Pastor Christian Mölk | Sonen underordnar sig Fadern

Jag fick en fråga av Yousee som jag tänkte försöka svara på i det här inlägget:

”Det vore föresten intressant att höra hur du, Christian, får ihop hela stycket från 1 Kor 15: 24-28 utifrån din teologi om “gudomen”!” -Yousee

”Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud, fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft, ty han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Den siste fienden som förintas är döden, ty allt har han lagt under sina fötter. När det heter att allt är lagt under honom är naturligtvis den undantagen som har lagt allt under honom. Men när allt har lagts under honom skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt, överallt.” (1 Korinthierbrevet 15:24–28).

 • Den tid som det först talas om kallas vanligtvis ”tusenårsriket” då Jesus kommer att regera med sitt fridsrike här på jorden i tusen år.

Även Sakarja och Daniel beskriver detta:

”Jag såg vidare i synerna om natten hur en som liknade en människa kom med himlens skyar; han nalkades den uråldrige och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt, ära och herravälde, så att människor av alla folk, nationer och språk skulle tjäna honom. Hans välde är evigt, det skall aldrig upphöra, och hans rike skall aldrig gå under.” (Daniel 7:13-14).

”Och Yahweh skall vara konung över hela jorden. Den dagen skall Yahweh vara en och hans namn ett enda.” (Sakarja 14:9).

 • Efter dessa tusen år kommer det ske någon form av uppror som Jesus kommer att besegra och slutligen ha ”all makt”, inklusive makten över döden. Denna makt kommer Sonen sen att överlämna till Fadern.

Nu till de versar som ingick i frågeställningen:

 • I vers 27-28 så undervisar inte Paulus oss om Jesus är Gud eller inte, det som detta handlar om är Faderns och Sonens inbördes relation. Precis som en mänsklig son inte är mindre mänsklig bara för att han underordnar sig sin pappa, så är inte Sonen mindre gudomlig än Fadern bara för att han underordnar sig. Detta handlar om deras inbördes relation, inte deras väsen.
 • Mattias

  Eftersom Jesus är av evighet kan han inte ha en Fader att underordna sig eller hur? Eller blev Jesus ”född” av Fadern i himlen?

 • Mattias

  På jorden var Jesus en son, men han var aldrig en son i himlen före sin ankomst till jorden. Men vad vet jag…

 • Christian: ”Precis som en mänsklig son inte är mindre mänsklig bara för att han underordnar sig sin pappa, så är inte Sonen mindre gudomlig än Fadern bara för att han underordnar sig. Detta handlar om deras inbördes relation, inte deras väsen.”

  – Du vet väl att du inte är renlärig nu. Detta stämmer inte överens med den athanasiska trosbekännelsen. Renlärig kristendom lär att ingen av de tre personerna i gudomen är högre än den andre. ;)
  Shabbat shalom!

 • Tusenårsriket. Hmmmmmmm! Att ni orkar tjöta om premilleniarister, postmillenialister och anarkistjavisstdilleniarister!

  Köp ”will catholics be left behind” eller ”Rapture, the end-times error that leave the bible behind”! Eskatologi är försök att skrämma folk till Kristus. Metoden har svår slagsida. Tanken är absurd!

 • @Mattias: Det är inte så man ska förstå Sonen. Bara för att han kallas ”Sonen” betyder det inte att Fadern vid något tillfälle har fött honom. En av betydelserna är att han var den som föddes som människoson.

 • @Anders Gunnarsson: Hrmmmmm, detta ämne är bara för dom som tror på Jesu och apostlarnas läror. De ”tusen åren” kommer från Gud som sa det till Jesus och han sa det till Johannes. Där satt den! Nu blev du chocka va? 8O

 • @: Är det detta du tänker på:

  ”Och bland dessa tre personer är ingen den förste eller den siste, ingen den störste eller den minste, utan alla tre personerna äro sinsemellan lika eviga och lika stora, så att i allt, såsom ovan sagts, de tre personerna böra dyrkas i en gudom och den enda gudomen i de tre personerna.”

  Bara för att man underordnar sig behöver inte det betyda att man är mindre. Man kan nämligen vara lika stora men välja att underordna sig i kärlek.

 • @Anders Gunnarsson: Hur tolkar du Uppenbarelseboken 20 då?

 • @Christian Mölk: Jag är ingen teolog och sitter inte inne med hela den apokalyptiska sanningen. Upp är en ytterst svår bok. Hela det gytter av frikyrklig apokalyptiska spekulationer (HF var värst) är en intellektuell härdsmälta.

  ”Those who don’t learn from history are condemned to write end-time books” som en protestant (noll The scandal of the evangelical mind) uttryckt det.

  Jag tror boken vill förmedla helt andra budskap. Den bästa boken på svenska är ”Lammets måltid” av Scott Hahn (också konvertit)! Om man läser den och inte blir katolskare, har man svåra problem… :-)

 • @Christian Mölk: Jag har svårt att se att texten säger det du säger.

  ”Men när allt har lagts under honom skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt, överallt.”
  Shabbat shalom!

 • @: Vi har ju varit o-överens även tidigare :)

  Önskar dig en trevlig sabbat.

 • Yousee

  Christian:

  Tack för svar!

  Instämmer i det SÅ skrivit om saken.

  Trosbekännelsens ord:
  ”…är ingen den förste eller den siste, ingen den störste eller den minste, utan alla tre personerna äro sinsemellan lika eviga och lika stora…”

  … är enligt min mening svårt att få ihop med innehållet i texten i 1 Kor 15: 24-28.

  Att det som du skrev inte skulle ”betyda att man är mindre” och att det skulle betyda att dessa är ”lika stora” är i mina ögon en ”frampressad” tolkning av texten för att få ihop den med treenighetsläran!

  Ännu svårare blir din tolkning i ljuset av Joh 14:28:
  ”Ni har hört att jag har sagt er: Jag går bort, och jag kommer till er igen. Om ni älskade mig, skulle ni glädjas över att jag går till Fadern, ty FADERN ÄR STÖRRE ÄN JAG.”

  Ys

 • Mattias

  @Yousee: När Jesus gick på jorden kunde han inte förklara den ”totala” sanningen om Guds väsen för det hade människorna ändå inte förstått eller kunnat acceptera med den tro/tradition de hade. Gud har inte gett oss hela sanningen i bibeln för ingen människa kan förstå. Därför kan man egentligen inte bygga en ”färdig” teologi på de ord Jesus sa ansikte mot ansikte. Inte för att jag är muslim men ”Gud är större”.
  So leave it be…(men intressant är det)

 • @Mattias: Hmmmm

  Så Petrus & apostlarna förstod inte riktigt fullheten. Du och din sekt förstår det bättre idag.

  Är det så du menar?

  Tillåt mig – likt aposteln Tomas – tvivla! :D

 • @Yousee: Jag ska försöka förklara:

  “Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. ” (Filipperbrevet 2:6–8, B2000)

  När Jesus föddes som människa avstod han från sina gudomliga egenskaper, med resultatet att han inte kunde göra någonting i sig själv, i sin egen gudomlighet. Därmed blev han beroende av sin Fader för att få veta vad han skulle göra och han blev beroende av den helige Ande för att kunna utföra det Fadern befallde.

  Detta gjorde Jesus för att helt dela våra mänskliga villkor och gå före och visa vägen. Vi är Jesus lärjungar när vi härmar Jesus, lyssnar på Fadern och lever i den helige Andes kraft.

  Jesus hade samma härlighet som Fadern före och efter sin jordliga tillvaro:

  “Förhärliga nu mig hos dig, fader, med den härlighet jag hade hos dig innan världen var till.” (Johannesevangeliet 17:5, B2000)

  Jesus avstod från sin härlighet under sitt jordeliv, även om han visade sin härlighet för tre lärjungar vid ett tillfälle. Därför var Fadern större under Jesus jordeliv.

 • Mattias, din förklaring är en av de klassiska, men den brukar framhållas av katoliker och liknande sekter som lägger en större vikt vid efterbiblisk tradition. Evangeliska kristna brukar inte ha den förklaringen därför att de är vanligtvis sola scriptura-troende.

  Den enklaste och trovärdigaste förklaringen på att treenigheten inte kan utläsas i Skriften, är att den inte finns överhuvud taget. :)

 • Mattias

  SÅ och Anders, ni kan ju börja med att förklara att Gud fader alltid har funnits. Lycka till så hemskt mycket!

  Nu lägg jag ner, orkar int´ mer. Lev väl.

 • @Mattias: Det går inte att förklara, men det finns många bibeltexter som visar detta. Här en en i NT: 1 Tim 6:16. Fadern som ensam är odödlig har alltid funnits.

 • Jan

  Hej Christian, hoppas allt är bra, jag vill bara lägga in ett bibelställe……Vid samma tillfälle kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: ”Vem är störst i himmelriket?” 2Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem 3och sade: ”Sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket. 4De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket. 5Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig.

 • @Jan: Hej Jan!
  Tack för ditt Bibelord. Min tolkning av det Bibelordet är att det handlar om lärjungarnas inbördes relation snarare än Faderns och Sonens relation. Men det visar också på hur viktigt det är för Gud att vi ödmjukar oss inför varandra och upphöjer andra mer än oss själva. Så vill Jesus att vi ska göra mot varandra och så gör Jesus i sin relation med Fadern; han upphöjer Fadern och Fadern upphöjer Sonen.

 • Jan

  Hej igen, jag bara spånar lite, tror du inte att det var deras resonemang i sig som var fel, om vem som är störst. Det kanske mer handlar om roller och egenskaper, precis som med kroppen, vad är störst, foten eller huvudet, hjärtat eller armen….men det kanske var så du tänkte.

  Och en sak till :) såg att du skrev om tusenårsriket, kan det inte vara det vi är i nu?

 • @Jan:

  Jo du har nog helt rätt i det :)

  Jag uppfattar Jesus som att ”om” det ska spela roll så är det i betydelsen av att vi ska försöka ödmjuka oss inför varandra, istället för att försöka bli störst.

  ”du skrev om tusenårsriket, kan det inte vara det vi är i nu?”

  Det är en av alla tolkningar angående tusenårsriket.

  Men jag är tillräckligt ödmjuk för att utgå ifrån att det helt enkelt står för lite i Bibeln om det framtida fridsriket på jorden för att jag ska kunna uttala mig i detalj om det. Men jag är tillräckligt frimodig för att påstå att jag tror inte att vi lever i det nu. Det är för mycket som inte stämmer överens idag med beskrivningen av framtiden.

  Jag tror att fridsriket kommer att föregås av en ”Herrens dag”, alltså en domens dag, då Jesus kommer att gå till rätta med sina fiender. Först därefter kommer det att bli frid och fred på jorden med Jesus som kung. I dagsläget är det lite för mycket krig. Dessutom har ju inte Jesus kommit tillbaka än…

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.