Pastor Christian Mölk | Om att uppfylla Lagen

I min förra bloggpost skrev jag om Shema, Israels trosbekännelse, och om hur den vittnar om treenigheten. Om vi sen går vidare och läser även versen efter Shema så finner vi ytterligare en högintressant vers för den kristne eftersom den lägger grunden för hur vi ska förhålla oss till Lagen:

“Och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft.” (5 Mose 6:5).

Denna vers är intressant på grund av att när en laglärd kommer fram till Jesus och frågar honom vilket som är det största budet i Lagen så svarar Jesus så här: ”Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.” (Matt 22:37-40).

Jesus försöker visa för den “laglärde” vad som är själva “syftet med Lagen”. Syftet med Lagen är inte att straffa den som överträder Lagen utan att Israels folk ska älska Gud och älska sina medmänniskor. Men för att lyckas åstadkomma denna kärlek till Gud och till medmänniskan instiftade Gud regler och lagar som förhindrade att Israels folk behandlade Gud och medmänniska illa.

När Jesus i sin Bergspredikan säger att han inte har kommit för att upphäva Lagen utan för att uppfylla den (Matt 5:17), så menar han att han inte har kommit för att ta bort Lagen utan för att lyfta fram syftet med Lagen. Istället för att satsa på att straffa de som överträder Lagen anser Jesus att vi ska satsa på att uppfylla syftet med Lagen.  Istället för att ge igen “öga för öga”, så undervisar Jesus oss att vi ska “vända andra kinden till”. På så sätt visar vi kärlek till våra medmänniskor och uppfyller Lagens egentliga syfte istället för att satsa vår tid på att leta efter de som har överträtt Lagen.

Om en kristen försöker uppfylla Lagen genom att följa alla regler och lagar i Torah, då kommer den kristne att misslyckas med att uppfylla Lagen. En kristen bör istället satsa på att uppfylla Lagens syfte genom att älska Gud och sin medmänniska. Då uppfyller den kristne automatiskt Lagen.

Med andra ord: istället för att straffa de som har överträtt Lagen ska vi uppfylla Lagen genom att göra det goda. Istället för att ge igen öga för öga, ska vi vända andra kinden till.

Tagged with →  
 • C Mölk!

  Intressant att du skriver om lagen, det märkliga är att jag precis la in en bloggpost om detta ämne, fast utifrån en annan vinkel!

  Vill man skriva om detta ämne, så finns det otroligt mycket att säga och fundera över, men tänker man som jag att vi är dödade från lagen så får man mothugg av de lagkloka.

  Lagen uppfyls verkligen inte genom att sträva efter det, utan som du säger, älskar vi Gud och människor så uppfyller vi lagen.
  Men även buden att älska Gud och sin nästa, är just lagbud och kan inte uppfyllas om Gud inte lägger in denna kärlek, för hur älskar man Gud, ja det kan man bara om han först ingjutit sin kärlek i oss och när den kärleken finns, så blir det mesta naturligt!

  Bj

 • @Björn Jönsson: Vilken märklig slump att vi skrev om samma ämne samtidigt :)

  Begreppet ”Lagen” är mångfacetterat och beroende på hur man definierar det så får man olika syn på Lagen.

 • @Christian Mölk:

  Torah/lagen är ju ett ord som betyder undervisning, men undervisningen handlar ju om rätt och fel, denna lag blev ju tillagd för att överträdelserna skulle synliggöras enligt Gal 3.

  Lagen handlar förstås grundläggande om Jesus, men det är lätt att missa, men efter Aletheias filmundervisning så ser jag faktiskt mer Jesus i lagen och det är bra!

  Ha de gött!

  Bj

 • Christian du fick en kommentar av Yousee i Mars som du inte har svarat på än,, den lyder: Du skrev tidigare:

  “Det här är en väldigt intressant diskution och jag försöker verkligen förstå hur MFS tänker i denna fråga.”

  Har du läst följande i frågan mycket klargörande material?

  http://forskaiskrifterna.se/index/Jesus_-_Gud_eller_gud.html

  Vad tänker du om det?
  Om du hittar “felaktigheter” i texten så vederlägg!

  – Även jag är väldigt intresserad av ditt svar till detta.

 • @Lewanu: Ja, jag har läst en del av det materialet och kan bara konstatera att det är ett ansträngt försök till att bortförklara det uppenbara. Jag vill inte gå i svaromål i detaljfrågor men jag skulle kunna snabbt skriva några punkter som jag tycker är fel:

  Läran bygger på ett antal förutsättningar:

  Att alla kristna i alla tider har haft fel i en av de mest centrala övertygelserna: Att Gud kom till jorden och föddes som en människa.
  Att det som apostlarna bekände är fel.
  Att det finns en hebreisk förlaga till Johannesevangeliet, alternativt en hebreisk ordförståelse.

  Men framförallt tror jag att det bottnar i att man redan på förhand har bestämt sig för att inte tro att Jesus är Gud och därmed försöker hitta bevis för detta, istället för att läsa Bibeln som det faktiskt står.

  Jag tror också att det finns en felaktig förståelse av treenighetsläran som ligger till grund. MFS:are verkar ha svårt att förstå skillnaden mellan Jesus gudomlighet och Jesus mänsklighet och blandar ihop dessa.

  Ett exempel på en felaktig treenighetsförståelse: Jakob skriver att ”Gud kan inte frestas”. Jesus frestades, därmed kan Jesus inte vara Gud.

  Felet med detta resonemang är helt enkelt att ni inte har förstått att Gud gick in under mänskliga förutsättningar när han blev människa. Gud kan inte frestas men eftersom Gud blev människa så kan människan Jesus frestas. Om Gud inte hade gått in 100% under mänskliga förutsättningar så hade han inte kunnat bli vår broder och han hade inte kunnat offra sig för mänskligheten.

  Visst, ni behöver inte hålla med om detta, men ni borde åtminstone försöka förstå treenighetsläran innan ni dissar den.

 • @Lewanu:

  Du hänvisar till forska i skrifterna av Glenn Kärnerup.

  Jag har läst det mesta där och visat på denna och min egen blogg, att utgångspunkten att Jesus är ett sändebud likt de änglar som talade som om de vore Gud, dvs att sändebudsprincipen inte håller.

  Vad jag förstår så är mycket uppbygt utifrån denna princip, men eftersom den är felaktig och gör Jesus till en lögnare, så är även det andra felaktigt, med undantag för vissa sanningar!

  Bj/Bb

 • Christian ”.Jag vill inte gå i svaromål i detaljfrågor men jag skulle kunna snabbt skriva några punkter som jag tycker är fel: ”
  – klart du inte vill, det blir ju för svårt men det innebär också att du gör det lätt för fig för du vill inte gå in på detaljer men kommer sen med att antal påståenden som du inte vill gp in i detalj på.

  Att alla kristna i alla tider har haft fel i en av de mest centrala övertygelserna: Att Gud kom till jorden och föddes som en människa.
  Att det som apostlarna bekände är fel. ”

  – men det stämmer inte för de första kristna (om du med kristen menar att Jesus och lärljungarna var kristna) trodde inte alls så, det är ett flera hundra år senare påhitt. Apostlarna bekände ju aldrig det, det är det som är
  själva grejen.

  ”Men framförallt tror jag att det bottnar i att man redan på förhand har bestämt sig för att inte tro att Jesus är Gud ”

  – det vet du också inte är sant. Jag kan inte tro att du glömt telefonsamtalet vi hade och att jag faktiskt var övertygad treenighetstroende i 49 år. Alltså är det nog faktiskt precis tvärtom så det är DU som har en förutfattad åsikt och försvarar den utan större eftertanke än att en miljard flugor kan inte ha fel.

 • Björn b ”Du hänvisar till forska i skrifterna av Glenn Kärnerup.

  Jag har läst det mesta där och visat på denna och min egen blogg,”

  – 1. Det var Yousee som frågade först
  2. Vad hindrar att du förklarar det här? Jo för din förklaring håller inte

 • @Lewanu: ”Apostlarna bekände ju aldrig det, det är det som är själva grejen.”

  Jo, apostlarna bekände att Jesus är Gud:

  Aposteln Johannes skrev det: “I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. ” (Johannesevangeliet 1:1)

  Aposteln Tomas bekände det: “Thomas svarade honom: ”Min Herre och min Gud!” ” (Johannesevangeliet 20:28)

  Aposteln Paulus skrev det: “medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. ” (Titusbrevet 2:13)

  Hebreerbrevets författare skrev det: “Men om Sonen säger han: Gud, din tron står i evigheters evighet, och rättens spira är ditt rikes spira. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. ” (Hebreérbrevet 1:8–9)

  Angående sändebudsprincipen så vill jag nog tills vidare hänvisa till Björn Jönsson. Han verkar mer insatt än jag och kan förmodligen svara bättre än mig.

  Om du vill att just jag ska svara på en specifik fråga så får du nog ge mig ett Bibelord att förklara istället för att hänvisa till en sida med cirka 40 Bibeltexter.

 • outsider

  Hur är det med din läsförståelse, Christian Mölk?

  Jag har citerat för dig Joh 20:17 där det står:

  “Jesus sade till henne: “Rör inte vid mig, ty jag har ännu inte farit upp till Fadern. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min Fader och er Fader, till min Gud och er Gud.”

  Det borde vara tydligt för vem som helst att Jesus här kallar Fadern för sin, OCH sina lärjungars Gud.

  Om Tomas nu var Jesu lärjunge, vem är då hans Gud enligt Jesus? Den som kan räkna ”ett två tre” vet svaret.

  Var du Christian Mölk det minsta ärlig så skulle du åtminstone droppa det falska argumentet om Tomas Gud.

  Enligt Jesus är Tomas Gud Fadern, såsom Jesu Gud är Fadern, den ende sanne Guden Joh 17:3.

  Fattar du Christian Mölk vad ”den ende” betyder?

  Har du någonting i ditt liv som är ”den ende”?

  En fru kanske?

  Hur många fruar kan den ha som har en fru?

  ”Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus” (1 Tim 2:5)

 • @outsider: ”Var du Christian Mölk det minsta ärlig så skulle du åtminstone droppa det falska argumentet om Tomas Gud.”

  Om du var det minsta ärlig så skulle du konstatera att Tomas faktiskt säger ”Min Herre och min Gud!” till Jesus och inte till Fadern.

  Jag varnar dig för andra gången nu, om du inte skärper dig i ditt språk så kommer jag att stänga av dig från den här bloggen. Jag har ingenting emot att du argumenterar för din sak, men jag vill inte ha pajkastning på den här bloggen.

 • outsider

  Vad du säger är alltså att Tomas Gud är INTE den som Jesus säger vara ”min Gud och er Gud”. Är det rätt uppfattat?

 • @outsider: Nej, du har inte uppfattat vad jag menade.

  Bara för att jag tror att Jesus är Gud så betyder inte det att Fadern inte är Gud. Fadern och Sonen är åtskilda men ändå ett.

 • Christian ”
  Aposteln Johannes skrev det: “I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. ” (Johannesevangeliet 1:1) ”

  – det föll direkt för du vet att Gud betyder Elohim och då vet du att Elohim inte är ett namn på Gud utan en titel. Att ordet var Elohim säger faktiskt inte mer än att det hade makt och kraft, INTE att det är Abraham, Isak och Jakobs Gud

 • Christian ”
  Angående sändebudsprincipen så vill jag nog tills vidare hänvisa till Björn Jönsson. Han verkar mer insatt än jag och kan förmodligen svara bättre än mig. ”

  – jag har inte det förtroendet på hans kunskaper eftersom han säger så väldigt mycket som inte stämmer för övrigt.

 • @Lewanu: Det står inte Elohim i Johannesevangeliet. Om vi ska kunna diskutera detta med Gud i Johannesevangeliet måste vi utgå ifrån den text som finns.

 • outsider

  Är det då rätt uppfattat att Tomas Gud är Jesus?

 • @outsider: Både Fadern och Sonen är Gud, de är ett.

 • outsider

  Jesus talar om den ende Guden i Joh 5:44; ”Hur skall ni kunna tro, ni som tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den ende Guden?”

  Är det rätt uppfattat att Jesus är den ende Guden?

 • Jesus är både Gud och människa. I sin gudomlighet så kan han ta emot tillbedjan eftersom han är Gud. I sin mänsklighet kan han prata om sin Gud eftersom han är människa.

 • Christian till outsider ”Jag har ingenting emot att du argumenterar för din sak, men jag vill inte ha pajkastning på den här bloggen.”

  – oj och jag som tyckte att han skrev både hövligt och sakligt. Det var ingen pankast ing vad jag kunde se utan väldigt väl valda ord för ärligt talat, hans argument går ju inte att bortse ifrån, eller hur?

 • @Lewanu: Det var hans kommentarer på ”Vem såg Jesaja?” som jag syftade på. Jag tycker inte man behöver kalla någon för ”asdum”. Åtminstone inte på min blogg.

 • outsider

  Jag frågade dig om Jesus är den ende Guden. Jesus talar om ”den ende Guden”. Gud för Jesus är ”den ende Guden”.

  Om han är Gud så måste han vara den ende Guden enligt vad han själv säger.

  Vi kan hålla oss till Bibeln och glömma ”naturerna” och ”personerna” vilka är helt okända i Skriften.

  Tror du på Jesus, Christian Mölk?

 • @outsider: Det är inte så enkelt som du vill få det till.

  Ett exempel på vad jag försöker förklara för dig. I GT står det att det bara finns en Frälsare och att det är Gud. Men i NT står det att Jesus är denne Frälsare. Finns det plötsligt två Frälsare?

 • Mattias

  I Gt är inte Guds plan med Jesu människoblivande möjligt att läsa ut för en människa. Efter uppståndelsen öppnade Jesus lärjungarnas ögon så att de kunde förstå skrifternas budskap om Jesus. Gud Fader avslöjade inte sin frälsningsplan tillräckligt tydligt i Gt. Därför finns det bara ”en” Gud, ”en” Herre i Gt. Jesus var fördold så att säga. Kristen tro är i högsta grad övernaturligt och ett mysterium.

 • outsider

  Christian Mölk:

  Du har fått svar på din fråga både ett och två gånger, det är just därför jag undrar hur det är ställt till med din läsförståelse.

  ”den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre – honom tillhör ära och majestät…” (Judasbrevet 25)

  om Jesus säger Skriften att: ”Honom har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare, (Apg 5:31)

  Om du tittar extra noga och helst ett par gånger i det som står här ovan så finner du att ordet ”frälsare” appliceras både på Gud, och på honom som han (Gud) har gjort till en frälsare för sitt folk Israel. (Apg 5:31)

 • @outsider: Så du menar alltså att det finns två Frälsare? Trots att GT säger att det bara finns en Frälsare?

  “Jag, jag är Herren, förutom mig finns ingen frälsare. ” (Jesaja 43:11)

 • outsider

  ”Därför finns det bara “en” Gud, “en” Herre i Gt. Jesus var fördold så att säga.”

  Ännu en som inte vet vad han pratar om!

  Det här ÄR NT: ”så har vi bara en Gud, Fadern, från vilken allting är och till vilken vi själva är, och en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är.” 1 Kor 8:6

 • @outsider: I Titus brev ser vi hur ”Frälsare” blandas mellan Jesus och Gud.

  “medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. ” (Titusbrevet 2:13)

  “Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare. ” (Titusbrevet 3:4–6)

  Vem är Frälsare, Gud eller Jesus? Det finns bara en Frälsare enligt GT.

 • outsider

  Christian Mölk

  Dumma frågor kan man inte ge bra svar på.

  Läs nu en gång till Judasbrevet 25. Den ende Guden är Frälsaren GENOM Jesus Kristus.

 • @outsider: Det står inte i Titus att Gud är Frälsaren genom Jesus. Det står i ena versen att Gud är Frälsare och i andra versen står det att Jesus är Frälsare. Jesus ÄR Frälsaren.

  Även i den här versen står det att det är Jesus som är Frälsaren:

  “och som nu har blivit uppenbarad, när vår Frälsare Kristus Jesus trädde fram. Han har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium. ” (2 Timotheosbrevet 1:10)

  Jesus ÄR Frälsaren.

 • outsider

  Christian Mölk

  Det är du som blandar, du verkar faktiskt rätt….hur skulle man säga, ”mebulbal” kanske, om du vet vad det är. Det är hur som helst hebreiska.

 • Mattias

  Till outsider: Skapade Fadern Jesus i Maria som en helt ny halvgud/halvmänniska eller var Jesus 100% människa ?

 • @Mattias: Välkommen tillbaka Mattias :)

 • outsider

  Christian Mölk:

  ”Det står inte i Titus att Gud är Frälsaren genom Jesus”

  Det här är inte sant!

  Jag skrev att det står i Judasbrevet 25. (vers 25, inte kapitel!)

  Kan du läsa ???????

 • Mattias

  Tack Christian, jag är impad att du orkar driva en sån här djup blogg !

 • @outsider: Du missuppfattade mig.

  Jag försöker förklara för dig att i NT så används titeln Frälsare om både Gud och Jesus trots att det står i GT att det bara finns EN Frälsare. Antingen så finns det två Frälsare och då stämmer inte Jesaja. Eller så finns det en Frälsare och då är Jesus Gud.

  I Judas brev står det att det är Gud som är Frälsare. I Titus står det att det är Jesus som är Frälsare.

  Ibland skiljer NT på Jesus och Gud och ibland likställs Jesus och Gud.

 • outsider

  Mattias:

  Skapade Fadern Jesus i Maria som en helt ny halvgud/halvmänniska eller var Jesus 100% människa ?

  Bibeln känner inte till några procentsatser vad jag vet.

  Om du vill veta vad Skriften säger så läs 1 Tim 2:5;

  ”Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus,”

  Om du anstränger dig och tittar extra noga så hittar du ordet ”människa” i den versen. Om du ser några procentsatser så berätta gärna för mig.

 • outsider

  Christian Mölk:

  ”Antingen så finns det två Frälsare och då stämmer inte Jesaja. Eller så finns det en Frälsare och då är Jesus Gud.”

  Eller så vet du inte vad du pratar om.

 • Mattias

  Lever Jesus idag?

 • outsider

  Är jorden rund?

 • @outsider: ”Eller så vet du inte vad du pratar om.”

  Berätta i så fall hur du löser att det i GT bara finns en Frälsare medan det i NT finns två Frälsare. Att Gud frälser genom Jesus räcker inte hela vägen som förklaring eftersom det uttryckligen står att Jesus ÄR Frälsaren.

 • Mattias

  Så vitt jag vet är jorden rund men något plattare vid polerna

 • Mattias

  Vilken sorts varelse är Jesus idag?

 • outsider

  Christian Mölk:

  Jag vet att Jesus för dig ”räcker inte hela vägen”

  Too bad for you!

 • @outsider: Jag är väldigt trygg i min relation med Jesus, så du behöver inte oroa dig.

  Men tack för omtanken! :)

 • Mattias

  Outsider, vill du svara på mina frågor

 • outsider

  Mattias:

  Det här börjar likna chat, chatta gör jag på ett annat ställe, jag tänker att flytta mig dit precis just nu, hejdå.

 • Mattias

  Och kom inte tillbaka!

 • Yousee

  Christian:

  Du skrev:
  ”Visst, ni behöver inte hålla med om detta, men ni borde åtminstone försöka förstå treenighetsläran innan ni dissar den.”

  Vad får dig att tro att vi(jag)inte gjort det??

  Under många år som kristen trodde jag på den för det var ett självklart måste – jag ville ju inte gå in på något ”villoläraområde”.

  Det var när jag försökte förstå den/började studera den närmare som jag kom fram till att måste dissa den! Den höll inte…

  OBS! Jag fick inte detta från MFS, detta var många år innan jag hört talas om några trons hebreiska rötter eller något MFS.

  Däremot hade jag bett en speciell bön till Herren om att han skulle sudda bort allt felaktigt när det gäller tron som jag fått med mig i bagaget genom åren.

  Varning till alla:
  Be inte en sådan bön om ni vill vara säkra på att fortsätta hålla fast vid det ni tror idag!

  Yousee

 • @Yousee: ”Vad får dig att tro att vi(jag)inte gjort det??”

  Åtminstone de jag har debatterat med återkommer gång på gång till att om Jesus är Gud så innebär detta två gudar; Fadern och Sonen. Om man tror att treenighetsläran säger detta, då har man inte förstått vad treenighetsläran innebär. Om man tror att det är något konstigt med att Jesus kallar Gud för ”sin Gud”, då har man heller inte förstått treenighetsläran. Jag får gång på gång förklara för debattörer vad det innebär att Gud blev människa och helt gick in under våra förutsättningar och identifierade sig med oss. Men att Gud blev människa betyder inte att Gud är mindre Gud för det.

  Sen är det mycket möjligt att just du har förstått vad treenighetsläran innebär men ändå väljer att inte tro så och det respekterar jag. Men de flesta andra som jag har diskuterat med har dissat treenighetsläran utan att egentligen ha förstått vad den står för.

 • Yousee

  Christian:

  Apropå att förstå treenighetsläran – vad anser du om följande uttalande? Håller du med?

  ”Någon har sagt; försök att förklara treenigheten och du kommer att förlora ditt förstånd. Förneka den och du kommer att förlora din frälsning. Det ligger en hel del i det påståendet. Det är farligt både att förneka treenighetsläran och att försöka förklara den, eftersom bibeln själv aldrig gör det. Det ligger bortom vårt förstånd.”

  Undrar
  Yousee

 • @Yousee: Jag håller med om vissa saker i det uttalandet. Exempelvis att treenighetsläran går utöver vårt mänskliga förstånd. Jag tror inte det är möjligt att förstå ”hur” Jesus kan vara Gud, men man kan förstå ”att” Jesus är Gud.

  Jag har alltid hävdat att det är okej att ifrågasätta Jesu gudomlighet och det är okej att inte förstå Jesu gudomlighet. Men jag tycker man ska akta sig för att förneka Jesu gudomlighet eller att aktivt lära ut att Jesus inte är gudomlig. Men det är givetvis upp till var och en att göra så som man själv vill.

 • Mattias

  Jag vill bara säga att det är viktigt att hålla Gud HELIG i allt diskuterande och bloggande. Jag har själv varit och småkäbblat lite med folk om diverse teologi men man mår inte bra av det, snarare känner man sig ganska sunkig. Även om ingen talar illa om Jesus eller Gud är det inte bra att ”dra in” deras namn i ”ordkrig”, det tangerar budet Du skall inte missbruka Herren din Guds namn. Vi ska ha respekt för allt som har med Gud att göra men jag tycker du Christian har en sund inställning till teologidebatter, men sen har du ju också varit pastor i Bankeryd :)

 • Christian Mölk: ”Antingen så finns det två Frälsare och då stämmer inte Jesaja. Eller så finns det en Frälsare och då är Jesus Gud.”

  – Jag tycker du visar en okunnighet när det gäller bibeltolkning.

  Den Evige är Frälsaren eftersom frälsningsplanen är hans från tidens början, men han realiserar den genom den han smort för detta uppdrag. Det fanns många frälsare i Israel innan Jeshua föddes. Domarna var ofta frälsare som räddade Israel från sina fiender, men Jeshuas frälsargärning är av en betydligt större dignitet.

 • Mattias

  SÅ, vem är Jesus idag?

 • @Mattias: Tack så mycket!

  Jag tror att de allra flesta som har starka åsikter om något har detta för att de verkligen älskar Guds ord. Därför har jag ofta överseende med om någon inte kan behärska sig och spårar ur då och då. Men det gäller att försöka undvika att ryckas med i pajkastningen och behandla varandra med respekt.

 • @: ”Jag tycker du visar en okunnighet när det gäller bibeltolkning.”

  Kallar du alla som inte håller med om MFS läror för okunniga? Är inte det att visa brist på respekt inför oliktänkande?

  Det finns många som har räddat Israel, men det finns ingen som ÄR Frälsaren mer än Gud. Och i NT så är det Jesus som ÄR Frälsaren.

 • @Mattias: ”SÅ, vem är Jesus idag?”

  – Jasså, vet du inte det? Då skall jag berätta det för dig. :)

  Han är ”Messias den levnande Gudens son”.
  Han är den förhärligade Människosonen.
  Han är ”Guds tjänare”.
  Han är ”överstepräst i det himmelska tabernaklet enligt Melkisedeks sätt”.
  Han är ”medlaren mellan Gud och människan”.
  Han är ”lammet som blev slaktat”
  Med mer, med mera….

 • Mattias

  Är han fortfarande en människa?

 • @Mattias: Är han fortfarande en människa?

  – Människosonen = ben adam = människa.

  Är det något mer du undrar över? ;)

 • Mattias

  Var befinner han sig rent fysiskt?

 • outsider

  Christian Mölk:

  ”…det finns ingen som ÄR Frälsaren mer än Gud. Och i NT så är det Jesus som ÄR Frälsaren.”

  Gång på gång bli det klart och tydligt påpekat för dig vad som gäller, men nej,du vet bättre än Skriften, eller så har du riktigt svåra problem med läsförståelse.

  ”den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre – honom tillhör ära och majestät…” Judasbrevet 25

  fråga 1: vem är den som ÄR Frälsaren i denna vers?

  fråga 2: var finns Judasbrevet,i GT eller NT?

 • @outsider: Jag håller med om att det är Gud som är Frälsaren i denna vers.

  Men i Titus brev står det i ena versen att det är Gud som ÄR Frälsaren och i andra versen att det är Jesus som ÄR Frälsaren.

  Vad jag förstår Judas så säger inte han att Jesus INTE är Frälsaren. Han säger att Gud är Frälsaren och Paulus konstaterar att Jesus är Frälsaren.

 • Mattias

  Hallå SÅ är du vaken :)

 • Yousee ”Varning till alla:
  Be inte en sådan bön om ni vill vara säkra på att fortsätta hålla fast vid det ni tror idag!”

  – Tack för din kommentar http://www.christianmolk.se/om-att-uppfylla-lagen/#comment-1370 och speciellt detta sista.. En varning är verkligen berättigad för om man ber så får man ju svar:)

 • Christian ”Om man tror att det är något konstigt med att Jesus kallar Gud för “sin Gud”, då har man heller inte förstått treenighetsläran.”

  – Christian, 1. VARFÖR är det så intressant att förstå en lära, varför inte ägna sig åt bibeln istället?
  2. Hur kan du vara säker på att ex jag inte just har förstått treenighetsläran och AV DEN orsaken därför INTE tror på den?

  ”Jag får gång på gång förklara för debattörer vad det innebär att Gud blev människa och helt gick in under våra förutsättningar och identifierade sig med oss.”
  – Varför behöver du det,, står det inte i bibeln redan, varför ska du eller någon annan behöva förklara det?
  Om det är så att det INTE står i bibeln, varför förespråkar du då något som inte är sant?

 • Mattias

  Mitt sista försök till svar…prövar med Lewanu. Vem är Jesus idag?

 • Mattias ”Var befinner han sig rent fysiskt?”

  – Varför undrar du? Jesus är inte ”fysisk” på det sättet längre eftersom han är förhärligad efter uppståndelsen.
  Kanske tror du att han fysiskt finns i ditt hjärta,, eller så tror du som bibeln säger att han sitter på FADERNS HÖGRA sida i himlen.
  Det betyder att Gud har en riktigt B R E D tron om de sitter på ”samma” tron men ändå bredvid varandra,, rent fysiskt alltså.. och det är ju fysiskt du ville prata om.

 • Mattias

  Ok är Jesus Gud nu då?

 • @Lewanu: ”1. VARFÖR är det så intressant att förstå en lära, varför inte ägna sig åt bibeln istället?”

  Om det inte hade varit för att Bibeln handlar väldigt mycket om Jesu gudomlighet så hade jag definitivt hållt med dig. Men den som läser Bibeln kan inte undgå att se att det finns väldigt mycket i Bibeln som handlar om Jesu gudomlighet. Därför är det intressant.

  ”2. Hur kan du vara säker på att ex jag inte just har förstått treenighetsläran och AV DEN orsaken därför INTE tror på den?”

  Jag har stor respekt för att du har förstått och tagit avstånd. Det är upp till dig och jag lägger mig inte i det beslutet.

  ”Varför behöver du det,, står det inte i bibeln redan, varför ska du eller någon annan behöva förklara det?”

  Ja, det undrar jag med. Det står överallt i Bibeln att Jesus är Gud och människa, ändå förstår en del inte detta.

  “Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset. ” (Filipperbrevet 2:6–8)

 • outsider

  Christian Mölk:

  Du har kanske gjort en tusendels millimeters progress när du kunde gå med på att det är den ende Guden som är Frälsaren i Judasbrevet, vers 25.

  Hade du läst hela den versen så skulle du ha lärt dig att den ende Guden är Frälsare GENOM Jesus Kristus.

  Hade du trott på Gud istället av dina egna teorier så skulle du förstå att frälsningen är från Gud genom Jesus, som Gud ”med sin högra hand” har upphöjt som ”hövding och frälsare, för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel”. (Apg 5:31)

  Paulus skriver:”så har vi bara en Gud, Fadern, från vilken allting är och till vilken vi själva är, och en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är.” (1 Kor 8:6)

  Du som INTE tror att vi har bara en Gud, Fadern, kommer aldrig att förstå Skrifterna, vilket du med all (o)önskevärd tydlighet redan har bevisat.

 • Mattias

  Ingen på den här bloggen som påstår att Jesus endast var människa har någon som helst förklaring till vem han är idag vilket borde vara extremt intressant.
  Det bevisar att de bara pratar….

 • outsider

  Christian Mölk

  ”Det står överallt i Bibeln att Jesus är Gud och människa, ändå förstår en del inte detta.”

  jämför med:

  ”Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus,” (1 Tim 2:5)

 • @outsider: Så du påstår att Jesus inte är Frälsaren?

 • Yousee

  Christian:

  Du svarade:
  ”Jag håller med om vissa saker i det uttalandet.”
  -Vad höll du inte med om?

  Detta att våga pröva sina ståndpunkter…
  -Det kan väl ändå inte vara farligt! Sanning tål väl att prövas?

  Du skrev:
  ”Jag får gång på gång förklara för debattörer vad det innebär att Gud blev människa och helt gick in under våra förutsättningar och identifierade sig med oss.”

  Läs och begrunda din ståndpunkt i förhållande till följande:

  BEGREPPET GUD-MÄNNISKA I OLIKA RELIGIONER
  Den judiske forskaren Hugh Schonfield skriver i sin bok Those Incredible Christians att läran om Jesu Kristi gudom ”är diametralt motsatt det judiska begreppet om Gud vid den tid då Jesus levde … läran passade de gängse hedniska begreppen … det var ett intrång från hedniska källor … Jesus själv kunde inte ha varit inne på sådana tankar”.

  Greg S. Deuble, pastor och bibelforskare från Australien skriver följande:”Författarna till The Jesus Mysteries ger sitt stöd åt Hugh Schonfields slutsats genom att göra det chockerande påståendet, att försummelsen att redovisa detta främmande övertagande av kyrkans lära om Jesus Kristus har lämnat kyrkan aningslöst mitt i en hednisk mytologi. De dokumenterar grundligt de många exempel av antikens folk och kulturer runt Medelhavet som hade en överväldigande mängd trossatser på förmodade guda-människor som hade kommit till jorden för att återlösa mänskligheten. Varenda en av dessa myter om gud-människa som återlösare fanns före kristendomen. Egyptens Osiris troddes vara av gudomligt ursprung.’Han företrädde för människor föreställningen av en man som var både Gud och människa’. Den egyptiska myten om Osiris är faktiskt den ursprungliga myten om mysteriet gud-människa och går tillbaka till förhistorien. Hans berättelse är så gammal att den kan hittas i pyramidtexter som skrevs för över 4 500 år sedan!”

  ”Grekerna hade också sin guda-människa i Dionysus som dateras till hundratals år innan den kristna tiden. I ett gammalt grekiskt skådespel förklarar Dionysus att han har dolt sin gudom i en jordisk gestalt för att visa sig för jordiska människor. Han säger till sina lärjungar: ’Därför har jag bytt min odödliga form och tagit på mig en människas gestalt.’

  Den persiska guda-människan hette Mithras. Babylonierna, romarna, syrierna och många andra gamla folk hade alla sina egna hedniska gud-människa-mysterier. Som redan påpekats var dessa gud-människa-myter allmänt förekommande långt innan Jesus från Nasaret trädde fram. Kristna som har den uppfattningen att Jesus är den gud-människa som är unik bland troslärorna är helt enkelt dåligt informerade. En sådan uppfattning ger stor vikt åt vårt påstående att kyrkan övergav sin historiska grund och snabbt absorberade hedendomen i sin lära om naturen av Jesus från Nasaret. Vid kyrkomötet i Nicea år 325 antog kristendomen sin egen version av Gud-människa, som utformades efter hedniska myter som redan existerade.”

  Då vi ser dessa gud-människa-myter i de antika religionerna är det lätt att göra en efterkonstruktion och förledas att tro att de ger en bild av sanningen. Utan att själv ha studerat frågan närmare tidigare var det så jag själv trodde. En gud som hade stigit ner från himlen och beblandat sig med människosläktet. Då vi granskar Bibelns förutsägelser om Messias stämmer den bilden inte in. Det finns inga spår i de hebreiska skrifterna av att Messias skulle vara en gud som lämnar himlen och beblandar sig med mänskligheten. Tvärtom visar Bibeln på hur fullständigt man tar avstånd från de omgivande folkens religioner och avgudadyrkan.”

  (Utdrag sid 7 från boken “Den historiska bakgrunden till treenighetsläran och dess utveckling” av Eivor Alpsten)

  Mvh
  Yousee

 • Mattias

  Yousee, vem är Jesus idag?

 • outsider

  Jag har inte påstått att Jesus inte är frälsare, jag har precis citerat Apg 5:31 där det står att Gud har upphöjt Jesus till hövding och FRÄLSARE. Kan du inte läsa Christian?

  Vad jag däremot fortfarande påstår är att du inte vet vad du pratar om, därför att du tror varken på Gud eller på hans son Jesus Kristus, frälsaren.

 • @outsider: Är Jesus Frälsaren med stort ”F” och ett ”n” på slutet?

 • @Yousee: ”En gud som hade stigit ner från himlen och beblandat sig med människosläktet. Då vi granskar Bibelns förutsägelser om Messias stämmer den bilden inte in. Det finns inga spår i de hebreiska skrifterna av att Messias skulle vara en gud som lämnar himlen och beblandar sig med mänskligheten.”

  Jesus är inte ”en gud” som om det hade funnits flera gudar. Jesus Är YHWH som föddes som människa.

  Det finns visst bibliska förutsägelser om att Gud skulle födas på jorden som en människa:

  “Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. ” (Jesaja 9:6)

  “Säg till de försagda: ”Var starka, frukta inte!” Se, er Gud kommer med hämnd, vedergällning kommer från Gud. Han kommer själv och frälsar er. ” (Jesaja 35:4)

  “Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset. ” (Filipperbrevet 2:6–8)

  ”-Vad höll du inte med om?”

  Jag tror inte man förlorar sitt förstånd om man försöker förklara treenigheten :)

  Huruvida man förlorar sin frälsning om man förnekar treenigheten vill jag över huvud taget inte uttala mig om. Jag tycker det är opassande och osmakligt att tala om för folk att de inte är frälsta. Det är inte upp till oss att avgöra vem som är frälst eller inte.

 • Yousee

  Mattias:

  Jag svarar med det som skrevs SÅ bra:

  Han är “Messias den levnande Gudens son”.
  Han är den förhärligade Människosonen.
  Han är “Guds tjänare”.
  Han är “överstepräst i det himmelska tabernaklet enligt Melkisedeks sätt”.
  Han är “medlaren mellan Gud och människan”.
  Han är “lammet som blev slaktat”
  Med mer, med mera….

  PS. Alltså människa, men inte vem som helst inte!
  -Inte ”bara en vanlig människa”.
  Han är den enda syndfria, förhärligad av Fadern och upphöjd av honom!

  Don´t you see?
  Vad är problemet?

  Ys

 • Mattias

  Lever han idag? och var i så fall?

 • Yousee

  Christian:

  Du svarade:
  ”Jag tror inte man förlorar sitt förstånd om man försöker förklara treenigheten.”

  -Gött att du inte intagit samma ståndpunkt som Lars Enarsson som skrivit detta jag citerade.

  Yousee

 • Mattias

  PROBLEMET är att ni inte har någon uppfattning om vem/var han är idag.
  Ett stort problem skulle jag säga.

 • Yousee

  Mattias:

  Tror du inte på att han har uppstått?

  Yousee

 • outsider

  Christian Mölk:

  Apg 4:12; ”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.”

  ”givits åt människor” Givits av vem? Av Gud som sände sin son. (Rom 8:3, Joh 3:16)

  Går du Christian med på att Gud sände sin son, eller är det fortfarande Gud själv som blev människa?

  PS.Det är löjligt att försöka bygga läror på stora eller små bokstäver i det svenska språket (grekiskan hade bara stora bokstäver vad jag vet) eller på det svenska språkets grammatik.

 • Yousee

  Mattias:

  Ingen uppfattning om vem han är idag…
  Läser du inte???

  -Är det någon idé att fortsätta svara?

  Ys

 • outsider

  Mattias.

  Tror du att Jesus var en UFO?

 • Mattias

  Är han Gud? Är han en ängel? Är han en Ande? Är han fortfarande en människa? Vad är han?

 • Yousee

  Christian:

  Du skrev:
  ”Jesus är inte “en gud” som om det hade funnits flera gudar. Jesus Är YHWH som föddes som människa.”

  -Du hakade upp dig på ordet EN, det var inte det som var kontentan av textens budskap!

  Bibelorden du citerade hävdar jag att du ser på med dina ”tolkningsglasögon”. Det finns alternativa tolkningar till dem som inte innebär att man måste läsa in förutsägelser om att Gud skulle födas på jorden som en människa i texterna.

  Jag fick som nykristen lära mig om det unika i kristendomen att Gud blev människa. Det var inte riktigt med sanningen överensstämmande. Eller hur Christian?
  Du kommer väl inte att lära nya kristna så?

  Yousee

 • outsider

  Mattias:

  Ingen kan hjälpa dig med någonting om du inte tror på Skrifterna.

  I de kommentarer som jag har skrivit här i kväll har jag citerat Skriften som berättar exakt vem Jesus är.

 • @outsider: Varför svarar du inte på min fråga? Är Jesus Frälsaren?

  Ja, Gud sände sin Son till världen för att han skulle födas som människa.

  “Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd. ” (Johannesevangeliet 1:18)

  “och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. ”

 • @Yousee: ”Jag fick som nykristen lära mig om det unika i kristendomen att Gud blev människa.”

  Det står ju i Bibeln att Gud blev människa. Varför skulle jag inte lära ut det?

  “Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset. ” (Filipperbrevet 2:6–8)

 • Mattias

  Jag tror på NT ,du tror på Skrifterna. Då avslutar vi där för vi kommer inte längre.

 • Yousee

  Christian:

  Förtydligande:
  Att detta är UNIKT var såklart det jag menade. Hängde du inte med på pointen i det hela? Du läste väl hela ”BEGREPPET GUD-MÄNNISKA I OLIKA RELIGIONER” som jag lade in ovan?

  Ys

 • outsider

  Christian Mölk:

  Varför svarar du inte på min fråga? Är Jesus Frälsaren?

  Varför jag inte svarar?

  Därför att dina frågor är så dumma.

  Jag har berättat för dig vad Skriften säger om Frälsaren, Jesus Kristus. Till skillnad från dig så tror jag på honom, vilket du inte gör.

 • outsider

  Mattias:

  ”Då avslutar vi där för vi kommer inte längre.”

  Snacka om att ”komma längre”, du har inte ens kommit till början.

 • Mattias

  outsider, ber du till Jesus?

 • Yousee

  Christian:

  Tolka och tro som du vill, broder! Jag förstår att du ser det som du gör, jag själv blev lärd att tolka med de ”glasögonen”. Tills Herren plockade av mig dem…

  Om hur det gick till kan du få läsa:

  Min story
  Eller: DE TAPPADE GLASÖGONEN OCH DET AVSTJÄLPTA ARVET

  Jag blev kristen i tjugoårsåldern efter att under några år förstört mig i synden. Jag var trasig och mådde mycket dåligt. När jag överlämnade mig till Herren förändrades mitt liv genomgripande, det var en radikal omvändelse. Jag tog tron på mycket stort allvar på alla områden och ville ha allt Gud hade. Och jag ville ha det äkta, det som var sanning. Ganska snart upptäckte jag att det fanns ett glapp mellan det jag läste i Bibeln och det jag såg omkring mig i kristenheten. Jag funderade mycket på varför.

  Åren gick och längtan efter det äkta drev på. Jag slukade predikningar och möten, undervisning i böcker och på band, prövade så småningom andra sammanhang, väntade på något nytt som Gud skulle göra i sin församling. Detta nya skulle egentligen vara något gammalt kom jag fram till. Guds församling behövde komma tillbaka till det som var från början, det ursprungliga. Så mycket hade blivit fel någonstans på vägen. Ett stort avfall från tron verkade hade skett. Jag förstod att det från början hade med den katolska kyrkan att göra. Och att det fanns rester kvar av detta i de moderna frikyrkorna i Sverige idag!

  År 1997-98 hade jag en stark dröm en natt. En dröm som jag tänkte mycket på. Jag förstod den delvis, men inte den fulla betydelsen. Det var en dröm om glasögon… Jag åkte på en väg och fick se att det låg ett par tappade glasögon på vägen. Jag stannade och fick då se att det låg ett par till längre bort, och längre bak på vägen ett par till. Jag följde vägen bakåt och hittade ännu fler. I en kurva ser jag bredvid vägen något märkligt, någon har tydligen lämpat av ett arvegods där på åkern! Vad kunde detta betyda?

  Sökandet efter det sanna fortsatte. Längtan och hopp blandades genom åren med grusade förhoppningar. Utbudet, röran och förvirringen inom kristenheten ökade, äkta väckelse lyste med sin frånvaro. Upptäckte att mer och mer saker jag trott på inte stämde med Bibeln, det var människors idéer och tolkningar. Och den ene sa si, den andre lärde så. Jag började fundera mycket på vad Bibeln själv sa om saker egentligen. Det var svårt att sortera och få fram bland alla olika varianter jag hört. Jag bad Gud om att ta sitt stora suddgummi och sudda bort detta, att få börja om från början och kunna se klart vad som menades. Och han började sudda. (Bara ett exempel, att treenighetsläran inte var biblisk kom jag fram till omkring år 2002.)

  Jag hade efter allt detta fått en ”framsuddad” bild av vad jag trodde Gud ville göra för något ny-gammalt bland sitt folk och de ännu inte troende. Väntade på det och försökte förverkliga delar av det. Men något väsentligt visade sig fattas i denna bild. Jag fick se något jag hade missat. Den ursprungliga tron var judisk! Och inte bara det, den var tänkt att vara det idag också! Arvet från kyrkofäderna hörde inte hemma i tron original.

  Jag hade gjort upp med mycket redan, nu åkte mer ut. Och nytt kom in. Men allt var inte nytt, det hade stått där i Bibeln hela tiden men jag hade inte sett det, jag hade omtolkat det med mina teologi-glasögon. Saker började falla på plats, passa in. Bibeln blev hel och höll ihop. Jag förstod saker i den jag inte fått ihop förut. Nyckeln var att det nu hamnade i sin ursprungliga kontext, den hebreiska. Jesus blev Yeshua och ännu större och mäktigare än förut. Guds rike och hans oerhörda frälsningsplan framstod än tydligare och som ännu mer suverän!

  På den vägen är det. På väg till Jerusalem. Är hemma hos Israels Gud, väntar på Yeshua på plats på Davids tron. Jag vet i vilken riktning jag ska gå!

  Och hur var det då med glasögonen och drömmen? Glasögonen jag upptäckte på vägen var de olika tolkningarna av Bibeln och av hur saker skulle vara när det gäller tron. Jag upptäckte att jag hade haft glasögon på mig i mina tolkningar och uppfattningar. Jag hittade fler och följde dem bakåt på vägen. Där hittade jag arvet från kyrkofäderna. Alltså inte bara enskilda tolkningsfel utan typ hela fel-paketet! Många år efteråt när det jag drömt blivit verklighet förstod jag drömmens budskap.

  Hoppas du förstår mitt budskap i denna story. Det är alltså: Våga pröva dina uppfattningar! Glasögon är en verklighet. Och kolla in det där arvet! Pröva det mot Skriften. Kanske du vågar be ”sudda-bönen”?

  The End

  Yousee

 • Yousee

  Godnatt!

  Ys

 • @outsider: Judas skriver att Gud är Frälsaren. Paulus skriver att Jesus är Frälsaren. Vem har rätt? Eller har båda rätt?

  “medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. ” (Titusbrevet 2:13)

 • @Yousee: Tack så mycket för din berättelse! Jag uppskattar sånt :)

 • outsider

  Mattias:

  ”outsider, ber du till Jesus?”

  Jag ber till Jesus. Min bön är: kom Herre Jesus och ta mig härifrån så att jag slipper de ogudaktiga som hånar Dig och din Gud.

 • Mattias

  Humor så här på nattkröken. Jag säger också godnatt nu.

 • outsider

  Christian Mölk:

  ”Judas skriver att Gud är Frälsaren. Paulus skriver att Jesus är Frälsaren. Vem har rätt? Eller har båda rätt?”

  Både Judas och Paulus har rätt, du däremot har inte rätt ens en gång på hundra!

  Du skulle vid det här laget veta att Titus 2:13 har en annan läsart som inte säger det du vill säga.

 • @outsider: Läs min intervju med Mikael Tellbe om Jesu gudomlighet så ser du att jag inte är ensam om denna tolkning. Till och med Ketriel Blad menar ju att det kan tolkas så.

  Dessutom vill jag påstå att fortsättningen på Titusbrevet bekräftar att det ska tolkas så eftersom Paulus i ena versen skriver att Gud är Frälsaren och i nästa att Jesus är Frälsaren.

  “Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare. ” (Titusbrevet 3:4–6)

 • outsider

  Stackars Christian, du blir ägd hela tiden, jag tycker verkligen synd om dig.

  Jag råkade kolla Titusbrevet, och där har du Paulus som i två verser bredvid varandra kallar först Gud för Frälsare och sedan precis bredvid kallar han ”Kristus Jesus” för ”vår Frälsare”. (Titus 1:3-4)

  Där föll din dumma teori.

  Har du någon bättre att komma med?

 • outsider

  Och Paulus skall dessutom bekräfta din teori!

  Det var roligt! Det står faktiskt i Bibeln att Gud skrattar åt de ogudaktiga, han hånar dem.

 • outsider

  Vad Mikael Tellbe eller Ketriel Blad har att komma med skiter jag i.

  Den ene är en trinitär ”teolog”, den andre är en avfälling.

 • @outsider: Det är ju just det som är min poäng, att både Gud och Jesus kallas för Frälsare. Trots att Jesaja säger att det bara finns en Frälsare. Alltså är Gud och Jesus ett.

 • outsider

  Jesus säger att han är ett med Fadern, han säger också att Fadern är den ende sanne Guden. (Joh 17:3)

  Därav följer att han kan inte vara Gud om han inte är Fadern, att han är Guds son det vet evangelierna att berätta. Han säger alltså inte att han är Fadern. Att Fadern är den ende Guden säger också Paulus, (1 Kor 8:6)

  Vet du Christian var alla lögnare hamnar enligt Bibeln?

 • @outsider: Det är faktiskt aposteln Johannes som skriver att Jesus är Gud:

  “I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. ” (Johannesevangeliet 1:1)

  “Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. ” (Johannesevangeliet 1:14)

  “Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd. ” (Johannesevangeliet 1:18, SFB-98)

  Kallar du Johannes lögnare också?

 • outsider

  Christian Mölk:

  Jag förstår att det var ditt sista bud.

  Därmed kan man säga att ”the case is closed”.

  Det här var din blogg. Jag var bara en gäst och främling.

 • @outsider: Välkommen åter.

 • @Mattias:

  Du skriver: Ingen på den här bloggen som påstår att Jesus endast var människa har någon som helst förklaring till vem han är idag vilket borde vara extremt intressant.
  Det bevisar att de bara pratar….

  – Vad säger Jesus själv?

  Joh 17:5 Och nu, Fader, förhärliga du mig hos dig själv, med den härlighet som jag hade hos dig, förrän världen var till.

  – Här talar Jesus om att bli förhärligad, med den härlighet han hade innan världen var till.
  Om du då kollar Fil 2:6, men framför allt i Uppenbarelseboken så ser du vad Jesus är idag, han är det han var innan han kom ner, han var ju till i Gudsgestalt och det är han nu också!

  Bj

 • @Björn Jönsson: Ja, ju mer man läser om Jesus, desto mer börjar man förstå hur stor han är och hur värdig han är vår lovsång. Jag kommer nog aldrig att sluta förundras över Jesu storhet.

 • @Christian Mölk:

  Ja faktiskt!

  Bj

 • Mattias

  Tänk er Gud själv leka i sandlådan som 3 åring…..ofattbart men ändå sant, helt otroligt

 • Mattias. ”Tänk er Gud själv leka i sandlådan som 3 åring…..ofattbart men ändå sant, helt otroligt”

  – Det är fler som leker i den teologiska sandlådan här. :)
  När skall ni växa upp till mognad?

 • Mattias. ”Tänk er Gud själv leka i sandlådan som 3 åring…..ofattbart men ändå sant, helt otroligt”

  – jag läste något liknande i Mormons bok en gång, är det där du hittat det?

 • @: Det är inte bra att du ser ner på oliktänkande och kallar dem för omogna. Bemöt med argument istället.

 • @Christian Mölk: Det finns tillräckligt med argument för att den Evige är Jeshuas Gud och fader. Man behöver inte lägga ett invecklat puzzel för att veta vem som är Gud. Att Gud skulle vara ett barn i en sandlåda, är lågnivåernas lågnivå. För mig är det en hädelse.

 • @: Jag förstår att du inte ser det så, men bara för det behöver du inte se ner på andra. Respektera oliktänkare utan att kalla dem för okunniga, omogna eller liknande.

  Ett gott samtalsklimat tjänar vi alla på, eller hur?

 • Mattias

  Jag konstaterar bara nytestamentliga fakta att Gud/Jesus föddes som männniska, sen om SÅ vill leka i sandlådan med sina teorier får han göra det ha ha.
  Det finns ännu fler tillräckliga argument för att Jesus var och är Gud.

 • Mattias & Christian, om ni skall hålla er till sund biblisk teologi så skulle ni skrivit om 3-åringen Jeshua som leker i sandlådan, trots detta så är Gud av evighet i honom.

  ”Gud var i Kristus, försonande världen med sig själv”.

  Men nu förlöjligar ni Israels Gud genom att säga att han är 3 år. :(

 • Christian, jag skall bättra mig så att du inte blir ledsen på mig. Vi har ju delat bordsgemenskap, vilket är betydelsefullt. ;)

  Jag skall förklara hur dumt det blir att uttrycka sig att Gud har varit 3 år. Om detta är sant, så skall ni också bekänna Maria som Guds moder. Men det kanske ni också gör? Eller?

 • Vad menas Gud var i Kristus

  jesaja forkortad= IS
  lukas= LK

  IS 6:1 Profetens kallelse.
  IS 6:1 I det år då konung Ussia dogsåg jag Herren (AIJ )Jesu Far sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet.
  IS 6:2 Serafer stodo omkring honom. Var och en av dem hade sex vingar: med två betäckte de sina ansikten, med två betäckte de sina fötter, och med två flögo de.
  IS 6:3 Och den ene ropade till den andre och sade: ”Helig, helig, helig är HERREN Sebaot; hela jorden är full av hans härlighet.”
  IS 6:4 Och dörrtrösklarnas fästen darrade, när ropet ljöd; och huset blev uppfyllt av rök.
  IS 6:5 Då sade jag: ”Ve mig, jag förgås! Ty jag har orena läppar, och jag bor ibland ett folk som har orena läppar, och mina ögon hava sett Konungen, HERREN Sebaot.”
  IS 6:6 Men en av seraferna flög fram till mig, och han hade i sin hand ett glödande kol, som han med en tång hade tagit på altaret.
  IS 6:7 Och han rörde därmed vid min mun. Därefter sade han: ”Se, då nu detta har rört vid dina läppar, har din missgärning blivit tagen ifrån dig, och din synd är försonad.”
  IS 6:8 Och jag hörde Herren tala, och han sade: ”Vem skall jag sända, och vem vill vara vår budbärare?” Ochjag sade: ”Se, här är jag, sänd mig.”
  IS 6:9 Då sade han: ”Gå åstad och säg till detta folk: ‘Hören alltjämt, men förstån intet; sen alltjämt, menförnimmen intet’.
  IS 6:10 Förstocka detta folks hjärta,och tillslut dess öron, och förblinda dess ögon, så att det icke kan se med sina ögon, eller höra med sina öron,eller förstå med sitt hjärta, och omvända sig och bliva helat.”

  SE VAD DET STÅR.. FOLKET SKA BLI FÖRSTOCKAT….VARFÖR …HELIG SÄD BILDAS

  IS 6:11 Men jag sade: ”För huru lång tid, Herre?” Han svarade: ”Till dess att städerna bliva öde och utan någon invånare, och husen utan folk, och till dess att fälten ligga öde och förhärjade.
  IS 6:12 Och när HERREN har fört folket bort i fjärran och ödsligheten bliver stor i landet,
  IS 6:13 och allenast en tiondedel ännu är kvar däri, då skall denna ytterligare förödas såsom en terebint eller enek av vilken en stubbe har lämnats kvar, när den fälldes. Den stubben skall vara en helig säd.”

  IS 7:14 Så skall då Herren själv giva eder ett tecken: Se, den unga kvinnan skall varda havande och föda en son, och hon skall giva honom namnet Immanuel*.
  IS 7:15 Gräddmjölk och honung skall bliva hans mat inemot den tid då han förstår att förkasta vad ont är och utvälja vad gott är.
  IS 7:16 Ty innan gossen förstår att förkasta vad ont är och utvälja vad gott är, skall det land för vars båda konungar du gruvar dig vara öde.

  IS 9:6 Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

 • klicka på teofilus says … då kommer bibelcitaten fram som förklarar vad är Gud i Kristus …vi är väl seriösa i denna debatt och låter bibelordet förklara bibelordet som princip
  det är i alla fall min princip

 • Las Vegas 23

  Det beror nog också på var du själv befinner dig, när du betraktar Tellus.

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.