Jo, du lyfter fram några högintressanta bibelord här, men innan jag kommenterar dessa mer ingående, så skulle jag vilja ta upp några tankar om just det speciella förhållandet som Israels nation en gång hade till Gud, och är nyfiken på hur du ser på saken.
  Troligen resonerar du ungefär som jag här… (?)

  1. Var Gud partisk när han handlade med Israel? Nej, skulle jag säga, Gud upprättade ett förbund med Abraham, nationens förfader, och sa att genom hans avkomma (Jesus) skulle ”jordens alla nationer välsigna sig”.
  Ja, Guds avsikt med Israel var att göra stora välsignelser möjliga, inte bara för Israel, utan för hela mänskligheten.

  2. Guds välsignelser var aldrig begränsade till bara en nation (Israel), utan han gjorde det opartiskt möjligt för medlemmar av andra nationer att förena sig med hans utvalda folk för att tjäna Gud.
  T.ex. Rut och skökan Rahab, som t.om. blev en del (en ”för-moder”) till Jesus, mao. en del av den släktlinjen som frambringade Messias.

  3. Guds särskilda förhållande till det naturliga Israel var tillfälligt.
  År 29 e.Kr. frambringades den utlovade ”avkomman”, när Jesus blev döpt och Gud uppfyllde honom med sin ande, som ett tecken på att han hade godkänt Jesus, ”avkomman”. (Gal 3:16)
  Men eftersom hans landsmän förkastade honom och till slut mördade honom sa Jesus:”Se! Ert hus lämnas åt er själva”.
  Därefter har Gud handlat med mänskligheten utan hänsyn till enskilda världsliga nationer och deras konflikter.
  Istället gör han välsignelserna tillgängliga för alla, oavsett nationalitet.

  Men hur ska man då se på de bibelord som du lyfte fram tidigare?
  Har lite tankar om det som jag gärna vill ”vädra” i en kommande kommentar, ifall du (och ev. andra) tycker att det skulle vara intressant.

  Jag för min del gillar att ”stöta och blöta”…

 • Punkt 1 och 2 kan jag hålla med om, men punkt 3 har jag lite synpunkter på.

  För det första tror jag inte att Guds särskilda förhållande till Israel var tillfälligt. I och med Jesu födelse så har Guds rike börjat komma till jorden och nu verkar Gud först och främst genom församlingen, men vi ser i Romarbrevet 11 att Gud inte helt har släppt taget om dem. Vi kommer i framtiden få se hur Gud gör någonting nytt med Israel, det är jag övertygad om.

  För det andra vänder jag mig mot din beskrivning av Jesus så som om han blev ”godkänd” av Gud. Jesus var Guds Son, Herre, Frälsare och Messias redan från första ögonblick som människa i Marias mage. Jag kanske missförstod dig?

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.