Pastor Christian Mölk | Vem såg Jesaja?

I Jesaja kapitel 6 får Jesaja komma inför Guds tron och får se YHWH, Gud själv:

“I det år då kung Ussia dog, såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en hade sex vingar: Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter och med två flög de. Och den ene ropade till den andre: ”Helig, helig, helig är Herren Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet.” Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka, och huset blev uppfyllt av rök. Då sade jag: ”Ve mig, jag förgås! Ty jag är en man med orena läppar och jag bor ibland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett Konungen, Herren Sebaot.” Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol, som han med en tång hade tagit från altaret. Med det rörde han vid min mun och sade: ”När nu detta har rört vid dina läppar, har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad.” Och jag hörde Herrens röst. Han sade: ”Vem skall jag sända och vem vill vara vår budbärare?” Då sade jag: ”Här är jag, sänd mig!” Han sade: ”Gå och säg till detta folk: Ni skall höra och höra, men inte förstå, och ni skall se och se, men inte begripa. Förhärda detta folks hjärta, gör deras öron döva och deras ögon blinda, så att de inte ser med sina ögon, hör med sina öron eller förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helade.” ” (Jesaja 6:1–10, SFB-98)

 • Jesaja såg med egna ögon Adonaj och YHWH.
 • Jesaja kallas till att vara Guds budbärare.
 • Folk lyssnar inte på Jesajas budskap eftersom deras hjärtan är förhärdade.

När aposteln Johannes i sitt evangelium citerar detta stycke från Jesaja så säger han plötsligt att den som Jesaja såg var Jesus:

“Fastän han hade gjort så många tecken inför dem, trodde de inte på honom. Så uppfylldes profeten Jesajas ord: Herre, vem trodde vad som predikades för oss, och för vem var Herrens arm uppenbarad? Alltså kunde de inte tro. Jesaja har också sagt: Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte ser med sina ögon och förstår med sina hjärtan och vänder om och blir botade av mig. Detta sade Jesaja, därför att han såg hans härlighet och talade om honom. Ändå var det många, även bland medlemmarna i Stora rådet, som trodde på honom. Men för fariseernas skull ville de inte bekänna det, för att de inte skulle bli uteslutna ur synagogan. De ville hellre bli ärade av människor än av Gud. Jesus ropade: ”Den som tror på mig, han tror inte bara på mig utan på honom som har sänt mig, och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. ” (Johannesevangeliet 12:37–45, SFB-98)

 • Jesaja såg YHWH sitta på tronen.
 • När Johannes citerar Jesaja säger han att det var Jesus som Jesaja såg.
 • Jesus säger: ”Den som ser mig, han ser honom som har sänt mig”.
 • Även Jesus generation var förhärdade.

Några frågetecken kring texterna:

 • Eftersom Jesaja såg YHWH men Johannes hävdar att Jesaja såg Jesus, betyder det då att Jesus är YHWH? Jesus själv säger: ”Jag och Fadern är ett.”
 • På samma sätt som Jesajas generation inte trodde på Jesajas budskap eftersom deras hjärtan var förhärdade så tror inte Jesus generation på Jesus eftersom även deras hjärtan är förhärdade. Vad innebar deras förhärdelse? Är det så att de inte kunde tro att Jesus är YHWH? Jesus själv verkar ju indikera detta när han säger: ”Den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. ”

 • Vem såg Jesaja?

  Dum fråga eftersom svaret finns i själva bibeltexten.
  Det var ju Den Evige Guden YHWH. Vem annars?

 • @: Så långt är vi helt överens SÅ.

  Men det är när vi kommer till nästa fråga som det blir mer intressant. Vem menade Johannes att Jesaja såg? Det verkar ju onekligen som att han menar att Jesaja såg Jesus. Betyder det då att Jesus är YHWH?

 • Johannes går inte in på frågan vem som sitter på Guds tron. Jag tror att han håller fast vid att det är YHWH som sitter på tronen, vem annars. Att Jesaja också såg Messias härlighet är en annan sak. Vad den Evige visade Jesaja en framtidsvision om den förhärligade Människosonen, säger texten väldigt lite om. Bibelns samstämmiga vittnesbörd är istället att Jeshua sitter på Guds högra sida. Kanske Jesaja såg honom sitta vid Guds högra sida?

  Varför inte tro det tydliga vittnesbördet av apostlarna, att vi har ”bara en Gud, Fadern, och en Herre Jeshua Messias”. ;)

 • @: ”Att Jesaja också såg Messias härlighet är en annan sak.”

  Det som texterna säger är att Johannes hävdar att Jesaja såg Jesus när Jesaja hävdar att han såg YHWH. Med detta vill jag visa att det inte alls är så konstigt och obibliskt att koppla ihop Jesus med YHWH som vissa kommentatorer hävdar. Visst kan man kalla det ologiskt att tro att Jesus är YHWH, men man kan inte kalla det för obibliskt i alla fall.

 • Christian: ”Det som texterna säger är att Johannes hävdar att Jesaja såg Jesus när Jesaja hävdar att han såg YHWH.”

  – Visa mig de texterna.

 • @: ”Visa mig de texterna.”

  Jesaja säger: ”Mina ögon har sett Konungen, Yhwh Sebaot.” (Jesaja 6:5).

  Johannes pratar om Jesus när han säger: ”Detta sade Jesaja, därför att han såg hans härlighet och talade om honom.” (Joh 12:41).

  Den ”han” som Johannes syftar på är ingen annan än Jesus, både före och efter citatet.

  Jesus förtydligar: ”Den som ser mig, han ser honom som har sänt mig.” (Joh 12:45).

 • Christian Mölk: ”“Detta sade Jesaja, därför att han såg hans härlighet och talade om honom.” (Joh 12:41).”

  – Johannes citerar ingenting av Jesajas text som handlar om konungen Herren Sebaot som sitter på sin tron. Han citerar en del av Jes. 53 och den del som är relevant för Johannes budskap, nämligen att Herren har förstockat en del av Israel. Att du läser in någon du önskar, är inte ett speciellt övertygande bevis.

  Aldrig någonsin kallas Jeshua för Herren Sebaot i Skriften. Duger inte Messias den levande Gudens son, så har man hamnat utanför apostlarnas bekännelse.

 • @: ”Johannes citerar ingenting av Jesajas text som handlar om konungen Herren Sebaot som sitter på sin tron. Han citerar en del av Jes. 53 och den del som är relevant för Johannes budskap, nämligen att Herren har förstockat en del av Israel.”

  I Jesaja 6 står det att Jesaja får se Herren Sebaot med sina egna ögon. Sen berättar Johannes för oss att det var Jesus som Jesaja såg. Alltså måste det finnas en nära förbindelse mellan Jesus och YHWH, en så nära förbindelse att Jesus kan säga: ”Den som ser mig, han ser honom som har sänt mig.”

  ”Duger inte Messias den levande Gudens son, så har man hamnat utanför apostlarnas bekännelse.”

  Men vad innebär det att Jesus är Guds Son? Aposteln Tomas visar detta genom sin bekännelse: ”Min Herre och min Gud!” Duger inte aposteln Tomas bekännelse?

  Du försöker insinuera att jag går utanför apostlarnas bekännelse, men apostlarna själva bekände ju att Jesus är Gud! Johannes skriver i sin prolog att Jesus är Gud och Tomas bekänner öppet inför alla att Jesus är Gud. Vem är det som har hamnat utanför apostlarnas bekännelse?

 • Christian Mölk: ”I Jesaja 6 står det att Jesaja får se Herren Sebaot med sina egna ögon. Sen berättar Johannes för oss att det var Jesus som Jesaja såg.”

  – Ja, Jesaja får se Herren Sebaot på hans tron, men Johannes skriver inte att det var Herren på sin tron som han såg när Jesaja säger att han såg Herrens härlighet. Johannes citerar överhuvudtaget inte trontexten. Märker du inte att du driver en krystad exeges som inte är baserad på den skrivna texten utan på en text du tänker in.

 • @: ”Ja, Jesaja får se Herren Sebaot på hans tron, men Johannes skriver inte att det var Herren på sin tron som han såg när Jesaja säger att han såg Herrens härlighet.”

  Jo, det gör faktiskt Johannes:

  ”Jesaja har också sagt: Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte ser med sina ögon och förstår med sina hjärtan och vänder om och blir botade av mig. Detta sade Jesaja, därför att han såg hans härlighet och talade om honom.”

  När sade Jesaja detta? Jo, efter att han hade fått se Herren Sebaot sitta på sin tron. Johannes skriver om exakt den händelse när Jesaja fick se YHWH och säger att det var Jesus härlighet som Jesaja såg.

  Detta är inte en krystad exeges, alla kommentarer jag har läst tolkar det på detta sätt. Till och med Jesus bekräftar att den som har sett Jesus också har sett Gud: ”Den som ser mig, han ser honom som har sänt mig.”

  Anledningen till att du inte kan se detta kanske är för att ditt hjärta är förhärdat?

 • Christian Mölk: ”Jo, det gör faktiskt Johannes: “Jesaja har också sagt: Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte ser med sina ögon och förstår med sina hjärtan och vänder om och blir botade av mig. Detta sade Jesaja, därför att han såg hans härlighet och talade om honom.”

  När sade Jesaja detta? Jo, efter att han hade fått se Herren Sebaot sitta på sin tron.”

  – Nej, det är något du läser in i texten. Det finns två citat från Jesaja bok det första är från kap 53 om Herrens lidande tjänare. Det senare är om den förstockelse som Gud låtit komma över en del av det judiska folket. När Johannes skriver: ”Jesaja har också sagt”, så refereras det inte till trontexten. Johannes nämner inte ett ord om Herren som sitter på tronen. Skulle inte Jesaja kunna se Messias härlighet utan att det är Herren Sebaots härlighet? Du kan inte bygga en bevisföring utifrån en obefintlig text.

  Vad var det som folket skulle tro? Var det att Jeshua var Herren Sebaot? Eller var det att han var Människosonen, d v s Messias? Låt oss läsa några verser tidigare från Joh 1234-36. Det är alltid bra att läsa hela sammanhanget:

  ”Då sade folket till honom: ”Vi har hört i lagen att Messias skall stanna kvar för alltid. Hur kan då du säga att Människosonen måste bli upphöjd? Vad är det för en Människoson?” Jesus sade till dem: ”Ännu en kort tid är ljuset ibland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset, medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn.” När Jesus hade sagt detta drog han sig tillbaka och dolde sig för dem. Fastän han hade gjort så många tecken inför dem, trodde de inte på honom. ”

  Förstockelsen innebar alltså att de inte kunde se att Jeshua var Människosonen, den som förknippas med Daniels bok.

  Att beskylla för att jag är förhärdad tycker jag inte hedrar dig. Går det inte att samtala utan sådana beskyllningar?
  Mvh

 • @: ”Skulle inte Jesaja kunna se Messias härlighet utan att det är Herren Sebaots härlighet? Du kan inte bygga en bevisföring utifrån en obefintlig text.”

  Om det du stämmer, vart i Jesaja står det att Jesaja får se Messias härlighet?

  Johannes kopplar an till Jesajas syn av YHWH när han skriver: ”Detta sade Jesaja, DÄRFÖR att han såg hans härlighet”. När sade Jesaja detta? Jo, efter att han hade sett YHWH. Jag förstår inte hur man kan tolka detta på något annat sätt, och alla kommentatorer jag har läst tolkar det på just detta sätt. Även Jesus bekräftar detta: ”Den som ser mig, han ser honom som har sänt mig.”

  ”Att beskylla för att jag är förhärdad tycker jag inte hedrar dig. Går det inte att samtala utan sådana beskyllningar?”

  Jo, du har rätt. Jag ber om ursäkt.

 • C Mölk!

  Det är lite konstigt att man har så svårt för att inse fakta, att Jesus är YHWH, men det kommer av en undervisning som kallas sändebudsprincipen, som Glenn Kärnerup skrivit, men faktum är att den tankegången inte är hållbar, för den gör Jesus till en lögnare om sig själv.

  Jag har skrivit lite om detta på min nystartade blogg och jag tror att det är viktigt att fler bemöter dessa falska läror, att Jesus inte är YHWH!

  Mvh Bj

 • @Björn Jönsson: Tack för de orden Björn!

  Skönt att höra positiva ord för en gångs skull. Trots att MFS är en försvinnande liten del av svensk kristenhet så gör de väldigt mycket väsen av sig.

 • MFS hade sju lugna år från början, men det var tidningen Dagen som började drevet så att det blev väsen. :)

  Björn, var finner man uppmaningar från apostlarna att man skall tro att Jeshua är YHWH?

  Christian, jag kan sätta mig in i ditt synsätt, men för varje ”bevis” du presenterar kan jag presentera tio som motsäger det du hävdar. Jag tror att du inser att det handlar om ett selekterande av texter från båda sidor vid det här laget.
  Allt gott!

 • Så,

  Ja, jag vet att det finns olika sätt att läsa Bibeln på. Det som stör mig mest är när somliga påstår att jag är obiblisk som tror att Jesus är Gud. Det må vara en ologisk och barnslig tro, men det är inte en obiblisk tro.

 • Christian Mölk: ”Ja, jag vet att det finns olika sätt att läsa Bibeln på. Det som stör mig mest är när somliga påstår att jag är obiblisk som tror att Jesus är Gud.”

  – Varför blir du störd över det? Har inte andra lika stor rätt att hävda att din åsikt är obiblisk?

 • SÅ!

  Sändebudsprincipen faller, för om den gäller för Jesus, då är han inte vägen, sanningen och livet, det måste i så fall vara Gud själv som är detta, alltså vägen till sig själv.
  Förstår du, om Jesus är sändebud och talar utifrån att det är Gud som talar, du vet enligt Glenns tanke, änglarna talade som om de var Gud själv och om Jesus gjorde det, då blir hans ord om vägen, sanninge och livet inte sanna, eftersom att det egentlige är Gud som säger dessa ord, så är det logiska att Gud själv är vägen sanningen och livet. Detta gör Jesus till en lögnare och hela frälsningsplanen faller.

  En intressant iaktagelse jag hade, var att Jesus inte säger att fadern är i honom först, utan att han är i fadern och fadern i honom, trots att skriften säger att Gud var i sonen.
  Vad kan detta betyda, jo det betyder att man inte kan särskilja dem från varandra, de är en fullkomlig enhet, därför kan Jesus säga, den som har sett mig har sett fadern, eller nu känner ni honom och har sett honom!

  Bb

 • Björn Jönsson: ”Sändebudsprincipen faller, för om den gäller för Jesus, då är han inte vägen, sanningen och livet, det måste i så fall vara Gud själv som är detta, alltså vägen till sig själv.”

  – Jag ogillar att säga det, men detta är rent svammel. Den som presenterade sig som den Evige i den brinnande busken, var en ängel. Så säger texten och Stefanus säger detsamma i sitt försvarstal. problemet är att ni har en för liten Gud, han får inte plats i en buske.

  Istället för att presentera dina egna filosofiska tankar, ge exempel på att apostlarna förkunnar att man måste tro att Jesus är den Evige YHWH! Vår grund är apostlarnas undervisning och om dom är tysta om denna sak, så tycker jag du också skall vara tyst. Och naturligtvis också tvärt om.

 • SÅ!

  Du kan ju läsa vad jag skriver på min blogg om detta, fast det kanske du redan gjort?

  Det är helt sant att det var en ängel som uppenbarade sig för Moses, även för Abraham, men man kan inte likaställa Jesus, eller andra GTs profeter med detta, för ingen av dem säger, jag är Abrahams, isaks och jakobs Gud, inte ens Jesus säger så och jag menar om en ängel på GTs tid uppenbarat sig och sagt, jag är vägen sanningen och livet, så hade det kunnat vara troligt, för då säger ju Gud själv genom ängeln detta. Men när det gäller Jesu ord, jag är vägen sanningen och livet, så kan det utifrån sändebudsprinsipen inte vara så, för då blir Gud själv den som är det Jesus säger och då blir Jesus en lögnare.

  Sen tycker jag att det är tråkigt att du blir hård i din ton, men jag förlåter dig för det!

  Bj

 • Björn B ”Men när det gäller Jesu ord, jag är vägen sanningen och livet, så kan det utifrån sändebudsprinsipen inte vara så, för då blir Gud själv den som är det Jesus säger och då blir Jesus en lögnare”

  — eller så sa inte Jesus det,, har du funderat över det?

 • @Lewanu:

  eller så sa inte Jesus det,, har du funderat över det?

  – Nej det har jag inte, jag tror ju att det som står är sant.

  Har du funderat över det?

  Bj

 • Björn ”- Nej det har jag inte, jag tror ju att det som står är sant”

  – VILKEN av alla översättningar på svenska, engelska osv tror du är sann då? De skiljer sig trots allt åt på väldigt viktiga punkter ofta.

 • @Lewanu: Jag har inte hittat en enda översättning som inte har med att Jesus säger ”Jag är” vägen. Så på den här punkten verkar de inte skilja sig så mycket.

 • Björn: ”Sen tycker jag att det är tråkigt att du blir hård i din ton, men jag förlåter dig för det!”

  – Du behöver inte förlåta mig eftersom jag inte skrivit något felaktigt.

  Istället för att föra in andra ämnen, presentera texter från apostlarna att man skall tro att Jeshua är den Evige YHWH. Det gäller även dig Christian. Det finns flera referat från apostlarnas omvändelseförkunnelse att hämta material från. Dom kan bara inte ha missat det som anses så väsentligt.

 • @: Jag tycker det är viktigt att man håller isär frågorna ”är Jesus YHWH?” och ”måste man tro att Jesus är YHWH för att bli frälst?”

 • @Christian Mölk: SÅ: Jag tycker det är viktigt att man håller isär frågorna “är Jesus YHWH?” och “måste man tro att Jesus är YHWH för att bli frälst?”

  – Om inte apostlarna uttalade sig om Jeshua är den Evige Guden YHWH, så är det ointressant att beröra den.

  Fråga: Förkunnade apostlarna att Jeshua var den Evige YHWH? E n sådan oerhört mot judendomen revolutionerande uppfattning, att en människa är Israels Gud, kan väl inte ha gått förbi spårlöst.

 • @: ”Fråga: Förkunnade apostlarna att Jeshua var den Evige YHWH?”

  Aposteln Johannes skrev det: “I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. ” (Johannesevangeliet 1:1)

  Aposteln Tomas bekände det: “Thomas svarade honom: ”Min Herre och min Gud!” ” (Johannesevangeliet 20:28)

  Aposteln Paulus skrev det: “medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. ” (Titusbrevet 2:13)

  Hebreerbrevets författare skrev det: “Men om Sonen säger han: Gud, din tron står i evigheters evighet, och rättens spira är ditt rikes spira. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. ” (Hebreérbrevet 1:8–9)

 • @Christian Mölk: Allt detta är inga uppmaningar att tro att Jeshua är YHWH. Dessa bibeltexter är beroende av att man sätter skiljetecknen på rätt ställe eller att meningsbyggnaden görs på ett spec sätt.

  Vi har en kristallklar specifikation vad som var alla apostlarnas förkunnelse, men den vill ni inte höra talas om. 1 Kor 15:1-11.

 • @: ”Allt detta är inga uppmaningar att tro att Jeshua är YHWH.”

  Du frågade om apostlarna förkunnade att Jesus är YHWH och jag visade på 4 Bibelord där de gör just detta. Eller anser du inte att breven är apostlarnas undervisning?

 • Christian, dessa texter har vi tuggat igenom så många gånger och du vet mycket väl att det finns andra läsarter eller översättningar som inte översätter så. Tomas bekännelse finns det minst fyra tolkningar av. De är alltså inga som helst bevis.

  Däremot finns det klara texter som inte går att bortförklara på ett trovärdigt sätt och en av alla dessa texter är Joh 17:3 ”Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.”

  Inte ens Svenska Folkbibeln har lyckats trixa med den. :)

 • @: Helt ärligt så tror jag inte att du har förstått vad treenighetsläran egentligen säger.

  Aldrig någonsin har jag försökt förklara bort att det finns en skillnad mellan Fadern och Sonen. Jag har aldrig hävdat att Jesus är Fadern. Jag har heller aldrig hävdat att det är något konstigt att Jesus pratar om sin Fader som Gud. Att du insinuerar att Folkbibeln skulle ha i ambition att trixa bort sådana texter bevisar att du inte har förstått treenigheten alternativt att du försöker lägga falska påståenden i min mun.

 • SÅ och Lewanu!

  Det är ganska mycket Jesus sa om sig själv som blir ogilitgt utifrån sändebudsprincipen.
  För om man skall göra sändebudsprincipen gällande, så är det så, precis som änglarna som talade i Guds person, ex jag är Abrahams, Isaks och jakobs Gud, så var ju detta som om Gud själv talade, men som sagts, om denna princip skall vara gällande, då faller alla påstående Jesus gör om sig själv, eftersom att det då är Gud själv som säger orden, Jesus talar utifrån den principen i Guds person. Då tillfaller ju de orden Jesus säger om sig själv Gud, men då är Jesus inte dörren, inte den gode herden, inte ljuset, inte…. ja hur mycket som helst.
  Det Jesus säger om sig själv blir alltså inte sanning, trots att Jesus är sanningen och trots att han enligt lagen inte fick ljuga!

  Detta är värt att tänka på, eftersom det menas att Jesus var ett sändebud likt de änglar som talade i Guds person i GT.
  Änglarna i GT var HERRENS änglar, Jesus är Guds son, det är en väldig skillnad. Jesus talade inte i Guds person som dessa änglar gjorde, han talade utifrån sig själv vad fadern visat honom, om inte så är Jesus en falsk profet som talar lögn!

  Denna sändebudsprincip är inte hållbar för att förklara att Jesus inte är Gud!

  Bb

 • @Björn Jönsson: En mycket intressant iakttagelse. Den skulle jag vilja se hur MFS förklarar.

 • Christian, jag har fördrag om du inte behärskar svenska fullt ut, men lämna gärna denna vers till en svensklärare för en analys, vem som är den ende sanne Guden.

  Joh 17:3 “Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.”

  Den ende sanne Guden är den som sände Jeshua. Han sände inte sig själv. :)

  ”… så har vi bara en Gud, Fadern, och en Herre Jeshua Messias…”

  Dom passar som hand i handske. ;)

 • Björn, förstår du egentligen själv vad du skriver? Det är ett cirkelresonemang.

  Jeshua sa att ”de ord jag talar är inte mina egna utan dens ord som har sänt mig” (fritt från minnet).
  Det låter precis som om Jeshua vore sänd. Han är det också, av sin Gud och Fader.

  YHWH behöver ingen Gud, i så fall vore han en avgudadyrkare. :)

 • @: Treenigheten bygger på att Gud är en men samtidigt tre. Du blandar ihop dessa två perspektiv hela tiden vilket får mig att misstänka att du inte har förstått vad treenigheten går ut på? Det blir väldigt svårt att diskutera treenigheten med dig om du inte ens har förstått vad det är för något.

  I sin mänsklighet kan Jesus vara vår broder, frestas att synda och dö för våra synder. I sin gudomlighet kan Jesus vara ett med sin Fader, leva ett syndfritt liv och uppstå från döden. Jesus är både Gud och människa.

 • @:

  Björn, förstår du egentligen själv vad du skriver? Det är ett cirkelresonemang.

  Jeshua sa att “de ord jag talar är inte mina egna utan dens ord som har sänt mig” (fritt från minnet).

  – Ja det sa han, fadern visade vad han skulle säga, men om sändebudsprincipen skall gälla, så faller alla de ord Jesus sa om sig själv, de tillfaller då fadern, eftersom Jesus då talar i Guds person. Det blir då fadern som är världens ljus, som är vägen, sanningen och livet, som är dörren, osv.
  Det kan ju knappast vara så att jesus ibland talar utifrån egen person och ibland i Guds person.

  Att Jesus var sänd av Fadern är ju uppenbart, men där slutar all liket med sändebudsprincipen.

  Änglarna talade i Guds person, de sa, jag är Abraham, Isak och Jakobs Gud, så gjorde inte de utsända profeterna, inte heller Jesus, för han sa till skillnad från dessa andra sändebud, jag och fadern är ett, den som sett mig har sett fadern.

  När Jesus hade något att säga om Gud fadern, så gjorde han inte det genom att säga, jag, utan hänvisade till fadern. Änglarna sa jag när de talade i Guds person, profeterna i GT sa, så säger herren, eller, så säger Herren HERREN.

  Profeterna i GT hänvisade aldrig till sig själva, änglarna som talade i Guds person, hänvisade till sig själva. Jesus hänvisade till sig själv när han talade vad Gud visat att han skulle tala.

  Om Jesus är ett sändebud utifrån sändebudsprincipen, då blir de ord han säger om sig själv ogiltiga, de tillfaller ju Gud och då faller hela evangelium!

  Bj

 • teo

  jes 714. Så skall då Herren själv giva eder ett tecken: Se, den unga
  kvinnan skall varda havande och föda en son, och hon skall giva
  honom namnet Immanuel[1].

 • teo

  jesaja såg dan 7.9 jesu far och han sa det ska födas en telning

  herrens arm

  jes 53

  5. Och vad skall jag nu göra här, säger HERREN, nu då man har fört
  bort mitt folk utan sak, nu då dess tyranner så skräna, säger
  HERREN, och mitt namn beständigt, dagen igenom, varder smädat?
  6. Jo, just därför skall mitt folk få lära känna mitt namn, just
  därför skall det förnimma på den dagen, att jag är den som
  talar; ja, se här är jag.
  7. Huru ljuvliga äro icke glädjebudbärarens fotsteg,
  när han kommer över bergen
  för att förkunna frid och frambära gott budskap
  och förkunna frälsning,
  i det han säger till Sion:
  »Din Gud är nu konung!»
  8. Hör, huru dina väktare upphäva sin röst
  och jubla allasammans,
  ty de se för sina ögon, huru HERREN
  vänder tillbaka till Sion.
  9. Ja, bristen ut i jubel tillsammans,
  I Jerusalems ruiner;
  ty HERREN tröstar sitt folk,
  han förlossar Israel.
  10. HERREN blottar sin heliga
  arm inför alla hedningars ögon,
  och alla jordens ändar få se
  vår Guds frälsning.

  1. Men vem trodde, vad som predikades för oss,
  och för vem var HERRENS arm uppenbar?
  2. Han sköt upp såsom en ringa telning inför honom,
  såsom ett rotskott ur förtorkad jord

  HERREN + HERRENS arm är två skilda

 • teo

  apropå änglar björn

  26. Men vad nu det angår, att de döda uppstå, haven I icke läst i
  Moses’ bok, på det ställe där det talas om törnbusken, huru Gud
  sade till honom så: ‘Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och
  Jakobs Gud’?
  27. Han är en Gud icke för döda, utan för levande. I faren mycket
  vilse.»

  mark 12

 • teo

  menar ni på fullt allvar genom den helige ande

  att 2 mose 24 + 33 är änglar

  9. Och Mose och Aron, Nadab och Abihu och sjuttio av de äldste i
  Israel stego ditupp.
  10. Och de fingo se Israels Gud; och under hans fötter var likasom
  ett

  2 mose 3

  2. Där uppenbarade sig HERRENS ängel för honom i en eldslåga som
  slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden, och att
  busken dock icke blev förtärd.
  >5 Mos. 33,16. Apg. 7,30 f.
  3. Då tänkte Mose: »Jag vill gå ditbort och betrakta den underbara
  synen och se varför busken icke brinner upp.»
  4. När då HERREN såg att han gick åstad för att se, ropade Gud till
  honom ur busken och sade: »Mose! Mose!» Han svarade: »Här är
  jag.»
  5. Då sade han: »Träd icke hit; drag dina skor av dina fötter, ty
  platsen där du står är helig mark.»
  >Jos. 5,15.
  6. Och han sade ytterligare: »Jag är din faders Gud, Abrahams Gud,
  Isaks Gud och Jakobs Gud.» Då skylde Mose sitt ansikte, ty han
  fruktade för att se på Gud.

  läs detta 100 ggr enbart citera

  7. Men Mose hade för sed att taga tältet och slå upp det ett stycke
  utanför lägret; och han kallade det »uppenbarelsetältet». Och
  var och en som ville rådfråga HERREN måste gå ut till
  uppenbarelsetältet utanför lägret.
  8. Och så ofta Mose gick ut till tältet, stod allt folket upp, och
  var och en ställde sig vid ingången till sitt tält och skådade
  efter Mose, till dess han hade kommit in i tältet.
  9. Och så ofta Mose kom in i tältet, steg molnstoden ned och blev
  stående vid ingången till tältet; och han talade med Mose.

 • teo

  hur svårt kan det egentligen vara att förstå att HERREN är Jesu far den gamle av dagar som var på sinai med massvis av änglar
  de såg rösterna enligt grundtext

  5 mose 33

  2. han sade:
  »HERREN kom från Sinai,
  och från Seir gick hans sken upp för dem;
  han kom fram i glans från berget Paran,
  ut ur hopen av mångtusen heliga;

  dan 7 9. Medan jag ännu såg härpå, blevo troner framsatta, och en som var
  gammal satte sig ned. Hans klädnad var snövit, och håret på hans
  huvud var såsom ren ull; hans tron var av eldslågor, och hjulen
  därpå voro av flammande eld.
  >Upp. 1,14. 4,2 f.
  10. En flod av eld strömmade ut från honom, tusen gånger tusen voro
  hans tjänare, och tio tusen gånger tio tusen stodo där till hans
  tjänst. Så satte man sig ned till doms, och böcker blevo
  upplåtna.
  >Ps. 68,18. 97,3. 103,20 f. Upp. 5,11. 20,12.
  11. Medan jag nu såg härpå, skedde det att, för de stora ords skull
  som hornet talade — medan jag ännu såg härpå — djuret dödades
  och dess kropp förstördes och kastades i elden för att brännas
  upp.
  12. Från de övriga djuren togs ock deras välde, ty deras livslängd
  var bestämd till tid och stund.

  13. Sedan fick jag, i min syn om natten, se huru en som liknade en
  människoson kom med himmelens skyar; och han nalkades den gamle
  och fördes fram inför honom.

 • teo

  2 mose 19 menar ni på fullt allvar att det är änglar lärs det ut så på bibelskolor

  16. På tredje dagen, när det hade blivit morgon, begynte det dundra
  och blixtra, och en tung molnsky kom över berget, och ett mycket
  starkt basunljud hördes; och allt folket i lägret bävade.
  >5 Mos. 33,2.
  17. Men Mose förde folket ut ur lägret, Gud till mötes; och de
  ställde sig nedanför berget.
  18. Och hela Sinai berg höljdes i rök, vid det att HERREN kom ned
  därpå i eld; och en rök steg upp därifrån, lik röken från en
  smältugn, och hela berget bävade storligen.
  >5 Mos. 4,11 f. Hebr. 12,18 f.
  19. Och basunljudet blev allt starkare och starkare. Mose talade,
  och Gud svarade honom med hög röst.
  20. Och HERREN steg ned på Sinai berg, på toppen av berget, och
  HERREN kallade Mose upp till bergets topp; då steg Mose ditupp.
  21. Och HERREN sade till Mose: »Stig ned och varna folket, så att de
  icke tränga sig fram för att se HERREN, ty då skola många av dem
  falla.
  >2 Mos. 33,20.
  22. Jämväl prästerna, som få nalkas HERREN, skola helga sig, för att
  HERREN icke må låta dem drabbas av fördärv.»
  23. Men Mose svarade HERREN: »Folket kan icke stiga upp på Sinai
  berg, ty du har själv varnat oss och sagt att jag skulle märka
  ut en gräns omkring

 • C Mölk!

  På aletheia finns bra undervisning om detta ämne, om Jesus är Gud!

  Jesus – från 1 Mosebok till Uppenbarelseboken!

  bj

 • teo

  menar ni på fullt allvar att Jesus är jehova HERREN dan 7:9 kommen i köttet björn

  översteprästen fick en gång uttala det dolda namnet på försoningsdagen
  och när han uttalade det satte leviternas lovsången igång för det var så heligt och ö präst kunde dö om uttalet gjordes fel

  därför fick ingen höra det leviternas lovsång dränkte ljudet av ö prästen

  en enda gång per år fick den gamles namn uttalas och då av ö präst

  tror ni på fullt allvar att ö präst inte hade förstånd att maskera namnet så att ingen fick veta det och jag är är en maskering därför säger jesus säg bara Fadern

  4 mose 16

  detta inger respekt hos ö präst alla är rädda om sitt liv pga av självbevarelsedrift

  4. När Mose hörde detta, föll han ned på sitt ansikte.
  5. Sedan talade han till Kora och hela hans hop och sade: »I morgon
  skall HERREN göra kunnigt vem som hör honom till, och vem som är
  den helige åt vilken han giver tillträde till sig. Och den han
  utväljer, honom skall han giva tillträde till sig.
  6. Gören nu på detta sätt: tagen edra fyrfat, du Kora och hela din
  hop,
  7. och läggen eld i dem och strön rökelse på dem inför HERRENS
  ansikte i morgon; den man som HERREN då utväljer, han är den
  helige. Ja, nu må det vara nog, I Levi söner.»

  16. Och Mose sade till Kora: »Du och hela din hop mån inställa eder
  inför HERRENS ansikte i morgon, du själv och de, så ock Aron.
  17. Och var och en av eder må taga sitt fyrfat och lägga rökelse
  därpå, och sedan bära sitt fyrfat fram inför HERRENS ansikte,
  två hundra femtio fyrfat; du själv och Aron mån ock taga var
  sitt fyrfat.»
  18. Och de togo var och en sitt fyrfat och lade eld därpå och
  strödde rökelse därpå, och ställde sig vid ingången till
  uppenbarelsetältet; och Mose och Aron likaså.
  19. Och Kora församlade mot dem hela menigheten vid ingången till
  uppenbarelsetältet. Då visade sig HERRENS härlighet för hela
  menigheten.
  20. och HERREN talade till Mose och Aron och sade:
  21. »Skiljen eder från denna menighet, så skall jag i ett ögonblick
  förgöra dem.»
  22. Då föllo de ned på sina ansikten och sade: »O Gud, du Gud som
  råder över allt kötts anda, skall du förtörnas på hela
  menigheten, därför att en enda man syndar?»
  23. Då talade HERREN till Mose och sade:
  24. »Tala till menigheten och säg: Dragen eder bort ifrån platsen
  runt omkring Koras, Datans och Abirams lägerställe.»

  25. Och Mose stod upp och gick till Datan och Abiram, och de äldste
  i Israel följde honom.
  26. Och han talade till menigheten och sade: »Viken bort ifrån dessa
  ogudaktiga människors tält, och kommen icke vid något som
  tillhör dem, på det att I icke mån förgås genom alla deras
  synder.»
  27. Då drogo de sig bort ifrån platsen runt omkring Koras, Datans
  och Abirams lägerställe; men Datan och Abiram hade gått ut och
  ställt sig vid ingången till sina tält med sina hustrur och
  barn, både stora och små.
  28. Och Mose sade: »Därav skolen I förnimma att det är HERREN som
  har sänt mig för att göra alla dessa gärningar, och att jag icke
  har handlat efter eget tycke:
  29. om dessa dö på samma sätt som andra människor dö, eller drabbas
  av hemsökelse på samma sätt som andra människor, så har HERREN
  icke sänt mig;
  30. men om HERREN här låter något alldeles nytt ske, i det att
  marken öppnar sin mun och uppslukar dem med allt vad de hava, så
  att de levande fara ned i dödsriket, då skolen I därav veta att
  dessa människor hava föraktat HERREN.»
  31. Och just som han hade slutat att tala allt detta, rämnade marken
  under dem,
  32. och jorden öppnade sin mun och uppslukade dem och deras hus och
  allt Koras folk och alla deras ägodelar;
  33. och de foro levande ned i dödsriket, de med allt vad de hade,
  och jorden övertäckte dem, och så utrotades de ur församlingen.
  34. Och hela Israel, som stod runt omkring dem, flydde vid deras
  rop, ty de fruktade att bliva uppslukade av jorden.
  35. Men eld gick ut från HERREN och förtärde de två hundra femtio
  männen som hade burit fram rökelse.

  36. Och HERREN talade till Mose och sade:
  37. »Säg till Eleasar, prästen Arons son, att han skall taga
  fyrfaten ut ur branden, men kasta ut elden i dem långt bort,
  38. ty de hava blivit heliga. Och dessa fyrfat — de mäns som genom
  sin synd förverkade sina liv — dem skall man hamra ut till
  plåtar för att därmed överdraga altaret; ty de hava varit
  framburna inför HERRENS ansikte och hava därigenom blivit
  heliga. Och de skola så vara ett tecken för Israels barn.»
  39. Då tog prästen Eleasar kopparfyrfaten som de uppbrända männen
  hade burit fram, och man hamrade ut dem för att därmed överdraga
  altaret,
  40. till en påminnelse för Israels barn att ingen främmande, ingen
  som icke vore av Arons säd, måtte träda fram för att antända
  rökelse inför HERRENS ansikte, på det att det icke skulle gå
  honom såsom det gick Kora och hans hop: allt i enlighet med vad
  HERREN hade sagt honom genom Mose.

 • teo

  om Jesus är Jehova då har han vekligen blivit snäll

  nej shema gudar i plural kan nog stämma dvs HERREN + HERRENS arm som föds dvs dan 7:9-13 det visste ö prästerna om även henok

  1 Kapitlet.

  Henochs välsignelseord, hvarmed han välsignade de utvalda och rättfärdiga, som skola vara tillstädes på bedröfvelsens dag, då alla onda och ogudaktiga varda aflägsnade.
  2. Och då sade Henoch, en rättfärdig man, hvars ögon Gud hade öppnat, så att han såg en helig syn i himlarna, hvilken änglarna visade mig, och av dem hörde jag allt, och jag visste hvad jag såg; men det är icke för detta släkte, utan för de framtida släkten, som skola komma.
  3. Om de utvalda talade jag och rådplägade om dem med den Helige och Store, hvilken skall framträda ur sin boning, med världens Gud.
  4. Och därifrån skall han nedstiga på Sinai berg och synas med sina härskaror och visa sig på himmelen i sin makts starkhet.

  även den onde kallas en gud 2 kor 4
  4. Ty de otrognas sinnen har denna tidsålders gud så förblindat,
  att de icke se det sken som utgår från evangelium om Kristi,
  Guds egen avbilds, härlighet.

 • @teo:

  Lyssna på undervisningen på Aletheia ger, så kanske något klarnar!

  Bj

 • @Björn Jönsson: Jag tycker du har intressanta poänger vad gäller sändebudsprincipen. Jag är ingen expert på området men jag tycker sändebudsprincipen faller så fort man börjar läsa Hebreerbrevet.

 • @Christian Mölk:

  Jag är inte heller någon expert, men jag har bett till Gud om att han skall visa det felaktiga i denna förnekelseundervisning och där en av grundbulltarna är sändebudsprincipen och jag tror han gjort det!

  Har du läst Glenns sida om detta?

  Bj

 • @Björn Jönsson: Jag har läst en del av hans undervisning och kan konstatera att han gör ett avancerat försök till att förklara bort det uppenbara.

  Jag tror att det är omöjligt att förstå att Jesus är Gud genom att argumentera eller diskutera. Jag tror att enda sättet är genom att möta honom och få det uppenbarat. Först då kan man se på Jesus och utbrista: ”Min Herre och min Gud!”

  Dessvärre tror jag också att det är fullt möjligt att gå så djupt in i det judiska tänkandet att man förhärdar sitt hjärta så att man inte längre kan tro att Jesus är Gud.

 • @Christian Mölk:

  I det du skriver, håller jag tillfullo med dig!

  Lyssnade till Aletheias undervisning i dag, han pekar väldigt tydligt på vem Jesus är, det enda man undra är, varför en del blundar så hårt för att Jesus är Gud?

  Bj

 • @Björn Jönsson: Det är ju till viss del det som den här bloggposten handlar om.

  Jesaja fick se Gud och kallades till att predika, men Jesajas generation trodde inte på honom eftersom de var förhärdade. Johannes skriver att Jesaja såg Jesus och att Jesus generation inte trodde på Jesus eftersom de var förhärdade. Vad var det de inte trodde på om Jesus? Jo, att ”den som ser mig, han ser honom som har sänt mig.”

  Jag tycker det är bra att det hebreiska perspektivet lyfts fram och att vi fördjupar oss i det judiska tänkandet för att få en större förståelse av Jesus. Men det finns samtidigt en risk att man går så djupt in i det judiska tänkandet att man sällar sig till de judar som på Jesu tid inte kunde acceptera Jesus eftersom de ansåg att han ”gjorde sig själv till Gud”. Det finns en risk att man plockar upp en sten och står redo att stena den som har mött Jesus och fått uppenbarat vem Jesus är.

 • teo

  björn ja eller nej är jesus dan 7:9 kommen i köttet enbart bibelcitat mvh

 • Björn: ”Men det finns samtidigt en risk att man går så djupt in i det judiska tänkandet att man sällar sig till de judar som på Jesu tid inte kunde acceptera Jesus eftersom de ansåg att han “gjorde sig själv till Gud”.”

  – Ja, det är ju det ni gjort! Tro inte så mycket på Jeshuas judiska kritiker. :)

  ”Tro på Gud, tro också på mig”, sa Jeshua. Varför kan ni inte tro det? Är det inte dags att sluta med förnekelseteologin? ;)

 • @: Jesaja säger att det bara finns en Frälsare; Gud. Så om ni skiljer på Jesus och Gud, blir det inte två Frälsare då?

 • @Christian Mölk: Nej, det är Gud som är Frälsaren, men han frälsar genom Jeshua som är hans tjänare. Du har väl läst om Herrens (YHWH´s) lidande tjänare som Jesaja profeterar om? Den andra personen i Gudomen kan knappast vara en tjänare till YHWH.

  Tro på Gud, tro också på Jeshua! ;)

 • teo

  björn ja eller nej var dessa 2 gestalter far+son som i texten är åtskilda var de med innan allt skapades..dvs

  var den gamle med och var människosonen med ja eller nej

  dan 7 9. Medan jag ännu såg härpå, blevo troner framsatta, och en som var
  gammal satte sig ned. Hans klädnad var snövit, och håret på hans
  huvud var såsom ren ull; hans tron var av eldslågor, och hjulen
  därpå voro av flammande eld.
  >Upp. 1,14. 4,2 f.
  10. En flod av eld strömmade ut från honom, tusen gånger tusen voro
  hans tjänare, och tio tusen gånger tio tusen stodo där till hans
  tjänst. Så satte man sig ned till doms, och böcker blevo
  upplåtna.
  >Ps. 68,18. 97,3. 103,20 f. Upp. 5,11. 20,12.
  11. Medan jag nu såg härpå, skedde det att, för de stora ords skull
  som hornet talade — medan jag ännu såg härpå — djuret dödades
  och dess kropp förstördes och kastades i elden för att brännas
  upp.
  12. Från de övriga djuren togs ock deras välde, ty deras livslängd
  var bestämd till tid och stund.

  13. Sedan fick jag, i min syn om natten, se huru en som liknade en
  människoson kom med himmelens skyar; och han nalkades den gamle
  och fördes fram inför honom

  Min gudsbild

  bibeln beskriver den gamle i dan 7.9 som fadern Gud själv.. Gud den allsmäktige..
  Israels gud.. upp4.. han som var som är och som ska komma den osynlige som var på Sinai och kallas HERREN..

  därefter beskriver bibeln en människoson. dan 7.13 som MESSIAS …som fanns i skapelsens början som är avbilden av den osynlige guden dvs dan 7.9 och förstfödd före allt skapat …hebr1…

  MESSIAS är dan 7.9 härlighets återsken och dan 7.9 väsens avbild… upp 1.13..

  det är Messias som kommer till jorden i kroppslig gestalt och denne helige ande ..monogenos theos.. enfödde gud… får namnet jesus …alltså …1 joh 4.2 ….Jesus är MESSIAS kommen i köttet… Jesus är alltså inte Fadern Gud själv dan 7.9

  alltså… det finns en GUD dan 7.9 och en MESSIAS dan 7.13 i skapelsens början 2 gestalter Far och Son

  Gud är han såsom född av Faderns väsen före all tid, och människa är han såsom född av moderns väsen i tiden.

  kort o koncist
  nu förtydligar jag texten ..lägger in egna anteckningar i den citerade texten

  Efes 1:
  17 Och min bön är att vår Herres, Jesu Kristi, Gud, härlighetens Fader ..dvs Jesu Fader, …..må giva eder en visdomens och uppenbarelsens ande till kunskap om sig,…..dvs Jesu Fader…

  1 kor 8:
  3 Men den som älskar Gud, han är känd av honom.
  4 Vad alltså angår ätandet av kött från avgudaoffer, så säger jag detta: Vi veta visserligen att ingen avgud finnes till i världen, och att det icke finnes mer än en enda Gud.
  5 Ty om ock några så kallade gudar skulle finnas, vare sig i himmelen eller på jorden — och det finnes ju många ”gudar” och många ”herrar” —
  6 så finnes dock för oss allenast en enda Gud: Fadern, av vilken allt är, och till vilken vi själva äro, och en enda Herre: Jesus Kristus, genom vilken allt är, och genom vilken vi själva äro.

  Efes 3:
  10 Ty Gud …dan 7:9..ville att hans mångfaldiga visdom nu, i och genom församlingen, skulle bliva kunnig för furstarna och väldigheterna i den himmelska världen.
  11 Sådant hade hans beslut varit från tidsåldrarnas begynnelse, det som han utförde i Kristus Jesus, vår Herre.

  Dan 7:
  9 Medan jag ännu såg härpå, blevo troner framsatta, och en som var gammal satte sig ned. Hans klädnad var snövit, och håret på hans huvud var såsom ren ull; hans tron var av eldslågor, och hjulen därpå voro av flammande eld.
  10 En flod av eld strömmade ut från honom

 • @: ”Nej, det är Gud som är Frälsaren, men han frälsar genom Jeshua som är hans tjänare.”

  I Bibeln står det att det är Jesus som är denne Frälsare:

  “Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. ” (Lukasevangeliet 2:11)

  “medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. ” (Titusbrevet 2:13)

  Antingen är Jesus denne Frälsare och därmed Gud, eller så har du två Frälsare. Eller?

 • outsider

  ”Den ende Guden, vår Frälsare genom Jesus Kristus, vår Herre” (Judasbrevet 25)

  ”honom har Gud gjort både till Herre och Messias.” Apg 2:36

  ”Honom har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare, för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel.” Apg 5:31

  Men vad hjälper det om man är så asdum att man inte fattar någonting, om man INTE VILL FATTA.

  ( Titus 2:13; Notboken till Bibel 2000: -Eller ”den store Guden och vår frälsare Kristus Jesus”.)

 • outsider

  Christian Mölk:

  Det vore bättre om du slutade med Bibeln helt och hållet. Börja med Kalle Anka istället! Dina historier är pinsamma, du förstår inte vad du läser när det gäller Bibeln.

 • @teo:

  Fil 2:6-7

  Gud är fadern, Jesus var till i Gudsgestalt, blev människogestalt!

  En fråga. Är den helige anden en duva, eller en ande?

  Bb

 • @outsider: Sluta med ditt nedsättande språk. Det går att föra ett teologiskt samtal i en bättre ton.

 • teo

  björn

  Här kommer min tolkning vem Jesus är .
  Faderns Ande ..Guds Ande ..Visheten … tar sin boning i den himmelske människosonen som är Faderns avbild…Denna avbild kallar jag helig Ande …ordet helig ..hagios på grekiska i lukas 1:35 … betyder en fullständigt avskild invigd överlåten ande som får namnet Jesus… alltså helig ande ..hagios ande …havande av helig ande…

  så Jesus är inte vem som helst …vår jord och dess folk hade varit fullständigt förlorat om ej Jesus hade kommit ner från himmlen ..en man som var i himlen ..en helig ..hagios… andlig människoson …Faderns Son …

  filip 2:
  5. Varen så till sinnes som Kristus Jesus var
  6. han som var till i Guds-skepnad, men icke räknade jämlikheten med Gud såsom ett byte,
  7. utan utblottade sig själv, i det han antog tjänare-skepnad, när han kom i människogestalt. Så befanns han i utvärtes måtto vara såsom en människa
  8. och ödmjukade sig och blev lydig intill döden, ja, intill döden på korset.

  kolosser 1
  13. Ty han har frälst oss från mörkrets välde och försatt oss i sin älskade Sons rike.
  14.I honom hava vi förlossningen, förlåtelsen för våra synder,
  15.i honom som är den osynlige Gudens avbild och förstfödd före allt skapat.
  16.Ty i honom skapades allt i himmelen och på jorden, synligt som som osynligt, både tronänglar och herrar och furstar och väldigheter i andevärlden. Alltsammans har blivit skapat genom honom och till honom.
  17. Ja, han är till före allt annat, och alltsammans äger bestånd i honom.
  18. Och han är huvudet för kroppen, det är församlingen, han som är begynnelsen, den förstfödde ifrån de döda. Så skulle han i allt vara den främste.
  19. Ty det behagade Gud att låta all fullhet taga sin boning i honom
  20. och att genom honom försona allt med sig, sedan han genom blodet på hans kors hade berett frid. Ja, genom honom skulle så ske med allt vad på jorden och i himmelen är.
  21. Också åt eder, som förut voren bortkomna från honom och genom edert sinnelag hans fiender, i det att I gjorden vad ont var,
  22. också åt eder har han nu skaffat försoning i hans jordiska kropp, genom hans död, för att kunna ställa eder fram inför sig heliga och obefläckade och ostraffliga —
  23. om I nämligen förbliven i tron, väl grundade och fasta, utan att låta rubba eder från det hopp som tillbjudes oss i evangelium,det evangelium som I haven hört, och som blivit predikat bland allt skapat under himmelen, det vars tjänare jag, Paulus, har blivit.

  kol 2
  2. Ty jag önskar, att deras hjärtan skola få hugnad, därigenom att de slutas tillsammans i kärlek och komma till en full förståndsvisshets hela rikedom, till en rätt kunskap om Guds hemlighet, vilken är Kristus;
  3. ty i honom finnas visdomens och kunskapens alla skatter fördolda.
  9. Ty i honom bor gudomens hela fullhet lekamligen,
  15. Han har avväpnat andevärldens furstar och väldigheter och låtit dem bliva till skam inför alla, i det att han… i… honom har triumferat över dem.

  hebreer 1
  1. Sedan Gud fordom många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna,
  2. har han nu, på det yttersta av denna tid, talat till oss genom sin Son, som han har insatt till arvinge av allt, genom vilken han ock har skapat världen.
  3. Och eftersom denne är hans härlighets återsken och hans väsens avbild och genom sin makts ord bär allt, har han — sedan han hade utfört en rening från synderna — satt sig på Majestätets högra sida i höjden.
  4. Och han har blivit så mycket större än änglarna som det namn han har ärvt är förmer än deras.
  5. Ty till vilken av änglarna har han någonsin sagt: »Du är min Son, jag har i dag fött dig»? eller: »Jag skall vara hans Fader, och han skall vara min Son»?

  Jesu Far kallar jag omväxlande Fadern eller Israels Gud eller Abrahams Isaks och Jakobs Gud eller Fadern Gud den Allsmäktige eller den ende sanne och levande Guden eller HERREN Sebaot

  och då vänder jag mig i bönen till den gamle av dagar i daniel 7:9

  och när jag tänker på Guds Son Messias den levande Gudens Son av evighet då vänder jag mig i bön till människosonen som kommer fram till den gamle av dagar i daniel 7:13

  och när jag tänker på Messias ser jag framför mig människosonen som var i himlen dan 7:13 ..

  denne inkarneras i Maria ….och då blir detta en otroligt viktig sanning
  1 joh 4:
  2. Därpå skolen I känna igen Guds Ande: var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud;
  3. men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört attden skulle komma, och som redan nu är i världen.

  Jesus är den osynlige Gudens avbild och förstfödd före allt skapat enligt Paulus ord kolosser 1
  detta kallar jag helig ande ..jag kallar även hjälparen helig ande ..

  Nu lite egna tankar .. Fadern talar ett Ord …Sonen skapas som den osynlige Gudens avbild och förstfödd före allt skapat… Sonen är Faderns utstrålning …. och Faderns härlighets väsen ..en andlig människoson som i sin tur talar Ord och allt skapas genom Sonen ….Sonen / Ordet blir kött och vi får se en enfödd Sons härlighet

  Jag åt ett ägg i morse under rasten och när jag satt i bussen ..jag jobbar som busschaufför ..slog det mig …. äggulan är ju samma sak som den levande kycklingen som kommer ur äggulan …men kycklingen har en form …

  Jesus ….när kom i kroppslig gestalt .luk 1:35..helig ande blir människa… hade Jesus också en form som människa och då kom tanken till mig hur skapades Jesus … och då kom tanken Fadern talar ett skapande ord … Faderns Ande och Ordet är samma sak och Sonen skapas …

  dvs samma princip som om Anden säger något i nuet till dig och om du då lyder ingivelsen skapas det som Anden beskrivit för dig ..

  därför kan Jesus säga Fadern bor i mig …. jag bor i Fadern..därför är Jesus totalt syndfri upphöjd över allt som tänkas kan ..

  Fadern skapar alltså en andlig människoson som är i himlen ..denne himmelske Son föds ner till jorden och ska bli en evig överstepräst inför sin Fader…

  men denna bild hade jag ingen aning om förrän jag läste Henoks boks beskrivning på Människosonen som är i Faderns sköte … då trillade poletten ner … för jag har grunnat väldigt mycket på detta mysterium…det gav mig nöje nyfiken som jag är på andliga ting…sedan ville jag söka upp texter i GT och NT som bekräftade mina teser…..och nu har jag äntligen kommit fram till Jesus är Guds Son och jag kommit fram till att den gamle av dagar är Jesu Far…och genom att citera dessa tankar har jag fått frid i sinnet…innan jag citerade dessa tankar var jag ständigt rastlös i mina tankar ..kunde inte få frid när jag läste bibelordet..

  och att både Far och Son var på Sinai och utan att citera bibeln är det väldigt svårt att tänka dessa tankar ….

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.