Pastor Christian Mölk | En Frälsare, eller två?

De senaste dagarna har det debatterats flitigt på den här bloggen om huruvida Jesus är Gud eller inte. Jag anser att detta är ett viktigt och centralt ämne i Bibeln som bör diskuteras och jag tar alla kommentatorers frågor på allvar. Jag har stor respekt för er som inte tror på Jesu gudomlighet när ni hävdar att det är en utombiblisk och hednisk lära. Ni ska ha cred för att ni älskar Guds ord och vill kämpa mot en felaktig förståelse av Bibeln. Så långt är vi inne på samma linje. Men skillnaden oss emellan är att jag inte tror att Jesu gudomlighet är en utombiblisk eller hednisk lära. Jag ser Jesu gudomlighet i hela Bibeln, från pärm till pärm, och det blir bara tydligare och tydligare ju närmare slutet vi kommer.

Ett vanligt argument som anges emot att Jesus är Gud är att Paulus skriver i 1 Kor 8:6 att det bara finns en Gud och att det är Fadern, alltså kan Jesus inte vara Gud. Detta är ett mycket rimligt påpekande och behöver reflekteras. Jag skrev om denna vers i en tidigare bloggpost, men tänkte nu reflektera lite ytterligare genom att jämföra ordet Frälsare mellan Jesaja och Paulus:

 • Enligt Jesaja finns det bara EN frälsare: “Jag, jag är Herren, förutom mig finns ingen frälsare.” (Jesaja 43:11).
 • Men när vi kommer till NT så ser vi att både Gud och Jesus beskrivs av Paulus som ”vår frälsare”: “Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare.” (Titusbrevet 3:4–6).
 • Hur ska vi förklara detta? Vi vet ju från GT att det bara finns EN frälsare, men i NT står det helt plötsligt om TVÅ frälsare: Gud och Jesus. Finns det en eller två Frälsare?

På samma sätt är det med Jesus gudomlighet. I GT står det att det bara finns EN Gud, men i NT benämns både Fadern och Sonen som Gud. Detta är Bibelns märkliga och svårförståeliga budskap och om man håller för ena ögat och bara vill se det ena eller det andra så ser man inte djupet i Skriften. Jag anser att man behöver se på de texter som berättar för oss att det bara finns en Gud, men man behöver också se på de texter som visar att Fadern och Sonen är Gud.

Avslutningsvis så finns det en vers till som vi behöver ta med för att ytterligare belysa den här frågan. Paulus verkar skriva synonymt i Titus kapitel 3 när han på ena stället skriver ”Gud, vår Frälsare” och på andra stället ”Jesus Kristus, vår Frälsare”. I Titus kapitel 2 så sätter han samman Gud och Frälsare och pekar båda dessa två ord på Jesus Kristus:

“medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet.” (Titusbrevet 2:13).

Skriv gärna din syn på Jesu gudomlighet, men tänk på att hålla en god ton och att respektera oliktänkare.

 • Tomas

  En.

  Du kan också se på löftet om den gode herden, där Adonay Yĕhovih lovar att vara den gode herden som räddar sina får (Hesekiel 34:11) och hur Kristus sedan själv bekänner ”Jag är den gode herden” (Joh 10:11).

  Gud bryter inte sina löften och skickar ett sändebud. Han kom själv.

  Sonen och Fadern är ett.

  /Tomas

 • @Tomas: Amen!

  “Säg till de försagda: ”Var starka, frukta inte!” Se, er Gud kommer med hämnd, vedergällning kommer från Gud. Han kommer själv och frälsar er. ” (Jesaja 35:4).

 • @: “Är det så svårt att greppa att det bara finns en Frälsare med stort F, men den som blir redskapet kallas också för frälsare.”

  Problemet är att Jesus inte bara ”kallas” för frälsare. Bibeln säger att Jesus ÄR frälsaren.

  “och de sade till kvinnan: ”Nu tror vi inte längre bara för dina ords skull. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens Frälsare.” ” (Johannesevangeliet 4:42)

 • @Christian Mölk: Problemet är att Jesus inte bara “kallas” för frälsare. Bibeln säger att Jesus ÄR frälsaren.

  – Det går inte att peta i ord på detta sätt. Jeshua både kallas och är frälsare.

  Om ditt resonemang är stämmer, så är inte Jeshua Guds son. Ängeln sade ju att ”han skall kallas Guds son”. ;)

 • @: Jag har inte sagt att Jesus inte är Frälsare om han bara kallas Frälsare. Jesus både ”kallas” för Frälsare och ”ÄR” Frälsare i NT.

  På samma sätt så kallas Jesus för Guds son, men han ÄR också Guds son.

  Jesus ÄR Frälsaren, kan du ställa upp på den bekännelsen?

 • @Christian Mölk: ”Jesus ÄR Frälsaren, kan du ställa upp på den bekännelsen?”

  – Ja, det är klart att jag gör! Han är ju min frälsare. Uppdraget att frälsa världen kommer emellertid från hans Gud och fader. Därför är det det den Evige som är frälsaren par exelente. Det finns ingen sådan frälsare som den Evige. Detta är inte svårt att omfatta med bibeln intakt.

  Jeshua är Guds son, men trots detta så sa ängeln att han skall kallas Guds son. Samma synsätt kan alltså tillämpas på Jeshua som frälsare.
  Allt gott!

 • @: Bibeln säger att det bara finns en frälsare. MFS säger att det finns två frälsare.

 • @Christian Mölk: Det finns två frälsare i bibeln. En är den Evige och den andre föddes i Betlehem. ”Idag har en frälsare blivit född åt er…”. ”Idag”, det betyder att det föddes ännu en frälsare. 1 +1=2 :)

 • I den kommentar som bibelläraren dr Ketriel Blad ger till denna sabbatstext, finns ett stycke som ger en bra belysning på den Evige som Frälsare. Hela kommentaren finns här: http://www.messianictorah.org/se/parasha_se/parashah37.htm

  4 Mos 13:17b “Men Moshè gav Hoshea, Nuns son, namnet Jehoshua.”

  – Moshè fick en uppenbarelse om Messias Jeshua, som det står skrivet i Johannes 5:46:

  “Om ni trodde Moshè, skulle ni tro på mig, ty om mig har han skrivit.”

  HaShem uppenbarade för Moshè namnet på den Messias som skulle komma, i dess äldre, längre form. På så sätt blir spejaren Jehoshua bin Nun en profetisk förebild på Messias.

  a. Hans namn är samma som Messias namn.
  b. Han var en man som alltid var trogen Moshè, på samma sätt som Messias Jeshua.
  c. Han fick ta Moshès plats. Messias skulle komma att bli som Moshè.
  d. Han var den som förde in folket i det utlovade landet, så som Messias är den som kommer att föra in de trogna i det tillkommande riket.
  e. Han gick oskadd igenom floden Jarden (Jordan), vilket symboliserar död och uppståndelse.
  f. O.s.v.

  Jehoshua kom från Efrajims, Josefs sons, stam. På så sätt finns det ett tecken på att Messias skulle vara Josefs son på ett profetiskt sätt och uppfylla uppgiften som den lidande Messias för att sedan bli upphöjd på samma sätt som Josef i Egypten.
  Här ser vi samtidigt ett intressant samband mellan Messias och Efrajims stam, som representerar de kringspridda och förlorade stammarna i Israel. Messias uppgift är att representera och upprätta dessa förlorade stammar.
  Dessutom ser vi att den långa formen av namnet, Jehoshua (Jahushua) betyder att Jà är den som frälser, som det står skrivet i Jesaja 43:11:

  “Jag, jag är HaShem, förutom mig finns ingen frälsare.”

  I Jesaja 45:21 står det skrivet:

  “Tag till orda och lägg fram er sak! Ja, låt dem tillsammans rådslå. Vem har sedan lång tid låtit er höra detta och för längesedan förkunnat det? Har inte jag, HaShem, gjort det? Och det finns ingen Elohim utom mig, jag, en rättfärdig Elohim och en Frälsare, ingen utom mig.”

  I Hosea 13:4 står det skrivet:

  “Jag är HaShem, din Elohim, alltsedan du var i Egyptens land. Du skall inte veta av någon annan Elohim än mig, och ingen annan frälsare finns än jag.”

  I 1 Timoteus 1:1 står det skrivet:

  “Från Paulus, Messias Jeshuas sändebud på uppdrag av Elohim, vår Frälsare, och Messias Jeshua, vårt hopp”

  I 1 Timoteus 2:3 står det skrivet:

  “Sådant är rätt och behagar Elohim, vår Frälsare”

  Om Jà, den Evige Fadern, är den ende Frälsaren, hur kommer det sig då att en människa nu får titeln som frälsare, som det står skrivet i Lukas 2:11:

  “Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Adon Messias”?

  I Johannes 4:42 står det skrivet:

  “och de sade till kvinnan: ”Nu tror vi inte längre bara för dina ords skull. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens Frälsare.”

  Svaret är att HaShem är den som frälser genom sina representanter. Noach var en frälsare för världen på sin tid. Moshè var en frälsare på sin tid. Drottning Ester var en frälsare på sin tid, jfr. Obadja 21. Men ingen av dem kunde befria människan från synden och döden. Därför är Jeshua HaMashiach Israels och världens främste frälsare, som blivit sänd av Fadern just för att frälsa oss från våra synder och alla dess förödande konsekvenser.

  I Apostlagärningarna 5:31 står det skrivet:

  “Honom har Elohim med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare, för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel.”

  I Apostlagärningarna 13:23 står det skrivet:

  “Av hans efterkommande har Elohim enligt sitt löfte fört fram Jeshua som Frälsare för Israel.”

  I 1 Johannes 4:14 står det skrivet:

  “Vi har sett och vittnar om att Fadern har sänt sin Son som världens Frälsare.”

  Jehoshua gick in i landet Israel två gånger under sitt liv. Första gången var det bara ett kort besök som varade i 40 dagar för att bespeja landet. Andra gången kom han med makt för att inta landet och lägga det under Himmelriket. På samma sätt var det för Messias. När han var på jorden första gången varade hans besök enbart några år och han brukade inte maktmedel till att etablera Riket. Däremot när han kommer för andra gången, kommer han som ledaren för alla de himmelska arméerna för att för evigt etablera Elohims rike i Israels land och på hela jorden.” Slut citat

 • @: ”I 1 Timoteus 2:3 står det skrivet: “Sådant är rätt och behagar Elohim, vår Frälsare” Om Jà, den Evige Fadern, är den ende Frälsaren, hur kommer det sig då att en människa nu får titeln som frälsare, som det står skrivet i Lukas 2:11: “Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Adon Messias”?”

  Det står inte att det är den Evige Fadern som är den ende Frälsaren. Det står att Gud är den ende Frälsaren. Blad lägger alltså till egna ord i Bibeltexten för att få sin teologi att gå ihop. Är inte det kontraproduktivt?

  I Titus skriver Paulus på ena stället att Gud är vår Frälsare och på andra stället att Jesus är vår Frälsare. Hur går det ihop om inte Jesus är Gud? Paulus svarar ganska effektivt på det själv:

  “medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. ” (Titusbrevet 2:13)

 • @Christian Mölk: ”Det står inte att det är den Evige Fadern som är den ende Frälsaren.”

  – Jo, Paulus skriver att vi har bara en Gud och att det är Fadern, 1 Kor 8:6.

  När det g’äller Titus 3:13, så handlar det om läsarter eller översättningar som vanligt. I Peshitta så ser vi att Gud och Jeshua separeras på samma sätt som Paulus alltid gör i sina övriga brev.

  ”..while expecting the blessed hope and the manifestation of the glory of the great God and our Saviour Jeshu Meshiha;” Titus 2:13 (Arameiska Peshitto)

  I sin kommentar till det judiska NT skriver dr David H. Stern, som själv tror på treenighetsläran, att denna vers inte talar om Jeshua som Gud utan om Guds Shechinà – manifesterade härlighet – som på samma gång är vår Befriare, Jeshua Messias. Han knyter så ihop denna vers med Hebreerbrevet 1:3 där det står att Sonen är Shechinàns utstrålning. Han menar att de som hävdar att denna vers klart talar om Jesu gudomlighet pressar in förståelsen av att Jesus är Gud i ett avsnitt som inte behandlar den frågan. Han menar att Jesu gudom inte klart uttalas i Nya Testamentet utan enbart i indirekta ordalag.

  Låt oss inte förledas att tro att Gud är en människa, när biben säger klart att Gud inte är en människa.

 • @: ”- Jo, Paulus skriver att vi har bara en Gud och att det är Fadern, 1 Kor 8:6.”

  Jag menade givetvis i den texten som Blad citerade; 1 Tim 2:3. Där la han till ordet ”Fadern” vilket är ett tillägg byggd på en tolkning. Om Blad måste lägga till extra ord i sin Bibel för att få ihop sin teologi så säger det rätt mycket om hans teologi. Oseriöst.

  I 1 Tim 2:3 står det att Gud är vår frälsare. I Joh 20:28 står det att Jesus är vår Gud. I Titus 3:6 står det att Jesus är vår Frälsare. Allt hänger ihop om man förstår att Jesus är Gud.

  ”Låt oss inte förledas att tro att Gud är en människa, när biben säger klart att Gud inte är en människa.”

  Har du missat vad som hände i Betlehem?

  “Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. ” (Filipperbrevet 2:6–7)

 • @Christian Mölk: ”Jag menade givetvis i den texten som Blad citerade; 1 Tim 2:3. Där la han till ordet “Fadern” vilket är ett tillägg byggd på en tolkning.”

  – Man måste förutsätta att Paulus har samma uppfattning om vem som är Gud, oavsett vilket av hans brev man läser. :)

  Ps/ Den övers av Fil 2:6-7 som du citerar är extrapolerad för att stödja kyrkans kristologi. /Ds

 • @: ”- Man måste förutsätta att Paulus har samma uppfattning om vem som är Gud, oavsett vilket av hans brev man läser.”

  Och just detta är erat problem. Ni ser inte att Paulus både beskriver Fadern och Jesus som Gud. Ni är selektiva i eran Bibelläsning och lyfter bara fram ena sidan av myntet.

  Ni bygger hela eran Bibelförståelse på ett Bibelord som ni har förstått fel. Smart.

  Inte konstigt att det har blivit en villolära av det.

 • @Christian Mölk: Nix min käre Christian! Man kan inte förstå 1 Kor 8:6 (om man skall vara sann mot texten) på annat sätt än att Fadern allena är Gud. Att vi sedan Gud har gjort Jeshua till Herre och Messias, inkluderas inte i den som Paulus säger vara hans Gud. Jeshua påstår inte att han är Gud, utan att han har samma Gud som vi.

  Om du säger: Jag har ingen annan fru än Annica. Vad innebär det? Att du har två till? :)

 • @: Du visar återigen att du inte har förstått 1 Kor 8:6 och att du är selektiv i din Bibelläsning.

  Jag har gett upp hoppet om att du någonsin kommer att inse sanningen om Jesus. Kanske kommer du att göra det den dag du slutar debattera, men knappast genom argumentation på bloggar. Men förhoppningsvis kommer andra läsare att inse att eran teologi är en villolära.

 • @Christian Mölk: Skall jag tolka det som att du har tre fruar? :)

 • @: Som sagt, du har inte förstått treenigheten. Eller så har du förstått men hånar. Inget av det är så speciellt smickrande för dig.

 • @Christian Mölk: ”Ni är selektiva i eran Bibelläsning och lyfter bara fram ena sidan av myntet.”

  – Jeshua är inget mynt. Man kan bevisa vad man vill genom att använda påhittade bilder. Sanningen är att det som du kallar ”den andra sidan av myntet” består av bibelcitat där meningsbyggnaden eller skiljetecknen skapar dessa bevis. Att ”ego eimi” används som Guds namn av Jeshua, är ett av många liknande exempel på ”andra sidan” av myntet, men det saknar trovärdighet. Även Folkbibeln skjuter sig i foten när de inte klarar att översätta ego eimi konsekvent i Joh 18:8, när de skriver ”Jag sade er att det är jag”. Alltså skall det översättas med ”det är jag” eller (som många översättningar) ”jag är den jag är”.

  Det finns alltså inga otvetydiska bevis för treenighetsläran, bara indikationer som alla kan vederläggas. Lite mer ödmjukhet skulle inte skada. ;)

 • @: ”men det saknar trovärdighet.”

  Trovärdighet enligt vem? Kristna har i alla tider trott och bekännt att Jesus är Gud. Det går så långt tillbaka i tiden att det till och med finns med i Bibeln (Joh 20:28). Att inte du tror på det är en annan sak.

  ”Även Folkbibeln skjuter sig i foten när de inte klarar att översätta ego eimi konsekvent i Joh 18:8, när de skriver “Jag sade er att det är jag”.”

  Vem har sagt att det måste översättas konsekvent? Det är givetvis sammanhanget som avgör hur en översättning blir. Ibland översätter man exempelvis Kyrios till YHWH och ibland till Adonaj, beroende på sammanhanget. Ibland översätts ego eimi till Guds namn eftersom Jesus använder det så, ibland översätts det annorlunda.

  ”Alltså skall det översättas med “det är jag” eller (som många översättningar) “jag är den jag är”.”

  Och du tycker inte att din egen översättning av ego eimi till ”jag är den jag är” ringer någon klocka…? Har du glömt vad Gud heter…?

 • @Christian Mölk: ”“Även Folkbibeln skjuter sig i foten när de inte klarar att översätta ego eimi konsekvent i Joh 18:8, när de skriver “Jag sade er att det är jag”.”

  Vem har sagt att det måste översättas konsekvent?”

  – Nu handlar det inte om att vara konsekvent eller inte, det handlar om Jeshuas egna ord att han själv säger att han sade samma sak båda gångerna. Men ändå har Folkbibeln inte lytt Jeshua och översatt det likadant på bägge ställena. Kanske att de tror på sin teologi mer än på Jeshua. :(

  Christian: ”Och du tycker inte att din egen översättning av ego eimi till “jag är den jag är” ringer någon klocka…? ”

  – Ringer det inte lite hos dig också?

  Har du läst 1917 års översättning. Jag har inte översatt den. :)

  Men du kan vara urskuldad eftersom du är så ung så att 1917 års översättning är okänd.

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.