Pastor Christian Mölk | Paulus Shema

Låt oss tillsammans titta lite närmare på Shema och se vilka djup vi kan hitta i Bibeltexten. Shema är Israels trosbekännelse och reciterades av judar på Nya Testamentets tid 2-3 gånger om dagen: “Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en.”

Paulus gör någonting mycket, mycket anmärkningsvärt med denna text när han inkluderar Jesus i Shema: “Så har vi bara en Gud, Fadern, från vilken allting är och till vilken vi själva är, och en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är.” (1 Kor 8:6).

Den jude, som sedan barnsben reciterat Shema tusentals gånger, måste onekligen ha satt kaffet i vrångstrupen när han nu hörde eller läste hur Paulus helt plötsligt inkluderar Jesus i Shema!

Hur kunde Paulus göra på detta sätt? Är inte Gud en? Hur kan Paulus inkludera Jesus i Israels Gud? Låt oss börja från början och granska denna Bibelvers:

“Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en.” (5 Mose 6:4).

Denna bön/bekännelse innehåller båda Guds namn: “Elohim” och “Yahweh”. Hur kan vi som kristna hävda att “Gud är en” samtidigt som vi hävdar att “Gud är treenig”? Till en början kan denna trosbekännelse verka gå emot att Jesus är Gud, men om vi tittar lite närmare så märker vi att den tvärtom lyfter fram treenigheten på samma sätt som Jesus senare lyfter fram den i evangelierna.

Om man översätter 5 Mose 6:4 ordagrant så får man följande: “Hör, Israel! Yahweh är våra Gudar, Yahweh är enhet.”

 • Ordet “Gud” står i pluralis. Det är inte helt ovanligt att “Gud” skrivs i plural och behöver inte betyda någonting annat än en förstärkning av Guds storhet. Men det är ändå anmärkningsvärt att det trots allt står Gud i plural när det samtidigt står att “Gud är en”. Jag skulle vilja påstå att detta är läran om Guds treenighets kärna.
 • Nästa intressanta detalj är att ordet “en” är samma ord som används om Adam och Eva när de blir “ett kött”. Adam och Eva var fortfarande två olika personer men från och med att de var gifta så var de “ett”.
 • Vi kan alltså konstatera att Israels trosbekännelse om att “Gud är en” öppnar upp för att Yahweh är i plural men att han ändå är en enhet. Hur ska vi förstå detta? Jo, Paulus hjälper oss när han skriver:

“Så har vi bara en Gud, Fadern, från vilken allting är och till vilken vi själva är, och en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är.” (1 Kor 8:6).

Om vi ställer upp 5 Mose 6:4 och 1 Kor 8:6 bredvid varandra så blir det tydligare:

 • Herren, vår Gud – Så har vi bara en Gud, Fadern
 • Herren är en – Och en Herre, Jesus Kristus

Det är verkligen högst anmärkningsvärt att Paulus byter ut den andra delen i Israels trosbekännelse om att vi bara har en Gud och lyfter in Jesus där! På något sätt så verkar det alltså som att “Gud är en” samtidigt som Jesus kan hävda att “Jag och Fadern är ett.” (Joh 10:30). Fadern och Sonen är alltså åtskilda, men ändå i enhet, precis som i Shema där Gud är i plural men ändå enhet.

När Paulus skriver att Fadern är Gud och Jesus är Herre, så betyder inte det att Jesus inte är Gud. Nej, Shema visar oss att Herren är vår Gud.

Vad tror du, är det en slump att Paulus verkar inkludera Jesus i Shema eller gör han det för att förklara Jesus gudomlighet?

Tagged with →  
 • C Mölk!

  Det är väldigt bra att du tar upp alla dessa olika saker om Jesus som Gud.

  Jag tycker att det som svårast att förstå, är om både fadern och Jesus är YHWH, men eftersom Jesus själv säger att han och fadern är ett och den som sett honom har sett fadern, så borde båda vara YHWH, jag tror det, fast den enhet som de har går inte att jämföra med enheten i ex ett äktenskap, även om samma ord för ett används.

  I din text där Paulus inkluderar Jesus, så gör han nog inte det egentligen, utan lyfter fram begynnelsen, låt oss, till vår.
  I skapelseakten var ju Jesus med, annars hade inte allt kunnat skapas genom honom.

  Bj

 • @Björn Jönsson: ”Det är väldigt bra att du tar upp alla dessa olika saker om Jesus som Gud.”

  Tack så mycket! Det är ett spännande ämne som berör kärnan i vår tro och som upprör många känslor. Det är alldeles för få som bloggar och kommenterar om Jesus gudomlighet så jag tycker det är väldigt bra att även du har startat en sådan blogg.

  Egentligen så är det Mikael Tellbe som har lyft fram att Paulus inkluderar Jesus i Shema, och han är väldigt kunnig vad gäller NT.

 • Christian, de onda andarna förstår att Gud är en och de bävar för denne ende Gud, skriver Jakob.
  Att ”shemá” skulle betyda något annat än en (1) ansåg nog varken den skriftlärde eller Jeshua. (Mark 12:34 :)

 • @: Jesus säger ”Jag och Fadern är ett”. Hur många personer är det i denna formulering? Ändå säger Jesus att de är ett.

  Hur många personer är det i ett äktenskap? 2. Ändå är de ett.

  Detta skulle jag vilja påstå är treenighetens kärna.

 • Christian: ”Hur många personer är det i ett äktenskap? 2. Ändå är de ett.”

  – .. och om man har två fruar, så blir det en än mer passande bild. :)

  ”… men vi har bara en Gud, Fadern..”

 • Christian, hur förklarar du att Jeshua och den skriftlärde var överens om vad shemá betydde?

 • @: Ge mig Bibelversen som du refererar till så kan jag kommentera.

 • Här är den: Mark 12:28-34

 • @: Jag ser inte hur den Bibeltexten går emot det jag skrev.

 • @Christian Mölk: Om den skriftlärde och Jeshua var överens om vad shemá innebär, så finns det två alternativ:

  1. Att de båda trodde på en treenig Gud.

  2. Att de båda hade den judiska gudsbilden som fanns då och som är densamma inom judendomen idag.

 • @: Vart står det att de är ”överens”?

  Vart står det att detta är det enda sättet att se på Gud?

  Min poäng med En Frälsare, eller två? är att Bibeln ibland lyfter fram Guds enhet och ibland Guds treenighet. Ni från MFS lyfter bara fram de Bibeltexter som visar på Guds enhet, men blundar för de som lyfter fram Guds treenighet. Bibeln ställer inte dessa mot varandra.

 • @Christian Mölk: Du kan väl inte få fram någon treenighet från denna text och inte från någon annan heller. Den enda text som kan ses som ett klart stöd för treenigheten är det s k Comma Johanneum.

  Visst var de överens, Jeshua sa ju att han svarat klokt. Hade Jeshua sett sig som den andra personen i Gudomen, så hade han inte sagt att han svarat klokt. Jeshua visste nog vad judendomen trodde angående Gud. I denna text avslöjas kyrkofädernas uppfinningar. :)

  Är det så svårt att greppa att det bara finns en Frälsare med stort F, men den som blir redskapet kallas också för frälsare.
  Mvh

 • @: ”Du kan väl inte få fram någon treenighet från denna text och inte från någon annan heller.”

  Det finns mängder med Bibelord som visar på enheten mellan Fadern och Sonen. Denna text är ett sådant exempel eftersom Paulus inkluderar Jesus i Shema plus att han kallar Jesus för ”Herren”. Vem är Herren om inte Gud?

  ”Är det så svårt att greppa att det bara finns en Frälsare med stort F, men den som blir redskapet kallas också för frälsare.”

  För att få lite ordning så svarar jag på detta i En Frälsare, eller två?

 • Christian: ”Det finns mängder med Bibelord som visar på enheten mellan Fadern och Sonen. Denna text är ett sådant exempel eftersom Paulus inkluderar Jesus i Shema plus att han kallar Jesus för “Herren”. Vem är Herren om inte Gud?”

  – Nej, det är bara Comma Johanneum som kan kvala in som stöd för treenigheten. Att Fadern och Jeshua är ett är inget argument för treenighet. Vad den enheten bestå i säger inte texten. Det finns enhet på många olika sätt, eller hur. Du önskar att enheten betyder att de är av samma substans, men det är ett antagande.

  Paulus inkluderar inte Jeshua i shemá. Ni vrider ju på texterna för att få dem att visa det ni vill, men falsariet är uppenbart.

  ”.. så har vi bara en Gud, Fadern, och en Herre Jeshua..” Det blir 1 Gud och 1 herre. (Man kan vara herre utan att vara Gud. Det säger Petrus i sin pingstpredikan)

 • @: ”Nej, det är bara Comma Johanneum som kan kvala in som stöd för treenigheten. Att Fadern och Jeshua är ett är inget argument för treenighet.”

  Jag håller inte med dig.

  De texter som talar om Fadern och Sonens enhet är stöd för treenigheten eftersom de visar på just det som treenigheten hävdar; att Fadern och Sonen är ett. Texterna måste inte nämna alla tre för att ge stöd åt själva teorin.

 • @: ”“.. så har vi bara en Gud, Fadern, och en Herre Jeshua..” Det blir 1 Gud och 1 herre.”

  Är det Gud som är eran herre eller är det Jesus som är eran herre? Enligt Bibeln finns det bara 1 herre och det är Gud:

  “Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en.”

  Har MFS 2 herrar?

 • @Christian Mölk: Du har missat det som Petrus predikade på den första pingsten efter Jeshuas uppståndelse, att ”honom har Gud gjort till både Herre och Messias”.

  Vi har alltså Herren Gud och Herren Jeshua. Bibeln har två Herrar men bara en Gud. Herren Jeshua har fått makten från den Herre som är Gud. Herren Gud är större än Jeshua. Herren Jeshua har blivit satt av Herren Gud att vara domare över både levande och döda. Det är väl en stor uppgift som han fått?

  Detta tillhör de första grunderna i apostlarnas lära. Börja studera med MFS istället. ;)

 • @: Så du menar alltså att MFS har två herrar? Har ni två frälsare också?

 • @Christian Mölk: Jag har redan svarat på denna din fråga.

  För att återgå till rätt ämne: Vad säger du, var den skriftlärde och Jeshua överens om att Gud var treenig? :)

 • @: Att vi bara har en Herre hör i allra högsta grad till ämnet. Det verkar som att jag har trampat på en öm tå eftersom du hela tiden vill byta ämne.

  Du skriver: ”Bibeln har två Herrar men bara en Gud.”

  Paulus skriver att vi bara har EN herre. Hur går det ihop med att du skriver att MFS har 2 herrar?

 • @Christian Mölk: Lite borde du kunna klura ut själv. :)

  Vi har bara en Herre med den funktion som Jeshua har blivit given, men vi har också Herren Gud eller YHWH Elohim. Skall vi uttrycka oss på svenska så blir det två Herrar. I hebreiskan blir det lite annorlunda, som du säkert vet. Du lyckades inte heller nu få in MFS i villolärahörnet. ;)

  Ja, jag hade fel, detta hör verkligen till ämnet.

  Har du funderat färdigt om du tror att den skriftlärde och Jeshua var överens om att shemá beskriver treenigheten?

 • @: ”Du lyckades inte heller nu få in MFS i villolärahörnet.”

  Det är ju givetvis upp till betraktaren att avgöra. Jag tror det börjar bli mer och mer tydligt för alla bloggläsare hur bisarr eran lära är. Ni anklagar oss för att ha 2 gudar, men själv har ni inga problem med att ha 2 herrar eller 2 frälsare. Jag säger som Paulus: Så har vi bara en Herre: Jesus Kristus.

  ”Har du funderat färdigt om du tror att den skriftlärde och Jeshua var överens om att shemá beskriver treenigheten?”

  Jag tror inte att Jesus och den skriftlärde diskuterade den aspekten av Gud. De var överens om att Gud är en och det säger även treenighetsläran.

 • Christian: ” Jag tror det börjar bli mer och mer tydligt för alla bloggläsare hur bisarr eran lära är. Ni anklagar oss för att ha 2 gudar, men själv har ni inga problem med att ha 2 herrar eller 2 frälsare.”

  – Jag tycker att du börjar bli otrevlig. Du vill tydligen missförstå för kunna att misskreditera. Du som studerar teologi borde kunna förstå att ordet ”Herre” kan appliceras på många personer i bibeln. Herre är en titel som på svenska är otydlig, men på hebreiska har flera betydelser. Vad säger du om denna text? Hur många herrar är det: ”Herren sade till min Herre, sätt dig på min högra sida till jag lagt dina fiender dig till en fotpall”. Hur många Herrar hade kung David? :)

 • @: ”Jag tycker att du börjar bli otrevlig.”

  Varför då? För att jag kallade eran lära för bisarr? Jag tror snarare att det är så att jag har trampat på en öm tå och visat hur inkonsekvent eran lära är.

  ”Du som studerar teologi borde kunna förstå att ordet “Herre” kan appliceras på många personer i bibeln.”

  Jag citerade Paulus som använder ordet kyrios för att undervisa oss att vi bara har en herre.

  Hela min poäng med detta resonemang är att visa att Bibeln ibland talar om både Jesus och Fadern som Gud samtidigt som Bibeln säger att det bara finns en Gud. Detta behöver inte betyda att det finns flera gudar.

  På samma sätt så beskriver Bibeln både Fadern och Sonen som Herre, men säger samtidigt att det bara finns en Herre. Detta behöver inte betyda att det finns flera Herrar.

  Om ni anklagar oss för att ha flera gudar så anklagar jag er för att ha flera herrar vilket i så fall är lika felaktigt. Lösningen på detta är att säga att både Fadern och Sonen är Gud men att de är ett. Detta kallas för treenighetsläran.

 • Christian, hur många Herrar är det i Psalm 110:1?
  Svara på det så skall jag fortsätta samtalet.

 • Hur många gudar är det i Joh 1:1? Lika många herrar finns det i Ps 110.

 • @Christian Mölk: Hur många gudar är det i Joh 1:1? Lika många herrar finns det i Ps 110.

  – Du kunde alltså inte ge ett rakt svar på hur många Herrar det finns i Psalm 110:1. Fråga Tellbe om du inte vet.

 • @: Ps 110:1 säger att det finns 2 herrar trots att både Mose och Paulus skriver att det bara finns en herre. Joh 1:1 säger att det finns 2 gudar trots att både Mose och Paulus skriver att det bara finns en Gud.

  Hur detta går ihop förklarar Jesus: ”Jag och Fadern är ett.”

 • Christian, jag måste ge dig en eloge. Du svarar mycket smart, även om din förklaring inte håller. ;)

  Nu är det så att det finns inte två Herrar i Psalm 110:1 som är ett i en treenig förståelse. Om vi sätter in de hebreiska orden så blir det tydligt.

  ”YHWH sade till min Adon: ”Sätt dig på min högra sida, till dess jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter.””

  Liksom i Paulus bekännelse, så finns det bara en YHWH som är Gud och en Herre Jeshua. När detta skrivs på svenska så kan det se ut som två Herrar rent språkligt. Detta är inte bisarrt, utan bibelns klara lära. :)
  Allt gott!

 • @: ”Liksom i Paulus bekännelse, så finns det bara en YHWH som är Gud och en Herre Jeshua. När detta skrivs på svenska så kan det se ut som två Herrar rent språkligt.”

  Ok, då tar vi det på grekiska:

  Paulus säger att vi bara har en kyrios och att det är Jesus Kristus: ”Så har vi bara … en kyrios, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är.” (1 Kor 8:6).

  Jesus säger att vi bara har en kyrios och att det är theos: ”Hör Israel! kyrios, vår theos, kyrios är en, ” (Markus 12:29).

  BÅDE Jesus och Paulus säger att vi bara har en kyrios. Jesus säger att det är theos som är kyrios och Paulus säger att det är Jesus som är kyrios. Vem av dem har rätt? Inte kan väl båda ha rätt, för då skulle ju treenigheten stämma?

 • @Christian Mölk: Psalm 110 är skriven på hebreiska. Den ger nyckeln till förståelsen av 1 Kor 8.6. Vi har en Gud som är Fadern och en Herre som är Jeshua Messias.

 • @: ”Psalm 110 är skriven på hebreiska. Den ger nyckeln till förståelsen av 1 Kor 8.6.”

  Menar du att det inte går att förstå Nya Testamentet om man inte kan hebreiska? Menar du att Markus, Johannes och Paulus inte kunde lika bra hebreiska som du kan?

  Markus skriver att theos är kyrios. Paulus skriver att Jesus är kyrios. Johannes skriver att Jesus är theos.

  Dessa författare gör ingen skillnad på när det i Gamla Testamentet står YHWH, Adonaj eller Adon; alla översätts till Kyrios och tillämpas på Jesus.

  ”Vi har en Gud som är Fadern och en Herre som är Jeshua Messias.”

  Nyss sa du att ni hade 2 herrar. Nu säger du att ni bara har en herre. Hur ska du ha det?

 • @Christian Mölk: Om du studerar hebreiskan så vet du att hebreiskan har tre ord som alla översätts med kyrios. Hur vet man då vilket ord det gäller?

  Jag har bara en Herre Jeshua Messias, men jag har också en Herren (YHWH = Kyrios) Gud, den ende sanne Guden. Hoppas att du kan greppa detta. :)

 • @: Läste du ens kommentaren jag skrev?

  Det känns som att du slingrar dig från mina utmanande frågor och bara upprepar tidigare svar.

 • Nej, min gode Christian, jag slingrar mig inte.

  Frågor:

  Vilket ord använder man på grekiska för de fyra hebreiska bokstäverna jod, hey, waw, hey?

  Vad blir det grekiska ordet för Adonaj?

  Vad blir det grekiska ordet för Adon?

  När du svarat på det kan vi fortsätta samtalet.

 • @: Kyrios. Ser du inte att jag redan har svarat på det i en tidigare kommentar?

  Trots att de nytestamentliga författarna visste bättre än dig och mig att det finns olika hebreiska ord för det grekiska kyrios så väljer de ändå att skriva kyrios om både Jesus och Gud.

  Hade de velat skilja på YHWH, Adonaj och Adon så hade de gjort det. Nu väljer de istället att skriva att ”vi har bara en kyrios” och ”Jesus är kyrios”.

  Jesus säger att theos är kyrios. Paulus säger att Jesus är kyrios. Johannes säger att Jesus är theos. Är Jesus kyrios eller theos?

  Jag upprepar apostlarnas bekännelse om Jesus: ”Min kyrios OCH min theos!”

 • @Christian Mölk: Hade de velat skilja på YHWH, Adonaj och Adon så hade de gjort det.

  – Det går inte att skilja dess åt på grekiska. Du måste förstå det apostlarna skrev utifrån Tanach, annars hamnar man så fel att man måste konstruera en treenighetslära. Så är det min vän. ;)

  Det var väl bara en apostel som sa: Min Herre och min Gud? Vad detta betyder finns det flera förklaringar på.

 • @: ”Det går inte att skilja dess åt på grekiska.”

  Så du menar att det bara går att förstå Nya Testamentet om man kan hebreiska? Tänkte inte Paulus o co på det när de skrev eller?

  ”Det var väl bara en apostel som sa: Min Herre och min Gud?”

  Du måste räkna in minst 2 apostlar i den bekännelsen: Johannes som skrev och Tomas som bekände.

 • Christian, det förutsätta av en som är bibellärare att förstå helheten av gudsuppenbarelsen och då är det Tanach som är grunden. Det var apostlarnas bibel som man måste förstå det de skrev utifrån. Vi har en utmärkt nyckel utifrån Psalm 110:1 till att förstå vilken ”kyrios” Jeshua är. Davids Gud är YHWH och Davids Messias är hans Adon. Samma gudsbild och bekännelse som Paulus. På den bekännelsen blev också kung David frälst.

  Det är inte ett tillräckligt bevis att förändra hela den judiska gudsförståelsen utifrån ett uttalande av Tomas, som dessutom kan tolkas på flera sätt. Varför inte förstå det så att det blir i enlighet med Paulus bekännelse och Johannes övriga bekännelse? Paulus skriver att hans Gud är Fadern och att Jeshua är en människa. Johannes skriver att den ende sanne Guden är den som sänt Jeshua.

  Kan man inte förstå det som Tomas utbrister, när han fått bevis för att Jeshua uppstått, att han fått tillbaka tron både på Gud och Jeshua? Den förståelsen harmoniserar mer med Jeshua och apostlarnas vittnesbörd.
  Allt gott!

 • @: ”Christian, det förutsätta av en som är bibellärare att förstå helheten av gudsuppenbarelsen och då är det Tanach som är grunden. Det var apostlarnas bibel som man måste förstå det de skrev utifrån. Vi har en utmärkt nyckel utifrån Psalm 110:1 till att förstå vilken “kyrios” Jeshua är.”

  Ok, då använder vi din teori om att Tanach är grunden för att förstå vilken kyrios som Jesus är. Matteus citerar Jesaja när han skriver om Jesus:

  “Om honom heter det hos profeten Jesaja: En röst ropar i öknen: Bana väg för Kyrios, gör stigarna raka för honom! ” (Matteus 3:3).
  “En röst ropar i öknen: ”Bered väg för YHWH, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. ” (Jesaja 40:3).

  Så om jag följer din teori och låter Tanach förklara vem Jesus är så visar det sig att Jesus är YHWH.

  ”Det är inte ett tillräckligt bevis att förändra hela den judiska gudsförståelsen utifrån ett uttalande av Tomas, som dessutom kan tolkas på flera sätt.”

  Visst, jag kan gå med på att den judiska gudsförståelsen hade svårt att förstå att Jesus är Gud. De försökte stena honom när han gjorde sådana anspråk. Men vad har företräde, den judiska gudsförståelsen eller den apostoliska gudsförståelsen?

  ”Varför inte förstå det så att det blir i enlighet med Paulus bekännelse och Johannes övriga bekännelse?”

  Även Paulus bekänner att Jesus är kyrios och syftar på yhwh. Även Paulus bekänner att Jesus är Gud.
  Johannes evangelium kryllar av vittnesbörd om att Jesus är Gud. Så Johannes övriga bekännelse är att Jesus är Gud.

  Istället för att förklara bort de Bibelord som visar att Jesus är Gud så borde du läsa hela Skriften och ta med allt i beräkningen. Endast då kan du vara helt biblisk.

  Bibeln visar för oss att det bara finns en herre, samtidigt som både yhwh och Jesus sägs vara den herren. Hur ska vi få detta att gå ihop annat än att Jesus är yhwh?

  Bibeln visar för oss att det bara finns en Gud, samtidigt som både yhwh och Jesus sägs vara Gud. Hur ska vi få detta att gå ihop annat än att Jesus är yhwh?

  Det var detta som de tidiga kristna såg. Samtidigt som Bibeln säger att Gud är en så sägs att Jesus är Gud och är ett med Fadern. Enda lösningen på detta, om man fortfarande vill kalla sig själv för biblisk, är att säga att Gud är treenig.

 • @Christian Mölk: “Om honom heter det hos profeten Jesaja: En röst ropar i öknen: Bana väg för Kyrios, gör stigarna raka för honom! ” (Matteus 3:3).
  “En röst ropar i öknen: ”Bered väg för YHWH, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. ” (Jesaja 40:3).

  – Vill du med detta säga att Johannes döparen är Gud? ;)

 • @: Det står inte att Johannes Döparen är kyrios. Det står att Johannes ska bana väg för kyrios.

  Enligt din princip att låta Tanach tolka Nya Testamentet så är Jesus Yhwh.

 • @Christian Mölk: Förlåt jag skrev fel i hastigheten.

  Christian, vi kommer alltid till samma punkt sedan vi gått ett varv. Det handlar om två tolkningar. Är Jeshua YHWH i ”substans” eller är han YHWH´s bemyndigade representant, den som kommer i YHWH´s namn? Apostlarna och Jeshua vittnar om det senare och kyrkofäderna håller på det tidigare. Så är det.

  Att Jesaja kan profetera om att det skall beredas väg för YHWH, uppfylls genom den som kommer i YHWH´s namn. Allt faller på plats med apostlarnas synsätt, men det blir bitar över med kyrkofädernas. ;)

 • @: ”Det handlar om två tolkningar. Är Jeshua YHWH i “substans” eller är han YHWH´s bemyndigade representant, den som kommer i YHWH´s namn?”

  Det är helt riktigt att det handlar om två tolkningar. Eran tolkning är selektiv och går inte ihop. Ni väljer bara ut vissa Bibelord som ni anser passa eran teologi och bortförklarar de andra. Eran teologi leder till att folk inte ”tror på Gud” när de säger sig ”tro på Jesus”.

  ”Apostlarna och Jeshua vittnar om det senare och kyrkofäderna håller på det tidigare. Så är det.”

  Detta är en medveten lögn från din sida. Jag vet att du är fullständigt medveten om att jag bara har utgått från Bibeln när jag gång på gång på gång har visat för dig att Jesus är Gud och att apostlarna bekände att Jesus är Gud. Jag har inte nämnt kyrkofäderna en enda gång. Jag har bara utgått från Bibeln, och det vet du. Du vilseleder folk när du skriver på detta sätt.

  Jag har ingen förhoppning om att du kommer att inse vad Bibeln säger om Jesus, men jag hoppas att eventuella läsare förstår att eran lära är obiblisk och leder på villovägar. Kanske kommer någon att förstå och likt apostlarna bekänna om Jesus: ”Min Herre och min Gud!”

 • Mattias

  Hej !

  Nästa steg i utredningen borde handla om Den Helige Ande.
  Ser mycket fram emot detta eftersom ”Han” är sänd av Jesus till oss.
  Dessutom så har vi ju precis passerat pingsten.

 • Christian, vi har kommit till vägs ände och jag gav dig det sista ordet.
  Var välsignad!

 • @Mattias: Vi tänker i samma banor, jag har nämligen också tänkt gå igenom att den helige Ande är Gud så småningom.

 • Det behöver man väl inte ”gå igenom” för att konstatera.

 • Inger Nilsson

  Hej! Jag har följt er konversation ang Guds-begreppet/Treenighetsläran med stort intresse. Måste få veta – är någon av er ett Jehovas Vittne? Min syster är ett JV – och menar att Jesus inte är Gud – han är ”gudomlig” enligt deras sätt att resonera. Vänligen, Inger Nilsson

 • @Inger Nilsson: Hej Inger!

  Så vitt jag vet är ingen av de som har kommenterat på min blogg Jehovas Vittne.

  De flesta som tror att Jesus är Gud är vanliga frikyrkliga kristna medan de som inte tror att Jesus är Gud tillhör eller sympatiserar med MFS (Messianska Föreningen Shalom).

  Själv är jag en vanlig enkel Bibeltroende pingstvän.

  Även om JV och MFS har helt olika sätt att komma fram till att Jesus inte är Gud, så kommer de fram till ungefär samma slutsats; nämligen att Jesus inte är Gud med stort G, utan gud med litet g. Personligen tar jag starkt avstånd från detta synsätt.

 • K. Wilkman

  Hej Christian. Ja, det här med treenighet…
  Jag har förstått att det du får ut av dessa bibelord som du citerar är att Gud består av tre separata personer. Fadern (JHVH), Sonen och Anden.

  Du har rätt i det du säger, nämligen att Jesus sa att han och Fadern är ett. Men jag undrar om han inte menade istället att de var i gemenskap med varandra, överens, ense, eniga i uppsåt, tanke och handling?
  Varför kan man tänka i de banorna? Jo, om man låter andra skriftställen, i direkt anslutning till denna fråga belysa saken ytterligare så kan man titta det här ur lite annan synvinkel.

  Om man har då Jesu ord i färskt minne: Jag och Fadern är ett”, och tittar sedan vidare på det som står i Joh. 17: …” Helige fader, vaka dem för ditt eget namns skull, som du har gett mig för att de må v a r a e t t, ALLDELES SOM VI ÄR.” (Jesu ord)

  Det här verkar syfta på att de skulle vara eniga i uppsåt, tanke och handling, alldeles som Fadern och Sonen är det.

  Vidare säger Jesus i Joh. 17:21: ” Jag ber att de alla ska bli ett och att liksom du, Fader är i mig, och jag i dig, också d e s k a l l v a r a i o s s”.

  Menade Jesus att även hans efterföljare skulle då ingå i gudomen, eller syftade han att också de skulle vara eniga i tanke och handling?

  Jag nöjer med dessa hänvisningar till Skriften för att illustrera det jag menar.

 • K. Wilkman

  ***edit: Joh 17: 11***

 • Jesus är Emmanuel (Gud med oss). Jesus är Ordet som är Gud och som blev människa. Jesus har alltid existerat och fanns hos Fadern innan världen var till. Det skriftliga vittnesbördet om Faderns och Sonens enhet är äldre än universums historia och det går inte riktigt att jämföra med den enhet vi har med Gud.

 • K. Wilkman

  Ok.
  Vi drar helt olika slutsatser av det Jesus faktiskt säger här…
  :-)

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.