Pastor Christian Mölk | Uppenbarelse

Predikade Jesus att han är Guds Son? Nej.
Predikade Jesus att han är Messias? Nej.
Predikade Jesus att han är Herren? Nej.

Jesus vandrade istället runt och predikade om Guds rike. Ett rike har en Herre, ett land, medborgare och regler. Det judiska folket hade dock en felaktig förförståelse om hur detta rike skulle vara. De trodde att Messias skulle bli en ny kung över det judiska folket, etablera Israel som en mäktig nation igen och förmå folket att leva efter Torah.

Jesus visste att han först och främst hade kommit till jorden för att dö på korset och genom detta försona mänskligheten med Gud. Jesus undvek därför att öppet proklamera att han är Messias eftersom det då fanns en uppenbar risk att det judiska folket skulle utgå från sin felaktiga förförståelse, ta saken i egna händer och göra Jesus till ny kung och sen försöka att med våld köra ut romarna. När folk så småningom började förstå att Jesus är Messias uppmanande han dessa att hålla tyst om sin upptäckt, åtminstone tills tiden var redo.

När Jesus predikade om Guds rike så försökte han vidga det judiska folkets vy; riket är inte ett världsligt rike och därför behöver man inte köra ut romarna med våld. Landet är inte geografiskt utan universellt, vilket betyder att alla kan bli medborgare, oavsett etnisk bakgrund, enbart genom att tro på Jesus. Reglerna som dessa medborgare ska leva efter utgår från Kristi lag: ”Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Du skall älska din nästa som dig själv.” (Matt 22:37,39).

Jesus predikade alltså om Guds rike, men han proklamerade inte öppet för allmänheten att det är han som är kung i detta rike. Snarare demonstrerade han detta i tysthet och lät sen Fadern uppenbara detta i lärjungarnas hjärtan. När någon sen väl bekände vem Jesus är, då tog han emot den bekännelsen.

Ett exempel på detta:

“Han sade till dem: ”Och ni, vem säger ni att jag är?” Simon Petrus svarade: ”Du är Messias, den levande Gudens Son.” Jesus sade till honom: ”Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen. ” (Matt 16:15–17).

Fördelarna med detta är att det blir en ”uppenbarelse”, vilket betyder att man inte har kommit fram till detta genom att tänka filosofiskt, vara smart, eller ens genom att studera Bibeln. Om enda sättet att förstå vem Jesus är, är genom att Fadern uppenbarar detta, då kan ingen briljera med sina kunskaper utan det blir hjärtats tro, tillgänglig bara för de små och enkla. Med andra ord blir det omöjligt att övertyga någon att tro på Jesus genom argument eller olika Bibelord, man kan bara berätta om Jesus och sen vänta på att Fadern uppenbarar vem Jesus är för personen i fråga.

 • Ja, precis! Det måste till ‘uppenbarelse’. ‘En människa kan inte ta emot något om det inte ges henne från himlen.’ Joh 3:27

  /garan

 • @göran: Tack för Bibelordet! Det goa med uppenbarelse är att då blir ingen bättre än någon annan utan vi måste alla ödmjuka oss inför Gud och be han uppenbara.

  “Vid den tiden sade Jesus: ”Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. ” (Matt 11:25).

 • outsider

  “Han sade till dem: ”Och ni, vem säger ni att jag är?” Simon Petrus svarade: ”Du är Messias, den levande Gudens Son.” Jesus sade till honom: ”Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen. ” (Matt 16:15–17).

  Är det nu detta som gäller?

  Har det andra raderats?

  Vad blev det av Tomas och Joh 1:1?

  Båda kan inte gälla samtidigt.

  Fadern är för Jesus den ende Guden (Joh 17:3 Joh 5:44), därav följer att det inte finns en annan.

  ”Du är Messias, den levande Gudens Son” är Faderns uppenbarelse om Sonen, därav följer att den som kommer med en annan uppenbarelse går emot Gud.(Tomas gör det inte, hans Gud är den som Jesus säger vara hans, och hans lärjungars Gud, Joh 20:17)

  Att gå emot Gud är det dummaste man kan göra.

  Att vända om, och tro på Evangeliet är det bästa man kan göra.

 • @outsider: Det är ingen motsättning mellan att Jesus är Guds Son och att Jesus är Gud. Detta visar på Faderns och Sonens enhet.

  “Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd. ” (Joh 1:18).

 • outsider

  ”Det är ingen motsättning mellan att Jesus är Guds Son och att Jesus är Gud. Detta visar på Faderns och Sonens enhet.”

  Som sagt, för Jesus är Fadern den ende Guden (Joh 17:3),då är det bara att räkna ut vad ordet ”den ende” betyder. Vad det betyder är att Fadern är den ende Guden, så för Jesus, men inte för Christian Mölk.

  Att du insisterar med att citera den trinitäriskt tillrättalagda versionen av Joh 1:18, så som du gör, visar tydligt att för att komma fram till den läran som du har så måste du förvränga Skriften, med det resultatet att den inte går ihop längre.

  En person kan vara samtidigt både far och son, det finns många som är det, men sonen kan inte vara sin egen far även om de vore ”ett”.

  Din religion är nonsens Christian Mölk.

  Det blir ”Den Enfödde, som själv är Gud” dvs.Jesus mot samme Jesus i samma Johannesevangelium som nu säger att Fadern är den ende Guden (Joh 17:3) Det går inte ihop! Att Jesus kallas för ”Sonen” i evangelierna vet alla som har läst i Bibeln någon gång.

  Du har nyss citerat Petri bekännelse till Messias, den levande Gudens son, ”levande Gudens son” alltså, med det höll inte ens en timme innan du förnekade den levande Gudens son igen. Petrus förnekade sin Mästare tre gånger, du har gjort det otaliga gånger.

  Det går att förvränga Skriften, men man gör det ”till sitt eget fördärv” (2 Petr 3:16)

  ”Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen.” (2 Joh 1:9)

 • @outsider: Vem är det som förvränger Skriften egentligen?

  Jag har bara citerat Joh 1:18 så som det står. Om du vill klaga på den texten och ta bort ord så får du ta det med våra svenska Bibelöversättare.

 • outsider

  Sancta simplicitas!

 • outsider

  “Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen.” (2 Joh 1:9)

  Vem är Fadern? Enligt Jesus är han ”den ende sanne Guden” (Joh 17:1-39

  Vem är Sonen? Jesus Kristus är Guds Son. (Markus 1:1)

  ”Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet.” (1 Joh 5:12)

  Den som har ”Gud Sonen” kan hälsa hem.

 • Samme Johannes som skrev att man ska förbli i Kristi lära skrev också att Ordet är Gud.

  Johannesevangeliet ingår också i Kristi lära.

  Om jag inte minns fel så var det du, inte jag, som kallade dessa Bibelord för korrupta och manipulerade. Alltså är det snarare du som går utanför Kristi lära.

 • outsider

  Christian Mölk:

  ”Samme Johannes som skrev att man ska förbli i Kristi lära skrev också att Ordet är Gud.”

  Där ser man hur du förvränger Skriften. I Johannes 1:1 står det att:”Ordet var Gud”, och ingenting annat.

  Vet du vilken verbform verben ”var” är?

  Så här har det fungerat när man har haft den förförståelsen att Jesus skulle vara Gud.

  Du ger en perfekt illustration på hur det har gått till i sådana sammanhang.

  Förförståelsen vrider på hela bilden, och den har förvridit själva bibeltexten på ett antal ställen, varav du ger ett tydligt exempel när du citerar Joh 1:18 i formen:

  ”Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd. ”

  Läser du den versen från den äldre svenska översättningen så lyder den versen så här:

  ”Ingen har någonsin sett Gud; den enfödde Sonen, som är i Faderns sköte, han har kungjort vad Gud är.”

  Det här är välkända saker. Hur naiv får man vara som en ”kristen”?

 • @outsider: ”Läser du den versen från den äldre svenska översättningen så lyder den versen så här:”

  Hur kommer det sig att de nyare svenska bibelöversättningarna har med detta? Hursomhelst, om du vill ta bort ord ur Bibeln så får du ta det med Folkbibeln och Bibel 2000, inte mig.

 • outsider

  ”Hursomhelst, om du vill ta bort ord ur Bibeln så får du ta det med Folkbibeln och Bibel 2000, inte mig.”

  Det som inte fanns i Bibeln från början SKALL tas bort, och det är precis vad som har hänt med det tillägget till 1 Joh 5:7 som kallas för Comma Johanneum.

  Den berättade om de tre i himlen som är ett, låter som treenigheten eller hur?

  Det är borttaget, du kan inte finna den ens i Folkbibeln som i övrigt använder sig av alla lögnknep till den treenige gudens ära.

 • @outsider: Är det fler Bibelord du vill plocka bort? Du kan ju alltid skriva en egen Bibel. Vad kallar du din religion förresten? Hur många är ni? Finns det någon församling i Sverige dit jag kan gå för att träffa er?

 • outsider

  Christian Mölk:

  ”Är det fler Bibelord du vill plocka bort?”

  Jag har försökt förklara att bibeltexten på ett antal ställen har blivit manipulerad, eller tror du verkligen att t.ex Joh 1:18 från början har skrivits i två versioner, version a och version b? Jag har visat dig hur den andra versionen lyder (i 1917 års översättning)

  Man har ända från 300-talet haft den förförståelsen att Jesus är Gud, det är vad som har påverkat bibeltexten på de ställen där orden ”Gud” och ”Jesus” finns bredvid varandra.

  Hur det trixandet funkar kan man enklast kolla genom att ta en titt på ”Notboken till Bibel 2000″. Där kan du se vad det blir av Joh 1:18, Rom 9:5, 2 Thess 1:12, Tit 2:13 och 2 Pet 1:1. Heb 1:8 är ett ställe som Folkbibeln har skrivit om för att få fram sin lögnpropaganda.

  1 Joh 5:20 helt enkelt avsiktligt missförstås.”Den sanne Guden” där är förstås den samme som ”den ende sanne Guden” i Joh 17:3, ”vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader” (Ef 1:3)

  Jesus har alltså Gud enligt Bibeln. Om nu Jesus var JHVH så är du Christian Mölk skyldig att att finna en Gud till JHVH.

  Där ser du hur knasig din falska lära är.

  Man kan hålla på och ljuga, och ljuga, och ljuga lite till, resultatet blir att ens historier inte går ihop i slutändan och då blir man avslöjad som en lögnare.

  Blir man dömd som en lögnare på den yttersta dagen så är ens del den ”sjön som brinner av eld och svavel.” (Upp 21:8)

 • @outsider: ”Man har ända från 300-talet haft den förförståelsen att Jesus är Gud”

  Det går längre tillbaka i tiden än så. Som jag skrev här, så bad de kristna ”till Jesus som till en gudomlighet” bara 20 år efter Johannes skrev Johannesevangeliet.

  Dessutom visade Tomas här att de kristna har lärt att Jesus är Gud sen 100-talet.

  Angående Bibelöversättningar och de Bibelord du vill ta bort ur Bibeln får jag hänvisa dig till de som skrev Folkbibeln och Bibel 2000.

  För övrigt så var jag faktiskt uppriktig när jag frågade dig om vilken församlingsgemenskap du tillhör som lär ut detta som du lär ut. Eller är du ensam i Sverige?

 • outsider

  Christian Mölk:

  ”Vad kallar du din religion förresten? Hur många är ni? Finns det någon församling i Sverige dit jag kan gå för att träffa er?”

  Jag kallar min religion för kristendom (Apg 11:26)

  Hur många vi är, nu levande människor på jorden idag, har jag ingen aning om.

  Jag känner inte till någon församling av kristna i Sverige.

  Jag har ingenting med de ”kristna” att göra IRL, på nätet ges det tillfällen att bemöta deras lögner. Jag är för fri information.

  Sanningen kommer att segra!

  Jesus säger i Joh 8:31-32; ”Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.”

  vidare säger Jesus (i Joh 17:3) att det eviga livet är att ”de känner dig (Fadern), den ende sanne Guden, och den som du (Fadern) har sänt, Jesus Kristus.”

  lycka till om du går till det eviga livet med den treenige guden när Jesus säger att du skall känna Fadern, den ende sanne Guden.

  Du bekänner inte heller Jesus som den Gud har sänt till världen, din Jesus är Gud själv som kom och dog, inte den som Gud sände, hans Son.

  Vad jag har lärt mig på din sida är att du tror varken på Fadern som den ende sanne Guden, eller på Jesus som den som Gud har sänt, det skall vara Gud själv som kommer och dör, han kan inte sända en annan, det vore sjukt, det är vad de ”kristna” säger.

  Lycka till om du klarar dig med den falska bekännelsen!

  Blir dessa ”kristna” rättade så ger de blanka fan i vad Skriften /Bibeln säger och det heter fortfarande att Gud blev människa osv. osv. fram till sagans slut, domedagen.

  Den dagen kommer oundvikligen, och för alla, inklusive mig själv.

 • outsider

  Christian Mölk.

  Dina ”bevis” är inte vatten värda.

 • outsider

  avfallet från tron blir inte bättre av att man kan bevisa att den kom tidigt, därför är det ett meningslöst ”bevis”

 • Christian, det är pinsamt att läsa hur du försvarar din åsikt med en speciell läsart som 12 av 17 engelska översättningarna inte stöder.

  New International Version (©1984)
  No one has ever seen God, but God the One and Only, who is at the Father’s side, has made him known.

  New Living Translation (©2007)
  No one has ever seen God. But the unique One, who is himself God, is near to the Father’s heart. He has revealed God to us.

  English Standard Version (©2001)
  No one has ever seen God; the only God, who is at the Father’s side, he has made him known.

  New American Standard Bible (©1995)
  No one has seen God at any time; the only begotten God who is in the bosom of the Father, He has explained Him.

  International Standard Version (©2008)
  No one has ever seen God. The unique God, who is close to the Father’s side, has revealed him.

  GOD’S WORD® Translation (©1995)
  No one has ever seen God. God’s only Son, the one who is closest to the Father’s heart, has made him known.

  King James Bible
  No man hath seen God at any time; the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared him.

  American King James Version
  No man has seen God at any time, the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he has declared him.

  American Standard Version
  No man hath seen God at any time; the only begotten Son, who is in the bosom of the Father, he hath declared him .

  Bible in Basic English
  No man has seen God at any time; the only Son, who is on the breast of the Father, he has made clear what God is.

  Douay-Rheims Bible
  No man hath seen God at any time: the only begotten Son who is in the bosom of the Father, he hath declared him.

  Darby Bible Translation
  No one has seen God at any time; the only-begotten Son, who is in the bosom of the Father, he hath declared him.

  English Revised Version
  No man hath seen God at any time; the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared him.

  Webster’s Bible Translation
  No man hath seen God at any time; the only begotten Son, who is in the bosom of the Father, he hath declared him.

  Weymouth New Testament
  No human eye has ever seen God: the only Son, who is in the Father’s bosom–He has made Him known.

  World English Bible
  No one has seen God at any time. The one and only Son, who is in the bosom of the Father, he has declared him.

  Young’s Literal Translation
  God no one hath ever seen; the only begotten Son, who is on the bosom of the Father — he did declare.

 • Att bli hånad av en villolärare ser jag som något extremt positivt, för då vet jag att jag är på rätt väg. SÅ fortsätt gärna med det.

 • Christian, jag hånar dig inte och jag är inte heller en villolärare enligt apostlarna. Jag tycker bara att Joh 1:18 inte är ett mycket svagt argument för dig. Ge gärna en kommentar varför du tror att alla dessa 12 översättningarna inte använder sig av den läsart som du stöder dig på. Du kan ju fråga din grekisklärare vad han tror.
  Välsignelse!

 • Jo, du är en villolärare. Alla kristna i alla tider har bekännt att Jesus är Gud och sett det som en av de mest centralaste bekännelserna. Nu, 2000 år senare, lär du ut att Jesus inte är Gud.

 • Christian, du har inte en rätt historisk bild. Det har funnits bibliskt troende eller kristna i alla tider som inte trott på treeenighetsläran, men de har bekämpats av kyrkan. Ingen av apostlarna skulle bekänna sig till kyrkans lära när det gäller vem som är Gud.

  Jag vill att du frågar Micael Tellbe angående Joh 1:18. Ta reda på om han anser att det är ”din” läsart som skall ha företräde och den andra är manipulerad. Kom med lite sakargument och inte bara med beskyllningar. ;)
  Välsignelse!

 • outsider

  Det är inte svårt att se vilken manipulation det är fråga om i Joh 1:18, monogenes theou ”Guds enfödde” (underförstått, Sonen) har blivit ”monogenes theos” den ”enfödde Guden”.

  Monogenes skulle förresten översättas med ”unik” eller ”den ende”, det är vad ordet monogenes betyder.

  Att man envisas med att använda ordet ”den enfödde” visar att man är redo att gå emot de egna översättningsprincipen när det passar. Principen i bibelöversättningen har nämligen varit att använda svenskan och inte ett ”bibelspråk” vilket den ”enfödde / monogenes” är, när ordet ”monogenes” på svenska skulle vara ”den ende” (= unik).

  Det finns ingen grekisk grundtext som ger stöd för formuleringen ”som själv är Gud”, det har man hittat på själv.

  Man har skrivit in sin (av Guds ord i övrigt skiljaktiga) mening rakt in i bibeltexten!

  Bibeln kallas för ”Guds ord”. Gud kunde kallas för upphovsrättsägaren av den texten. Upphovsrättsägare blir inte glada om man går in och ändrar på deras texter, sådana saker går till domstol.

  Gud har också domstol. Ve dem som har ändrat på hans ord och vilselett miljoner enkla bokstavstroende bibelläsare!

  Att det är fråga om förblindande förförståelse när sådana manipulationer sker kan man se från hur Joh 1:1 används för att lära ut att Jesus är Gud.

  Man ser helt enkelt aldrig att det står ”Ordet var Gud” inte att ”Ordet är Gud”.

  Är man ”biblisk” och därtill ärlig så skall man på basis av Joh 1:1 säga att ”Jesus var Gud”, inte att ”Jesus är Gud”, det är att förvränga texten.

  Sen är Gud inte den som ”var”, han är den som ”är och som var och som kommer” Upp 1:4.

  Joh 1:1 med orden ”Ordet var Gud” går inte ihop med Skriften i övrigt och måste därför vara manipulerad. Det blir en Gud (Ordet) hos Gud, vilket är två Gudar, när Gud själv säger (och Jesus vittnar om) att det finns bara en, och ingen annan. (Jesaja 45:5 m.fl, Joh 17:3 m.fl)

  Jag vill fråga Christian Mölk om det är Jesus som det talas om med de ovannämnda orden i Uppenbarelseboken.

  Den som vill ha svaret på frågan om det är Jesus som är Gud kan titta på den nämnda versen (och på den nästa versen, Upp 1:5) Den som är blind ser förståss ingenting, som vanligt.

 • SÅ,

  Du bekänner bara halva apostlarnas bekännelse och förnekar den andra halvan. Dessutom försöker du få andra att också förneka Jesus och därmed är du en aktiv villolärare.

  Angående att du vill plocka bort ord ur Joh 1:18 så får du ta det med Folkbibeln och Bibeln 2000, det är i.tt jag som har översatt.

 • Christian, så Folkbibeln och Bibel 2000 är nu dina auktoriteter. Tolv engelska översättningar inkl KJV är inget att bry sig om. :)

  Jag har aldrig förnekat Jeshua och Gud förbjude att jag någonsin kommer att göra det. Jag bejakar honom med samma bekännelse som Petrus hade och alla övriga apostlarna, inklusive Tomas. Vad den andra halvan av bekännelsen skulle vara, vet jag inte. Bibeln ger ingen annan bekännelse än att Jeshua är Messias Guds son, att han är medlaren och att han är Guds tjänare. Den bekännelsen räckte i alla fall under apostlarnas dagar. ;)
  Välsignelse!

 • SÅ,

  Det är de svenska översättningar jag har.

  Apostlarna bekände att Jesus är både elohim/theos och yhwh/kyrios.

 • @Christian Mölk: ”SÅ,

  Det är de svenska översättningar jag har.”

  – .. och några andra översättningar är naturligtvis inte tänkbart för en teol kand. -studerande att använda. :)
  Välsignelse!

 • outsider

  Vad unitarer förnekar är att Jesus skulle ha kommit från himlen.

  De ”kristnas”, ”preexistens”, är dock begreppsligt nonsens som man kan glömma.

  De mänskliga ”teologiska” gudsdefinitionerna är nonsens, som t.ex den om is vatten och ånga, tre uppenbarelseformer, men samma substans, vatten! Jag hörde också att Gud är som ett dataprogram, men jag har glömt hur han var det.

  Jesu ord däremot kommer man inte ifrån. ”Ingen har stigit upp till himlen utom han som kom ner från himlen, Människosonen som är i himlen.” Joh 3:13

  Unitarer tycks också förneka själens, himlens, och gehennas existens.

  Universalismen ligger väldigt nära för unitarer, så också för MFS.

  Alla är lika frälsta oavsett vilken Gud de tror på eller inte tror på.

  För vissa leder alla vägar till Rom, för MFS-unitarer leder alla vägar till tomma intet, eller kanske till det kabbalistiska Ein-Sof, men det är på Sod-nivå, för svårt för de oavskilda att förstå. Det kräver minsann lite förkunskaper i det hebreiska tänkandet!

 • outsider

  ”Apostlarna bekände att Jesus är både elohim/theos och yhwh/kyrios.”

  Det är inte sant!

  Apostlarna bekände Jesus som Guds son!

  Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son.(Markus 1:1)

  ”Saulus stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus, och han började genast predika i synagogorna att Jesus är Guds Son.” (Apg 9: 19-20)

  Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet.
  (1 Joh 5:12)

 • @outsider: ”Alla är lika frälsta oavsett vilken Gud de tror på eller inte tror på.”

  – Jag håller verkligen inte med dig! :(

 • outsider,

  Apostlarna bekände både att Jesus är Gud och Guds Son.

  Angående Uppenbarelseboken, se mitt inlägg Jesus är A och Ö.

 • outsider

  ”Apostlarna bekände både att Jesus är Gud och Guds Son.”

  Jesus Kristus bekänner Fadern som den ”ende sanne Guden” (Joh 17:1-3) men Christian Mölk vet att Jesus har fel.

  Det fanns falska apostlar redan under Paulus tid, och så finns det falska apostlar även idag, men det är påfallande tyst i Skriften /Bibeln om att apostlarna skulle ha predikat att Jesus är Gud.

  Varför är det så? Jo, därför att de predikade att Jesus är Guds son.

  Allt det som den falska ”kristna” religionen har att komma med (de tre personerna i gudomen mm. mm.) finns inte i Skriften / Bibeln, annat än genom de välkända förfalskningarna som har gjorts genom tiderna, och mot bättre vetande görs än idag. På dessa hänger Christian Mölk hela sin (van)tro på.

  Vad Jesu Kristi sanna apostlar bekänner skiljer sig inte från det som Jesus bekänner. Aposteln Paulus skriver: ”så har vi bara en Gud, Fadern,” 1 Kor 8:6.

  Du talar inte sanning, Christian Mölk. Du vittnar falskt om Gud, och om Jesus, och om hans apostlar.

  Sen är det så att dina inlägg ändrar ingenting i frågan, du kommer ingen vart med dina lönlösa försök.

 • outsider,

  I Uppenbarelseboken säger både Herren Gud och Jesus Kristus att de är A och O. Vem har rätt? Eller har båda rätt?

 • outsider

  Christian Mölk:

  Jag tror att Gud Fadern och Jesus Kristus har rätt alla gånger, men att det är dina ”bevis” som inte håller.

  Du har liksom inte så mycket att sätta emot Jesus från Nasaret. Hans ord kommer du inte ifrån, må dina ”bevis” vara vad de vill.

  Det är som sagt lönlöst att konstruera sådana ”bevis”. Du tror dig kunna spela Jesus Kristus mot Gud Fadern med frågan, ”har båda rätt?” Det är rätt dumt.

  Det du håller på med kan liknas med försöken att konstruera en evighetsmaskin. Alla som har försökt har vetat att ingen har lyckats med det tidigare. Alla som ändå har försökt har trott att just JAG med MIN patent kommer att lyckas, och alla har blivit besvikna, eftersom deras försök strider mot fysikens lagar och kommer därför aldrig att funka.

  Dina försök strider mot Guds egna ord! ”Har Herren Gud rätt”? Vilken fråga!

  Jesus är A och O på det sättet att han är ”BEGYNNELSEN till Guds skapelse” Upp 3:14 (i 1917 översättning) och slutet har du i 1 Kor 15:24 i orden: ”Därefter kommer SLUTET, då han överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft.”

  Början och slutet alltså, ”begynnelsen” och ”slutet”, A och O.

  Men försvinner allting i tomma intet vid slutet? Det står ju väl ordet ”slut” där, och slutet innebär slut, skulle någon bokstavstroende dumbom kunna säga.

  Vad Skriften/Bibeln säger är att slutet innebär att Jesus lämnar riket åt Gud, Fadern, och där har du Gud Faders Omega/O.

  På samma sätt har du Gud Faders Alfa/A FÖRE skapelsens början, allting är från Gud Fadern, säger Paulus i 1 Kor 8:6,

  Gud Fadern är A och O. (Upp 21:6)

  Jag kan förstå varför du frågar om Herren Gud ELLER Jesus Kristus har rätt. Du tror varken på Herren Gud eller Jesus Kristus. I varje fall tror du inte på vad Herren Gud säger, vilket är samma sak, och du tror inte på vad Jesus Kristus säger, t.ex i Joh 17:3, eller har du ändrat dig kanske? Det vore bra, men är tyvärr föga troligt.

 • Bra svarat, Outsider! ;)

 • outsider,

  Jag är egentligen på semester och kan bara svara kort från mobilen. Jag kommer att svara dig mer ingående så småningom.

  Vill dock säga att det faktum att du står utan en församling, svär, hånar, vill ta bort ord ur Bibeln, skiter i teologi, förnekar det som alla kristna i alla tider trott, blir påhejad av SÅ, osv, gör att din trovärdighet är väldigt låg.

  Om du vill att någon, förutom SÅ, ska tycka det du skriver är bra, då rekommenderar jag att du visar att du inte är ensam i Sverige att ha funnit sanningen och visar vilken kristen församling du tillhör, beter dig mer moget och ödmjukt, respekterar Bibeln och visar att kristna har tolkat såsom du genom historiens gång.

  Jag har personligen mött Jesus, står därför på stadig grund och kan stå emot alla dina brinnande pilar, så ditt hån kan jag med lätthet stå emot så länge som du beter dig som en outsider.

 • Christian, jag tvivlar inte på att du ”mött Jesus”, men det bevisar inte att treenighetsläran är sann utan att Gud är barmhärtig och god. Upplevelser kan inte bevisa att man har rätt teologi.
  Var välsignad!

  Ps/ Jag instämmer inte i Outsiders arrogans och spydigheter, utan hans tanke ang A & O.

 • outsider

  Jag har också mött den Jesus som Christian Mölk talar om. Det var på ett studiebesök i katolska kyrkan. Jesus var i en liten monter och det brann ett litet rött ljus där så att man håller tyst och inte väcker honom, han skall vara död, den söte Jesus.

  Det var svårt att se honom eftersom han var så liten och låg i den där montern.

  De äter på honom i en ceremoni och ställer sen resterna av honom tillbaka i montern.

  Det blir inte slut på honom eftersom de äger en maskin som producerar mer Jesus av mjöl och vatten. Tänk vad rik man skulle bli om man ägde en sedelpress! Jag har mött Michael Jackson också! Mött och mött, men jag såg fansen i alla fall.

  Jesus från Nasaret har jag inte sett, det enda jag vet om honom är från Bibeln. I motsats till Christian Mölk tror jag också på vad han säger, jag tror till exempel på vad han säger om Gud i Joh 17:1-3, det gör inte Christian Mölk, han vet bättre än Jesus vem Gud är, men jag tror inte på honom, han verkar inte tro på Bibeln. Jag är mycket stolt för att jag känner Gud!

  Jag blir lite störd av att Christian Mölk säger att min trovärdighet är ”väldigt låg”, jag vill att den hos honom skall vara noll. Vi har ingen gemensam grund, din religion har jag ingenting att göra med.

  Jag har velat påpeka vad Skriften säger i motsats till alla de lögner som sprids av de ”kristna” som inte är kristna.

  Det är ingenting mystiskt som bara jag, med ensamrätt i Sverige, av någon konstig anledning skulle kunna förstå.

  Ett exempel är att peka på den versen i Johannesevangeliet 20:31 som säger vad det är man SKALL tro för att få det eviga livet. Det är inte det som Christian Mölk och andra ”kristna” lär ut, de kräver en annan bekännelse.

  Alla kan förstå att om man köper en manick och får instruktioner där det står att GÖR BARA SÅ HÄR, ALLT ANNAT ÄR LIVSFARLIGT!!! så är man extra noga med att följa instruktionerna.

  Men när det gäller det eviga livet så litar Christian Mölk på sin ”käre broder”, den universalistiske unitaren SÅ, som bedyrar att Gud trots allt är ”barmhärtig och god”. Ingenting att oroa sig för, det kvittar vilka gudar man tror på, det finns ingen himmel och ingen gehenna, so what, enjoy life!

  När det står i Bibeln vad man SKALL tro för att få livet (Joh 20:31, Joh 17:3) så kommer Christian Mölk och andra ”kristna” och säger att det egentligen är någonting annat som gäller, och sen har de fräckheten att orda om att ”respektera Bibeln”. Vilka skenheliga pajaser!

  Läser man t.ex Jesaja 45:5 tillsammans med Joh 17:3 så är det lätt att konstatera att dessa människor tror varken på Gud eller på Jesus. Det är ett konstaterande som håller till 100%.

  Man kan inte säga att man tror på Gud, när man inte tror på vad Gud säger. Inte heller kan man säga att man tror på Jesus, när man inte tror på vad Jesus säger.

  Den som vill tro på Gud och tro på Jesus, vilket är det som Jesus vill att man gör (Joh 14:1) skall lämna alla de avfallna ”kristna” sammanhang, teologiska seminarier, kyrkor och församlingar etc. etc. Det finns en väg ut ur henne.

 • outsider

  Christian Mölk: ”Jag har personligen mött Jesus”

  Du skulle ha frågat honom om treenigheten! Ingen har förstått treenigheten, men att kunna fråga 1/3 av treenigheten själv, vilken världshistorisk chans du missade!

 • Christian Mölk: “Jag har personligen mött Jesus”

  – Jag förstår vad du menar, det är ett kristet sätt att säga att man haft en gudsupplevelse. Paulus hade ett personligt möte med Jeshua personligen, men det är få förunnat. Jag tror inte att du gjort en liknande upplevelse, men det förringar inte din upplevelse. Det är viktigt att vi får göra andliga erfarenheter genom Guds Ande, det befäster oss i tron. Gud ser till vårt hjärta. Skulle han vänta till alla teologiska frågor fallit på plats i våra liv, så skulle det inte bli många i Guds rike.

  När detta är sagt, så tror jag att en upprättad gudsbild i enlighet med judisk/apostolisk tro är något som den Evige har på sitt upprättelseprogram. Kyrkans treenighetsdogm har orsakat SÅ mycket lidande under historien.

 • SÅ,

  Jag såg honom och han sa en mening till mig. En upplevelse som påverkat mig mycket och som bidragit till att göra min tro stark nog att stå emot brinnande pilar från diverse individer.

 • @Christian Mölk: ”SÅ,

  Jag såg honom och han sa en mening till mig. En upplevelse som påverkat mig mycket och som bidragit till att göra min tro stark nog att stå emot brinnande pilar från diverse individer.”

  – Mycket fint, den upplevelsen skall du vara rädd om. Jeshua i sitt förhärligade tillstånd är en uppenbarelse som inte kan beskrivas med ord när det gäller makt och utstrålning. Att möta den uppståndne och förhärligade Människosonen innebär dock inte att han inte längre har Fadern som sin Gud.
  Välsignelse!

 • SÅ,

  Jag använder inte min upplevelse som ett argument i treenighetsdebatten utan för att visa att min tro är stabil och rubbas inte av brinnande pilar.

 • Christian, vad menar du med brinnande pilar om det inte har med treenighetsdebatten att göra?

 • Jag använder inte min upplevelse för att bekräfta Jesu gudom. Min upplevelse är inte ett inlägg i debatten, utan jag skrev så för att visa att min tro inte flackar hit och dit så fort det kommer en ny lära. Min tro bygger på en personlig relation med Jesus och den rubbas inte så lätt. Oavsett vad för spydigheter folk kallar mig så står jag fast i min tro på Jesus.

 • @Christian Mölk: ”Min tro bygger på en personlig relation med Jesus och den rubbas inte så lätt. Oavsett vad för spydigheter folk kallar mig så står jag fast i min tro på Jesus.”

  – Då har vi samma grund och relation. När det gäller spydigheter, så ligger du inte i närheten av vad jag får ta emot. ;)

 • outsider

  Det kan vara lite svårt i början när man håller på att få synen tillbaka.

  Mannen i Markus 8:24 såg människorna som ”gående träd”:

  ”Han spärrade upp ögonen och sade: ”Jag ser människorna gå omkring, och de ser ut som träd.

  Då fick han hjälp från Jesus igen (fast man får inte be till Jesus enligt MFS):

  ”och den blinde såg nu bra och var botad. Han såg allt tydligt och klart.”

  Det kan vara svårt att lägga bakom sig kyrkans lära, att lägga bakom sig tusen sjuhundraårs falska tradition som omfamnas av över en miljard människor i världen, och av 70% av befolkningen i det till 70% ”kristna” Sverige.

  ”Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.” (Matt 7:14)

  Några få kan finna den än idag!

 • outsider

  ”Oavsett vad för spydigheter folk kallar mig så står jag fast i min tro på Jesus.” säger Christian Mölk, och hans fasta tro på Jesus (enligt den här sidan) är att Jesus ÄR Gud. Vad evangelierna säger om Jesus bryr han sig inte om.(Markus 1:1)

  ”Då har vi samma grund och relation. När det gäller spydigheter, så ligger du inte i närheten av vad jag får ta emot. ;)” säger signaturen ”SÅ”.

  Alltså: ”samma grund och relation” mellan Christian Mölk och signaturen ”SÅ”

  Skillnaden (för den som inte vet) är bara den att i MFS lära blir Jesus JHVH efter uppståndelsen.

  I den frikyrkliga ”kristna” läran är det JHVH (Gud) själv som kom till världen som Jesus (det var inte fråga om att han skulle ha sänt någon annan, jämför med Rom 8:3!).

  ”Gud själv” som föddes in i vår värld från Gudsmodern lekte i sandlådan som treåring, såsom någon här berättade tidigare.

 • Sluta lägg ord i min mun. Sluta berätta för andra vad jag tycker och tror. Skriv dina egna åsikter istället för att placera åsikter i min mun.

 • outsider

  Det är förståss bara bra om du ändrar dig (åt rätt riktning)

  Då har jag helt missförstått vad bloggposter som ”Gud är Jesus” handlade om, eller vad det var att ”förkasta eller bekänna Jesus.”

 • @outsider: ”Skillnaden (för den som inte vet) är bara den att i MFS lära blir Jesus JHVH efter uppståndelsen.”

  – Jeshua är en uppstånden människa, den första som uppstått. Därför kallar aposteln honom för förstlingen från de döda. Jeshuas uppståndelse är garantin för att också all som är i Honom får del av samma eviga liv. Medlaren måste vara en äkta människa för att kunna försona mänskligheten med Gud. Allt enligt apostlarnas lära.

  Jeshua är YHWH´s agent eller representant. Jeshua är nämligen smord (mashiach) för att göra sin Faders gärningar. Om du inte förstått det, min vän, så är det hög tid att börja göra det. ;)

 • outsider

  ”Medlaren måste vara en äkta människa för att kunna försona mänskligheten med Gud.”

  Är en varelse som inte är avlat av en jordisk far en ”äkta människa”, kan han vara en ättling till kung David i rakt nedstigande led?

  Det kan vara svåra frågor för MFS som tar sin definition av Messias från dem som hatar Messias.

  I Joh 15:24-25 läser man: ”Om jag inte bland dem hade gjort sådana gärningar som ingen annan har gjort, så skulle de inte ha synd. Men nu har de sett dem och har hatat både mig och min Fader. Så skulle det ord uppfyllas som står skrivet i deras lag: De har hatat mig utan anledning”.

  MFS-anhängare tjoar på nätet om den ”kristna” trons galenskaper, treenigheten osv, men samtidigt håller de på själva och krattar manegen för den andre som Jesus sade (i Joh 5:43) att det judiska folket kommer att ta emot istället (och tydligen också deras vänner, de evangelikala och karismatiska och messianska ”kristna”)

  Det sker genom en anpassning till det judiska ”tänkandet”, till de judiska läror om hur Messias skall vara. Allt judiskt ges helt blåögt ett kosherstämpel, och man glömmer bort alla profeters ord, ända från Moses till Jesus i Uppenbarelseboken.

  MFS är litet och den messianska rörelsen är inte så stor, men det sker en förberedande anpassning i den övriga avfallna kristenheten också.

  Det man lärde ut för 20-30-40 år sedan gäller inte idag. Att Jesus skulle komma och hämta de troende till himlen strax innan vedermödan är en lära som inte gäller längre. Nu finns det ingen himmel (och ingen helvete) och Messias kommer således inte från himlen.

  Den judiske Moshiach däremot kanske är redan här, såsom judarna säger, …och resten är historia (skriven i förväg, som i 2 Thess 2:3-12.)

  ”Guds tempel” utlåvas, MFS-anhängare plus diverse sionistiska karismatiker, pingstvänner och evangelikaner är redan i exstas!

  ”Stor kraft” och ”tecken och under” låter som en väckelse, en POWER-väckelse!!!

  Och ”Guds tempel”, var den skall stå, i Rom eller i Jerusalem, den frågan kan varje kristen sionist svara på med att den skall stå i Jerusalem, och inte hos ungkarln med fiskarmössan i Rom.

 • Outsider, om inte Jeshua var en äkta människa, vad var han då?

 • outsider

  Hur skiljer man en äkta människa från en oäkta? Vad finns det för oäkta människor? Jag har aldrig hört talas om oäkta människor.

 • @outsider: En äkta människa är en människa som tillhör människosläktet. Oäkta människor var det som hedningarna i Lystra trodde att det fanns, gudar som stigit ned och blivit människor. ;)

 • outsider

  Johannes döparen säger att Jesus kom från himlen (Joh 3:31). Lukas säger att man bara menade att han var son till Josef (Lukas 3:23). Är Jesus då en äkta eller en oäkta människa?

 • Det Johannes döparen säger är absolut sant. Frågan är vad det betyder?

  Menar du att Jesus var en människa i himlen som kom ned? Jag förstår dig så.

 • outsider

  Det spelar absolut ingen roll hur du förstår mig.

  Det går att göra sig lustig över det där med ”att komma från himlen”. För unitarer finns det ingen himmel.

  Jag undrar bara vart Jesus tog vägen i Apg 1:2.

  Finns det ingen himmel att komma ifrån finns ingen himmel heller att att gå till.

  Jesus frågade en gång vissa av sina lärjungar med de här orden: ”Tar ni anstöt av det här? Vad skall ni då säga, när ni får se Människosonen stiga upp dit där han redan var? (Joh 6:61-62)

 • Det är klart att det finns en himmel! Vem har påstått något annat. Himlen är Guds boning och jorden är människornas boning. Det tillhör bibelns ABC.

  Du undviker att svara på närgångna frågor, men har lätt för att raljera och förvanska andras åsikter.

  Fråga: Outsider, var Jesus en människa i himlen som kom ned till jorden?

  Svara på frågan och slingra dig inte genom att tilldela mig olika invektiv.

 • outsider

  ”Det Johannes döparen säger är absolut sant. Frågan är vad det betyder?”

  Hur är det med vad Lukas säger? (i Lukas 3:23)

 • Outsider, var Jesus en människa i himlen som kom ned till jorden?

 • outsider

  ”….var Jesus en människa i himlen som kom ned till jorden?”

  Vilken dumm kuggfråga, helt i stil med den klassiska: ”om Gud har skapat världen, vem har skapat Gud då?”

 • outsider

  Dessutom var frågan redan besvarad med denna citat av Jesus (i Joh 6:61-62)

  ”Vad skall ni då säga, när ni får se Människosonen stiga upp dit där han redan var?”

 • @outsider: ”Vilken dumm kuggfråga, helt i stil med den klassiska: “om Gud har skapat världen, vem har skapat Gud då?””

  – Min fråga var bara en följdfråga utifrån det du säger. Om den logiska följdfråga är ”dum” så är förmodligen din åsikt av samma slag. ;)

 • outsider

  Vem är jag för att jag skulle bemästra Jesus med ”logiska följdfrågor”.

  Jesus säger att ”Människosonen skall stiga upp dit där han redan var.”

  Unitarer säger att det inte var så. Det är bara att välja vem man skall tro på.

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.